SPC - Statystyczne sterowanie procesami oparte na metodyce SPC to jedno z podstawowych narzędzi zapobiegawczego zarządzania procesem. Dzięki takim narzędziom jak współczynniki zdolności Cp, Cpk, Pp i Ppk można na bieżąco obserwować, czy w procesie nie wzrosła zmienność lub czy nie przesunął się zbytnio w stronę którejś z granic specyfikacji. Z drugiej strony, proste narzędzia takie jak karty kontrolne XR, I-MR czy Precontrol są narzędziami do bieżącego nadzoru nad procesem i natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się przyczyn specjalnych, zanim jeszcze pojawią się sztuki poza specyfikacją. Eliminując przyczyny specjalne i doprowadzając procesy do sterowalności można rezygnować z kontroli stuprocentowej na rzecz statystycznego sterowania procesami. Dobrze wdrożone SPC pozwala więc zarówno zapobiegać niezgodnościom jak i utrzymywać oczekiwany poziom jakości stosunkowo niskim kosztem.

 

 Szkolenie SPC

 

Szkolenie zamknięte SPC - statystyczne sterowanie procesem

Zakres szkolenia:
 • Rola i miejsce statystyki w ocenie zdolności procesu produkcyjnego - wykrywanie a zapobieganie
 • Zmienność procesu i jej przyczyn
 • Typy rozkładów występujące w procesach
 • Graficzna analiza rozkładu procesu za pomocą histogramu
 • Stratyfikacja danych
 • Sterowalność procesu jako podstawa do określania współczynników zdolności
 • Wskaźniki zdolności maszyn i procesów (Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk) - wyznaczanie i interpretacja
 • Wyznaczanie współczynników zdolności w przypadku specyfikacji jednostronych lub granic fizyczny
 • Typy kart kontrolnych i ich zastosowania - karty dla wartości ciągłych oraz atrybutywnych/dyskretnych
 • Dobór kart kontrolnych z uwzględnieniem specyfiki badanych charakterystyk
 • Prowadzenie kart kontrolnych dla wartości ciągłych na przykładzie karty X-R
 • Interpretacja wyników uzyskanych za pomocą kart kontrolnych
 • Prowadzenie i interpretacja kart typu I-MR
 • Inne typy kart kontrolnych dla danych ciągłych (PRE-Control, CUSUM i EWMA) oraz ich zastosowania
 • Typy i prowadzenie kart kontrolnych dla danych dyskretnych na przykładzie karty P
 • Analiza rozkładu z wykorzystaniem testów statystycznych oraz siatek prawdopodobieństwa
 • Wyznaczanie współczynników zdolności w rozkładach innych niż normalny
 • Rozwiązywanie typowych problemów podczas wprowadzania narzędzi SPC

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz charakter i przyczyny zmienności w procesach
 • Dowiesz się czym jest rozkład procesu i jako go oceniać za pomocą histogramu
 • Poznasz korzyści wynikające ze statystycznego sterowania procesami
 • Zrozumiesz interpretację wskaźników zdolności oraz ich przydatność do oceny jakościowej procesów
 • Poznasz zasady tworzenia i interpretacji kart kontrolnych dla cech dyskretnych i atrybutowych
 • Dowiesz się, które typy kart są najwłaściwsze do określonych zastosowań

 

Adresaci szkolenia:

W szkoleniu powinna uczestniczyć cała kadra średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialna za zapewnianie jakości, a w szczególności pracownicy działów jakości oraz kontrolerzy odpowiedzialni za bieżącą ocenę zdolnośći procesów i maszyn. Szkolenie jest zalecane również dla osób uczestniczących w procesach projektowych z uwagi na konieczność prawidłowego stosowania SPC w Planach Kontroli.

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 

 

e-learning SPC

Szkolenie e-learningowe SPC - podstawowe wymagania

Szkolenie z zakresu podstawowych wymagań statystycznego sterowania procesami w formie e-learningowej. Szkolenie to pod względem merytorycznym odpowiada ponad jednodniowemu szkoleniu z zakresu podstaw SPC. Materiał jest prezentowany w formie animowanych prezentacji prowadzonych przez profesjonalnego lektora. Takie podejście umożliwia przekazanie materiału w formie zbliżonej do zwykłego szkolenia a jednocześnie pozwala uczestnikowi na wielokrotne odtwarzanie przedstawionej treści, aż do jej wystarczającego przyswojenia.

 

 

Szkolenie składa się z 6 modułów, wszystkie są zakończone testami kompetencji . W trakcie szkolenia uczestnik zapoznaje się z materiałem zawartym w 8 prezentacjach, wykonuje samodzielnie 3 zadania oraz ma możliwość przeczytania artykułów rozszerzających i rozwijających podstawową tematykę. Samodzielne przejście całego szkolenia, łącznie z testami i zadaniami, to około 8 godzin. W tym miejscu warto jeszcze raz podkreślić zalety rozwiązań elarningowych:

 • każdy z uczestników pracuje we własnym tempie, co pozwala uniknąć problemów wynikających ze zróżnicowania poziomu w grupie,
 • każdy pracuje w dogodnym dla siebie czasie, dzięki czemu nie ma problemu z organizacją i dyspozycyjnością uczestników,
 • do przedstawionej treści można wielokrotnie wracać, co ułatwia jej przyswojenie,
 • konieczność realizacji zadań i rozwiązywania testów sprawia, że nie występuje zjawisko „jazdy na gapę”, które często pojawia się w dużych grupach szkoleniowych – każdy musi wykazać się pełnym zaangażowaniem, aby zaliczyć materiał.

Kurs przebiega pod okiem doświadczonego trenera. Wszelkie wątpliwości oraz pytania mogą być zgłaszane bezpośrednio do niego lub za pośrednictwem forum, dzięki czemu dyskusja może toczyć się w szerszym gronie uczestników.

Oczywiście większość wymienionych powyżej korzyści ma przede wszystkim charakter formalny, Nie należ jednak zapominać o podstawowym celu tego szkolenia, jakim jest podnoszenie świadomości jakościowej w organizacji, co z kolei prowadzi do globalnego zmniejszenia kosztów zarówno dobrej jak i złej jakości.

Zapraszamy do skorzystania z przedstawionej propozycji – pierwszego w Polsce szkolenia e-learningowego z tematyki statystyczne sterowanie procesami.

Kliknij tutaj, aby się zarejestrować.

 

 

 

Inne szkolenia i doradztwo związane z tematem SPC:

 • Szkolenie SPC

  SPC - Statystyczne sterowanie procesami oparte na metodyce SPC to jedno z podstawowych narzędzi zapobiegawczego zarządzania procesem. Dzięki takim narzędziom jak współczynniki zdolności Cp, Cpk, Pp i Ppk można na bieżąco obserwować, czy w procesie nie wzrosła zmienność lub czy nie przesunął się zbytnio w stronę którejś z granic specyfikacji. Z drugiej strony, proste narzędzia takie jak karty kontrolne XR, I-MR czy Precontrol są narzędziami do bieżącego nadzoru nad procesem i natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się przyczyn specjalnych, zanim jeszcze pojawią się sztuki poza specyfikacją. Eliminując przyczyny specjalne i doprowadzając procesy do sterowalności można rezygnować z kontroli stuprocentowej na rzecz statystycznego sterowania procesami. Dobrze wdrożone SPC pozwala więc zarówno zapobiegać niezgodnościom jak i utrzymywać oczekiwany poziom jakości stosunkowo niskim kosztem. Szkolenie zamknięte SPC - statystyczne sterowanie procesem Zakres szkolenia: Rola i...

 • Statystyczne sterowanie procesem SPC w teorii i praktyce wymagań przemysłu motoryzacyjnego

  Wśród naszych klientów często powtarza się pytanie, które w skrócie można by sformułować: czy punkt 8.1.1 z specyfikacji ISO/TS 16949 należy interpretować w taki sposób, że dla każdego wyrobu produkowanego w procesie technologicznym należy wyznaczyć i umieścić w planie kontroli

 • SPC - statystyczne sterowanie procesem

  wyników uzyskanych za pomocą kart kontrolnych Prowadzenie i interpretacja kart typu I-MR Inne typy kart kontrolnych dla danych ciągłych (PRE-Control, CUSUM i EWMA) oraz ich zastosowania Typy i prowadzenie kart kontrolnych dla danych dyskretnych na przykładzie karty P Analiza rozkładu z wykorzystaniem testów statystycznych oraz siatek prawdopodobieństwa Wyznaczanie współczynników zdolności w rozkładach innych niż normalny Rozwiązywanie typowych problemów podczas wprowadzania narzędzi SPC Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz charakter i przyczyny zmienności w procesach Dowiesz się czym jest rozkład procesu i jako go oceniać za pomocą histogramu Poznasz korzyści wynikające ze statystycznego sterowania procesami Zrozumiesz interpretację wskaźników zdolności oraz ich przydatność do oceny jakościowej procesów Poznasz zasady tworzenia i interpretacji kart kontrolnych dla cech dyskretnych i atrybutowych Dowiesz się, które typy kart są najwłaściwsze do określonych zastosowań...

 • Zdolność krótkoterminowa czy długoterminowa?

  Praktycznie każdy dostawca w przemyśle motoryzacyjnym wyznacza wskaźnikami zdolności, a całkiem spora grupa rozumie skąd się biorą i co oznaczają. Powszechnie wiadomo również, że należy je monitorować dla charakterystyk specjalnych, co wynika bezpośrednio z normy ISO/TS

 • Wdrażanie SPC i MSA

  Praktyka wdrożeń statystycznego sterowania procesami w przedsiębiorstwach wskazuje, że narzędzie to jest nie do końca rozumiane, co skutkuje nieefektywnym wykorzystaniem i zniechęceniem do SPC. Statyczne sterowanie procesami daje wymierne korzyści w postaci znacznego zmniejszenia kosztów funkcjonowania organizacji, poprzez możliwość redukcji działań kontrolnych oraz zwiększenie nacisku na działania zapobiegawcze. Z pomocą naszych specjalistów pokażemy Państwu, że statystyczne sterowanie procesami nie jest wyłącznie uciążliwym obowiązkiem narzucanym przez klientów, lecz doskonałym narzędziem do zmniejszenia kosztów wytwarzania i szybkiego reagowania zanim wystąpią prawdziwe problemy. Należy sobie również zdawać sprawę, że prawidłowa ocena statystyczna procesów nie jest możliwa bez sprawnego systemu pomiarowego. Jednym z problemów, z jakimi borykają się nasi klienci jest niewłaściwy dobór systemów pomiarowych do mierzonych charakterystyk. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom,...

 • E-learning: Statystyczne Sterowanie procesami SPC - podstawowe wymagania

  Statystyczne sterowanie procesami SPC to jedno z najważniejszych narzędzi zapewnienia jakości. Dzięki ocenie statystycznej procesów można badać tylko część wytwarzanych wyrobów i tym samym minimalizować liczbę pomiarów. Z drugiej strony, sterowalne procesy dają o wiele większą szansę na uzyskanie wyrobów zgodnych ze specyfikacją niż kontrola stuprocentowa. Warunkiem koniecznym do wdrożenia statystycznej oceny procesów jest jednak zastosowanie odpowiednich narzędzi oraz pozyskanie przez pracowników wystarczających kwalifikacji. Tę kluczową wiedzę niezbędną do skutecznego niezbędnych narzędzi zawiera szkolenie "Statystyczne sterowanie procesami SPC - podstawowe wymagania". Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningowej , co: pozwala na naukę we własnym tempie i w dogodnym czasie daje możliwość samodzielnego zapoznania się z materiałami pomocniczymi jest atrakcyjną formą prezentacji materiału z odczytem tekstu przez profesjonalnego lektora pozwala na weryfikację przyswajanej wiedzy...

 • Porównanie współczynników zdolności Cp, Cpk oraz Pp, Ppk

  Większość osób mających do czynienia ze statystycznym sterowaniem procesami (SPC) wie doskonale, że w procesach produkcyjnych można a wręcz powinno się wyznaczać różne pary współczynnikó. Najczęściej spotykane to: Cm i Cmk, Cp i Cpk oraz Pp i Ppk.

 • Wpływ wielkości próbki na ocenę zdolności procesu (Cp, Cpk)

  „Jak duża musi być próbka, aby ocenić zdolność procesu?" Ta kwestia nieustannie jest podnoszona przez uczestników szkoleń z SPC oraz MSA. Udzielenie odpowiedzi na to z pozoru proste pytanie wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza, że w przedstawionej formie nie jest ono do końca poprawne.

 • Karty kontrolne Shewarta – przeżytek, czy narzędzie przyszłości?

  Mówiąc o kartach kontrolnych zwykle mamy na myśli papierowe arkusze, opracowane przed prawie wiekiem przez Waltera A. Shewarta. Jednak mimo upływu lat praktyczne zastosowania tych narzędzi wciąż budzi wiele wątpliwości a odpowiedzi na nie wcale nie są jednoznaczne.

 • Znajomość podstawowych pojęć statystycznych w firmie motoryzacyjnej

  Punkt 8.1.2 specyfikacji ISO/TS 16949 spędza sen z oczu wielu menadżerom. Zgodnie z zawartym tam sformułowaniem, które w wolnym tłumaczeniu brzmi: „Podstawowe pojęcia statystyczne, takie jak zmienność, sterowanie (stabilność), zdolność procesu oraz przeregulowanie powinny być

 • Ocena organoleptycznych systemów pomiarowych metodą kappa

  Analiza systemu pomiarowego dla cech ciągłych jest tematem dosyć dobrze zidentyfikowanym i utrwalonym w systemach zarządzania jakością. W przypadku systemów atrybutowych, do których należą przede wszystkim sprawdziany oraz kontrole wzrokowe, odpowiednie narzędzia nie

 • Obliczanie granic interwencji na karcie XR - praktyczne problemy i propozycje rozwiązań

  Z powodów historycznych podstawowym narzędziem do gromadzenia danych i rysowania wykresów w koncepcji Shewarta była kartka papieru. Do dzisiaj zresztą w podręcznika SPC karty kontrolne są prezentowane w formie arkuszy. Również opisane w literaturze metody prowadzenie karty ograniczają się głównie do technik manualnych.

 • Liczność podgrup i częstotliwość próbkowania w statystycznym sterowaniu procesami

  Statystyczne sterowanie procesem nie może ograniczać się do jednorazowej oceny jego zdolności na początku produkcji seryjnej (co niestety często ma miejsce), ale powinno mieć charakter ciągły (ang. ongoing process monitoring). Oznacza to, że zdolność procesu

 • Przygotowanie badania Gage R&R - 10 praktycznych porad

  Celem analizy Gage R&R (GRR) jest poznanie zmienności systemu pomiarowego w stosunku do tolerancji lub do zmienności procesu. Innymi słowy, chcemy się dowiedzieć, jak znaczną część obserwowanej w procesie zmienności wyjaśnia system pomiarowy. Choć metodologia tego badania

 • Zdolności i wydajność procesu a model modelu rozkładu statystycznego

  W przemyśle motoryzacyjnym i nie tylko dosyć powszechne jest wyznaczanie zdolności procesowych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Najczęściej, choć z moich obserwacji wynika, że praktycznie w stu procentach przypadków, do tego celu używa się „klasycznych” wzorów, w których rozrzut procesu jest opisywany za pomocą wartości 6*sigma. Czy jednak takie podejście zawsze jest prawidłowe? Okazuje się, że nie.

 • Dobór sprzętu pomiarowego - pułapki zasady 1 do 10

  Jednym z podstawowych kryteriów doboru urządzenia pomiarowego do mierzonej charakterystyki jest stosowanie zasady „1 do 10”. Stwierdza ona, że rozdzielczość efektywna urządzenia pomiarowego powinna być co najmniej o rząd większa (czyli 10 razy) od szerokości przedziału tolerancji lub szerokości

 • Poczuj PISMOEA nosem, czyli elementy systemu pomiarowego

  Zanim zaczniesz czytać ten artykuł, proponuję krótką przechadzkę po własnym zakładzie i przeprowadzenie mini-ankiety. Zadawaj tylko jedno proste pytanie: „Co to jest system pomiarowy?” Bynajmniej nie sugeruję pogoni za uciekającymi wózkami widłowymi czy przerywania niezwykle

 • Szkolenie MSA

  pomiarowych Zmienność procesu i jej przyczyn Graficzna analiza rozkładu procesu za pomocą histogramu Wskaźniki zdolności procesu - podstawowe informacje i interpretacja Wpływsystemu pomiarowego na obserwowaną zdolność procesu Wymagania ISO/TS 16949:2009 a systemy pomiarowe Podstawowe terminy i pojęcia metrologiczne związane z analizą MSA Błędy pomiaru (bias, liniowość, stabilość, powtarzalność, odtwarzalność) Koncepcja systemu pomiarowego w modelu P.I.S.M.O.E.A. Optymalizacja... Wdrażanie SPC i MSA w analizowanych procesach, doborze i zakupie sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz opracowania metodyki pomiarowej i narzędzi do oceny systemów pomiarowych. Przygotowaliśmy więc ofertę adresowaną do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych pragnących rozwijać swoje systemy zarządzania z wykorzystaniem metod optymalizacji opartej na lean manufacturing. Doradztwo obejmuje realizację następujących działań: ocenę wstępną przedsiębiorstwa szkolenie grupy pracowników z zakresu SPC i...

 • DoE – design of experiment, czyli co steruje moim procesem

  W przemyśle motoryzacyjnym jest stosowanych wiele narzędzi rozwiązywania problemów jakościowych. Każde z nich ma swój najlepszy obszar zastosowań. Występują również zróżnicowane podejścia do rozwiązywania problemów, definiowane

 • Porównanie VDA 5 oraz MSA - podejście do oceny systemów pomiarowych

  Wymagania specyficzne klientów, zwane popularnie CSR-ami są utrapieniem wielu firm motoryzacyjnych, zwłaszcza współpracujących z klientami OEM (producentami samochodów) z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało

 

 

PPAP - Zatwierdzanie części do produkcji, czyli tzw. PPAP jest zwieńczeniem zaawansowanego planowania jakości APQP. PPAP to ostatni krok przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, w którym dowodzimy klientowi, że jesteśmy w stanie spełnić jego wymagania jakościowe, ilościowe oraz logistyczne. Należy pamiętać, że procedury PPAP mogą mieć różny przebieg w zależności od wymagań klienta, dla którego dostarczany jest wyrób. W tym celu należy zapoznać się z tzw. specyficznymi wymaganiami klienta, które często precyzują te zasady. Można tu wspomnieć na przykład o tzw. phased PPAP stosowanym przez firmę FORD, czy wymaganiach VDA 2 stosowanych na rynku niemieckim. Szczególnie ważne jest uzyskanie zatwierdzenia PPAP-u przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Choć nie powinno się to zdarzać, często na skutek presji czasu produkcja rusza bez ostatecznie zatwierdzonego PPAP-u. Może to skutkować poważnymi konsekwencjami, których koszty niestety ponosi zwykle dostawca. W związku z tym warto zadbać o doprecyzowanie zasad współpracy z klientem, na przykład za pomocą tzw. umów QAA (Quality Assurance Agreement).

 

 Szkolenie PPAP

 

Szkolenie PPAP - zatwierdzanie części do produkcji

 

Zakres szkolenia:
 • Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP
 • Powiązanie PPAP z cyklem APQP
 • PPAP w kontekście norm ISO/TS 16949:2009 i VDA 2
 • Poziomy i status przekazywania PSW
 • Wypełnianie typowych formularzy
 • Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta)
 • Powiadamianie klienta o zmianach
 • Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach
   

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumienie wymagań PPAP w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949:2009
 • Przedstawienie korzyści wynikających z właściwego podejścia do zaawansowanego planowania jakości produktu w kontekście PPAP

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa)

 

Czas trwania:
 •  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

 

 

Inne szkolenia związane z tematem PPAP:

 • Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produkt (PPA) według VDA 2

  Zakres szkolenia: Zapewnienie Jakości Dostaw wg wymagań niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego - VDA rev5 - Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produktu (PPA) PPA w kontekście specyfikacji ISO/TS 16949 PPA w kontekście procedur amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego - APQP i PPAP Zdarzenia inicjujące procedurę PPA - omówienie Matrycy Zdarzeń Inicjujących Planowanie i uzgodnienie procedury PPA Poziomy zatwierdzenia - wybór stopnia udokumentowania Omówienie procesu PPA i jego możliwych wersji Badania funkcjonalne / walidacja procesu - omówienie Matrycy oceny dojrzałości wyrobu i procesu dla dostaw seryjnych Przykłady dokumentów i formularzy Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie wymagań VDA 2 w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949 Przedstawienie korzyści wynikających z właściwego podejścia do zaawansowanego planowania jakości produktu w kontekście VDA 2 Adresaciszkolenia: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania, implementacji i...

 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu i zatwierdzanie części do produkcji PPAP

  Zakres szkolenia: Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu Identyfikacja potrzeb i wymagań klienta Wymogi dokumentacyjne APQP Narzędzia APQP Czas życia APQP – projekt, rozwój, walidacja produktu i procesu; działania korygujące Przykłady planów kontroli Jak przygotować optymalny plan wdrożenia APQP w przedsiębiorstwie Ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu harmonogramów projektowania, planów jakości, planów kontroli i schematów przebiegu procesów Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Powiązanie PPAP z cyklem APQP PPAP w kontekście norm ISO/TS 16949:2009 i VDA 2 Poziomy i status przekazywania PSW Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta) Powiadamianie klienta o zmianach Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach Uczestnicząc wszkoleniu: Zrozumiesz wymagania APQP w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949:2009 Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym...

 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu

  Zakres szkolenia: Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu Wymagania APQP a wymagania ISO TS16949:2009 Identyfikacja potrzeb i wymagań klienta Wymogi dokumentacyjne APQP Narzędzia APQP Czas życia APQP – projekt, rozwój, walidacja produktu i procesu; działania korygujące Trylogia APQP (Flow chart, PFMEA oraz Plan Kontroli) Charakterystyki krytyczne, specjalne Jak przygotować optymalny plan wdrożenia APQP w przedsiębiorstwie Ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu harmonogramów projektowania, planów jakości, planów kontroli i schematów przebiegu procesów Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Poziomy i status przekazywania PSW Zarządzanie zmianami w fazie projektowania (modele, rysunki, oprzyrządowanie) Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (CSR - specyficzne wymagania klienta) Powiadamianie klienta o zmianach Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie wymagań APQP w powiązaniu z...

 • CSR - zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów rynku motoryzacyjnego z uwzględnieniem wymagań wybranych klientów

  Zakres szkolenia: Wymagania ISO/TS 16949 o CSR-ach Wymagania pozostałych podręczników rynku motoryzacyjnego a CSR-y (APQP, PPAP, FMEA) Czym są wymagania specyficzne klienta (CSR) Rodzaje wymagań CSR - wymagania globalne i szczegółowe Gdzie szukać wymagań CSR Zarządzanie CSR w organizacji dostosowywanie SZJ do wymagań klientów rozdział odpowiedzialności za realizację wymagań klientów w organizacji zapewnianie aktualności CSR w strukturze dokumentacyjnej zapewnianie uwzględniania CSR w procesie projektowania i realizacji wyrobu komunikacja z klientem Odpowiedzialność przed klientem - jak zapewnić maksymalną zgodność z wymaganiami specyficznymi klienta i zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami niedopatrze Dzień 2 Omówienie CSR-ów wybranych klientów 1. GM General Motors Global Purchasing and Supply Chain / Global Supplier Quality Wraz z omówieniem procedur GMW 15049/GM 1927/ GP-5/ GP-8/ GP-9/ GP-10/ GP-11/ GP-12/GM1797 2. VW Formel Q Konkret / 3rd edition Formel Q Integral -...

 • ISO/TS 16949 - wymagania specyfikacji technicznej

  Zakres szkolenia: Historia rozwoju pojęcia Jakości i Systemów Zarządzania na bazie norm serii ISO 9000 i ISO/TS 16949 System Głębokiej wiedzy Deminga - logika organizacji systemowej Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA na bazie wytycznych IATF oraz norm ISO 9000 i ISO/TS 16949 Definiowanie procesu – model „żółwia”, mapy procesów - interakcje między procesami, klasyfikacja procesów – główne, zarządcze, pomocnicze Zarządzanie strategiczne – upowszechnianie Misji, Wizji i Celów Jakości w organizacji Orientacja na tworzenie mierników, wyznaczanie celów i analiza trendów Wdrażanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym z uwzględnieniem wymagań normy ISO/TS 16949 - Ciągłe doskonalenie Specyficzne wymagania klientów CSR a wymogi ISO/TS Omówienie wymagań specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 Omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP / VDA 4, PPAP / VDA 2, FMEA / VDA 4, SPC / VDA 4, MSA / VDA 5 w kontekście wymagań specyfikacji...

 • Formel Q - wymagania specyficzne (CSR) dla dostawców Volkswagen Group

  Zakres szkolenia: Wymagania ISO TS16949:2009 o CSR-ach Wymagania pozostałych podręczników rynku motoryzacyjnego a CSR-y (APQP, PPAP, FMEA) Czym są wymagania specyficzne klienta (CSR) Rodzaje wymagań CSR - wymagania globalne i szczegółowe Gdzie szukać wymagań CSR Zarządzanie CSR-ami w organizacji dostosowywanie Systemu Zarządzania do wymagań klientów rozdział odpowiedzialności za realizację wymagań klientów w organizacji zapewnianie aktualności CSR w strukturze dokumentacyjnej zapewnianie uwzględniania CSR w procesie projektowania i realizacji wyrobu komunikacja z klientem Odpowiedzialność przed klientem - jak zapewnić maksymalną zgodność z wymaganiami specyficznymi klienta i zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami niedopatrzeń Wprowadzenie do wymagań specyficznych klientów z rynku niemieckiego – VDA Powiązania Formel Q z VDA 6.3 i 6.5 Wskazówki dotyczące praktycznej implementacji wymagań VW w systemie zarządzania jakością przedsiębiorstwa Analiza warsztatowa wymagań VW...

 

VDA 6.3

Wolumen VDA 6.3 czyli audyt procesu wymagania, to obowiązkowe wymaganie dla dostawców części samochodowych dla klientów z rynku niemieckiego, takich jak VW, BMW czy Daimler. Procedury opisane w VDA 6.3 tworzą spójny algorytm oceny dostawcy, dzięki czemu istnieje duża szansa, że audyt wewnętrzny prowadzony zgodnie z tymi wymaganiami da podobne wyniki, jak audyt strony drugiej, czyli audyt klienta. Z tych samych względów wiele firm, nawet nie współpracujących z rynkiem niemieckich producentów samochodów wdraża procedury oceny VDA 6.3 w celu uzyskania bardziej obiektywnej oceny procesu produkcyjnego.

 

 

 

Zakres szkolenia:

 

Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev2

Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA - Modułu A (Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu)  i Modułu B (Audytowanie w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw).

 • Podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949)
 • Podejście procesowe a Audyt procesu wytwarzania
 • Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia”
 • Wymagania norm ISO/TS 16949 oraz ISO 19011 w kontekście Audytu procesu wytwarzania
 • Metodyka audytu procesu
  • Wymagania kompetencyjne dla audytorów procesu wytwarzania wewnętrznych i łańcucha dostaw
  • Zasady organizacji audytów, 
  • Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych, 
  • Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej, 
  • Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 • Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw
 • Best practice / Lesson Learned – zbieranie informacji o dostawcy, wytyczne do oceny ryzyka
 • Narzędzia oceny dostawcy:
  • Analiza potencjału – narzędzie kwalifikacji dostawców w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw w ujęciu projektowym 
  • Ocena i klasyfikacja procesu wytwarzania dla produktu materialnego wg list katalogu od P2-P7 z uwzględnieniem oceny orientacji procesowej (elementy PR, TO, CO, RI)
  • Audyt specjalny (TLR)
 • Specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 – Formel Q Capability, VW
 • Omówienie List pytań P2-P7
 • Test wiedzy
 • Podsumowanie i wnioski

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumienie powiązań VDA 6.3 rev2 ze specyfikacją ISO/TS 16949:2009 w odniesieniu do procesu audytowego
 • Poznanie procedur i mechanizmów audytowych VDA 6.3 rev2
 • Zrozumienie zasad doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 rev2
 • Poznanie specyficznych wymagań klientów w odniesieniu do VDA 6.3 rev2

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.3 rev2

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 

Inne szkolenia i doradztwo związane z tematem VDA 6.3:

 • Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3 i wyrobu według VDA 6.5

  Zakres szkolenia: Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev2 Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA - Modułu A (Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu) i Modułu B (Audytowanie w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw). Podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949) Podejście procesowe a Audyt procesu wytwarzania Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia” Wymagania norm ISO/TS 16949 oraz ISO 19011 w kontekście Audytu procesu wytwarzania Metodyka audytu procesu Wymagania kompetencyjne dla audytorów procesu wytwarzania wewnętrznych i łańcucha dostaw Zasady organizacji audytów, Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych, Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej, Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw...

 • Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3

  Zakres szkolenia: Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev2 Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA - Modułu A (Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu) i Modułu B (Audytowanie w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw). Podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949) Podejście procesowe a Audyt procesu wytwarzania Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia” Wymagania norm ISO/TS 16949 oraz ISO 19011 w kontekście Audytu procesu wytwarzania Metodyka audytu procesu Wymagania kompetencyjne dla audytorów procesu wytwarzania wewnętrznych i łańcucha dostaw Zasady organizacji audytów, Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych, Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej, Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw...

FMEA - Analiza potencjalnych wad i ich skutków to jedno z podstawowych narzędzi planowania pod kątem analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesach produkcyjnych. Należy pamiętać, że analiza FMEA nie jest narzędziem istniejącym samodzielnie, lecz stanowi integralną część procesu zaawansowanego zapewniania jakości APQP. Wejściem do analizy FMEA powinny być charakterystyki specjalne zidentyfikowane na podstawie specyfikacji klienta jak i własnej znajomości procesu oraz schemat przepływu procesu (flow chart). Z kolei wyjściem z FMEA powinien być plan kontroli (Control Plan). Dokumenty te, czyli schemat przepływu, FMEA oraz plan kontroli powinny tworzyć spójny, zintegrowany zestaw. Nieprzypadkowo więc często nazywa się je „trylogią APQP”. Co więcej, FMEA powinno być żywym dokumentem, w którym gromadzona jest wiedza o napotkanych i rozwiązanych problemach dotyczących zarówno projektu jak i procesu produkcyjnego. W tym celu konieczne jest również angażowanie w tworzenie FMEA zespołów interdyscyplinarnych, ponieważ dopiero pełna wiedza z różnych obszarów organizacji oraz zapewnienie różnych punktów widzenia daje szansę na uzyskanie miarodajnej analizy ryzyka.

 

 Szkolenie FMEA

 

Szkolenie FMEA - analiza potencjalnych wad i ich skutków

Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka
  • Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie
  • Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń
  • Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
  • Koncepcja System – Podsystem – Komponent (DFMEA)
  • Historia i rozwój metodyki FMEA
  • Powiązanie PFMEA z APQP – trylogia APQP, rewizje PFMEA i planu kontroli wynikające ze zmian w procesach
  • Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA
 • Praktyczne przygotowanie do analizy DFMEA – robustness tools
  • ĆWICZENIE: Boundary diagram
  • ĆWICZENIE: Interface matrix
  • ĆWICZENIE: Parametr diagram
  • Identyfikacja funkcji
 • Omówienie przykładowego D-FMEA
  • Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN
  • Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności
  • Struktura i zasady wypełniania formularzy
 • Przygotowanie do analizy PFMEA
  • ZĆWICZENIE: Identyfikacja charakterystyk specjalnych
  • ĆWICZENIE: PFD (Process Flow Diagram)
 • Powiązanie pomiędzy D-DFMEA a P-FMEA
 • WARSZTATY: Opracowanie P-FMEA dla wybranego procesu/potencjalnej wady
  • Określenie potencjalnych wad, efektów i wagi
  • Identyfikacja potencjalnych przyczyn i prawdopodobieństwa wystąpienia
  • Określenie bieżących metod kontroli procesu (zapobiegania i wykrywania)
  • RPN
  • Opracowanie zalecanych działań i ich wpływ na redukcje ryzyka.
  • Aktualizacja PFMEA
 • Plan kontroli
  • ĆWICZENIE: Opracowanie planu kontroli dla wybranej operacji
  • Powiązanie PFMEA z planem kontroli
Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Zrozumienie wymagań FMEA w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949:2009
 • Wyjaśnienie wszystkich elementów związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym
 • Zrozumienie potrzeby stworzenia standardu zarządzania ryzykiem w organizacji

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa)

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 

 

Inne szkolenia, doradztwo i artykuły związane z tematem FMEA:

 • Czym jest analiza FMEA?

  Analiza ryzyka staje się coraz powszechniej stosowanym narzędziem w systemach zarządzania jakością. Dobrze przeprowadzona i utrzymywana pozwala zminimalizować koszty złej jakości. Podstawowym narzędziem stosowanym w tym zakresie w motoryzacji

 • Nowa wersja FMEA i APQP wchodzą w życie

  Już w czerwcu 2008 roku uważni obserwatorzy strony AIAG (Automotive Industry Action Group) mogli dostrzec nowe wygania tak zwanych core tools, czyli podstawowych narzędzi jakości stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Co istotne, publikacje te objęły dwa podstawowe narzędzia - analizę potencjalnych wad i ich skutków FMEA oraz zaawansowane planowanie jakości produktu APQP.

 • FMEA - analiza potencjalnych wad i ich skutków

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny Koncepcja System – Podsystem – Komponent (DFMEA) Historia i rozwój metodyki FMEA Powiązanie PFMEA z APQP – trylogia APQP, rewizje PFMEA i planu kontroli wynikające ze zmian w procesach Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA Praktyczne przygotowanie do analizy DFMEA – robustness tools ĆWICZENIE: Boundary diagram ĆWICZENIE: Interface matrix ĆWICZENIE: Parametr diagram Identyfikacja funkcji Omówienie przykładowego D-FMEA Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności Struktura i zasady wypełniania formularzy Przygotowanie do analizy PFMEA ZĆWICZENIE: Identyfikacja...

 • Szkolenie VDA

  z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało rozwiązać wprowadzenie specyfikacji ISO/TS 16949, powraca z wzrastającą siłą właśnie w formie tych wymagań. Liderem w egzekwowaniu swoich CSR-ów z pewnością jest rynek niemiecki a w szczególności firmy związane z grupą VW. Coraz więcej polskich dostawców części musi dostosowywać się do wymagań audytowych VDA 6.3 oraz VDA 6.5, formułuje umowy z dostawcami na bazie VDA 2 czy dostosowuje analizę FMEA do zaleceń VDA 4. W ostatnich latach nasilają się również wymagania dotyczące stosowania metodyki oceny systemów pomiarowych opisanej w podręczniku VDA 5. Audyt wyrobu według VDA 6.5 Zakres szkolenia: Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2 Strategia VDA Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli Wymagania norm ISO/TS 16949:2009, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu Planowanie audytu wyrobu Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura...

 • Szkolenie SPC

  fizyczny Typy kart kontrolnych i ich zastosowania - karty dla wartości ciągłych oraz atrybutywnych/dyskretnych Dobór kart kontrolnych zuwzględnieniem specyfiki badanych charakterystyk Prowadzenie kart kontrolnych dla wartości ciągłych na przykładzie karty X-R Interpretacja wyników uzyskanych za pomocą kart kontrolnych Prowadzenie i interpretacja kart typu I-MR Inne typy kart kontrolnych dla danych ciągłych (PRE-Control, CUSUM i EWMA) oraz ich zastosowania Typy i prowadzenie... Szkolenie FMEA FMEA - Analiza potencjalnych wad i ich skutków to jedno z podstawowych narzędzi planowania pod kątem analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesach produkcyjnych. Należy pamiętać, że analiza FMEA nie jest narzędziem istniejącym samodzielnie, lecz stanowi integralną część procesu zaawansowanego zapewniania jakości APQP. Wejściem do analizy FMEA powinny być charakterystyki specjalne zidentyfikowane na podstawie specyfikacji klienta jak i własnej znajomości procesu oraz schemat przepływu procesu...

 • PFMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń Historia i rozwój metodyki FMEA Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny Powiązanie PFMEA z APQP – „trylogia APQP”, rewizje PFMEA i planu kontroli wynikające ze zmian w procesach Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA Przygotowanie do analizy PFMEA Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności Struktura i zasady wypełniania formularzy ĆWICZENIE: Identyfikacja charakterystyk specjalnych ĆWICZENIE: PFD (Process Flow Diagram) Powiązanie pomiędzy DFMEA a PFMEA WARSZTATY : opracowanie analizy PFMEA dla wybranego procesu / potencjalnej wady Określenie potencjalnych wad, efektów i wagi Identyfikacja...

 • DFMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków w projekcie

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń Historia i rozwój metodyki FMEA Koncepcja System – Podsystem – Komponent Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny Powiązanie PFMEA z APQP Omówienie przykładowego DFMEA Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności Struktura i zasady wypełniania formularzy Praktyczne przygotowanie do analizy DFMEA – "robustness tools" ĆWICZENIE: Boundary diagram ĆWICZENIE: Interface matrix ĆWICZENIE: Parametr diagram Identyfikacja funkcji (wymagania klienta, prawne, innych podsystemów, serwisowalność, interakcje itp.) WARSZTATY: opracowanie analizy DFMEA dla wybranej funkcji / potencjalnej wady Określenie funkcji potencjalnych wad,...

 • Trenerzy

  (APQP, PPAP, audytu) w latach 2006 - 2008. Od 2008 roku związana z firmą Delphi (następnie BWI) gdzie do 2012 roku odpowiadała za wdrażanie nowych projektów ze strony jakościowej dla takich klientów jak JLR, Volvo, BMW, Ford. Od 2012 roku objęła stanowisko Koordynatora ds. Systemów Zarządzania Jakością, główne obowiązki to audyty wewnętrzne systemu jakości, globalny nadzór nad specyficznymi wymaganiami klientów dla całej organizacji oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych z tematyki APQP, PPAP, FMEA, IATF 16949, CSR Volvo, CSR JLR, CSR BMW, CSR GM. Współpracowała z klientami takimi jak: GM, Volvo, JLR, BMW, Ford. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dostawcami i w audytach. Obecnie w PRONOSTodpowiedzialna za szkolenia z zakresu Specyficznych Wymagań Klientów (CSR) Volvo, JLR, GM, IATF 16949, Audytorów Wewnętrznych i Podejścia Procesowego. Główne obszary zainteresowań to wymagania IATF, podręczniki AIAG (APQP, PPAP, FMEA) oraz specyficzne wymagania klientów branży samochodowej. Od roku...

 • Statystyczne sterowanie procesem SPC w teorii i praktyce wymagań przemysłu motoryzacyjnego

  Wśród naszych klientów często powtarza się pytanie, które w skrócie można by sformułować: czy punkt 8.1.1 z specyfikacji ISO/TS 16949 należy interpretować w taki sposób, że dla każdego wyrobu produkowanego w procesie technologicznym należy wyznaczyć i umieścić w planie kontroli

 • Szkolenie PPAP

  z wymaganiami ISO TS16949:2009 Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym... APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu Zakres szkolenia: Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu Wymagania APQP a wymagania ISO TS16949:2009 Identyfikacja potrzeb i wymagań klienta Wymogi dokumentacyjne APQP Narzędzia APQP Czas życia APQP – projekt, rozwój, walidacja produktu i procesu; działania korygujące Trylogia APQP (Flow chart, PFMEA oraz Plan Kontroli) Charakterystyki krytyczne, specjalne Jak przygotować optymalny plan wdrożenia APQP w przedsiębiorstwie Ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu harmonogramów projektowania, planów jakości, planów kontroli i schematów przebiegu procesów Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Poziomy i status przekazywania PSW Zarządzanie zmianami w fazie projektowania (modele, rysunki, oprzyrządowanie) Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (CSR - specyficzne wymagania...

 • Pełnomocnik PSB do spraw bezpieczeństwa wyrobu - nowe wymaganie grupy VW

  Dostawcy motoryzacyjni produkujący dla grupy VW w minionym roku coraz częściej zaczęli otrzymywać list o konieczności powołania tzw. pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa produktu, nazywanego czasami również oficerem do spraw bezpieczeństwa produktu lub po prostu oficerem

 • ISO/TS 16949 - wymagania specyfikacji technicznej

  16949:2009 Rola kierownictwa w skutecznym wdrażaniu wymagań normy – Biznes plan - Zarządzanie strategiczne – upowszechnianie Misji, Wizji i Celów Jakości w organizacji, Wyznaczanie celów - orientacja na tworzenie mierników, przegląd zarządzania - analiza trendów, ocena efektywności i skuteczności procesów Zarządzanie zasobami Projektowanie procesu i realizacja wyrobu zgodnie z wymaganiami normy (APQP i PPAP) Realizacja podstawowych wymagań podręczników referencyjnych w motoryzacji (SPC, MSA, FMEA) Identyfikacja i Zarządzanie Specyficznymi Wymaganiami Klienta (CSR) Audytowanie systemu, procesu i wyrobu wg wymagań IATF (CAPDo®) i podejścia klientów Działania doskonalące, korygujące i zapobiegawcze (Solving problem) Omówienie wytycznych podręcznika - IATF Guidance ISO/TS 16949:2002 Audyt trzeciej strony - omówienie podręcznika IATF "Rules for Achieving IATF Recognition, 4th Edition" - wytyczne dotyczące procesu certyfikacji Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie logiki budowy organizacji...

 • Volvo - specyficzne wymagania dla dostawców przemysłu samochodowego

  Zakres szkolenia: Z arządzanie specyficznymi wymaganiami klientów (CSR), a wymagania normy IATF 16949:2016 Wymagania normy IATF 16949:2016 w odniesieniu do specyficznych wymagań klientów Volvo Car Customer-Specific Requirements for use with ISO/TS 16949 Customer-Specific Requirements for use with AIAG PPAP 4.0 VCS 5060,39 - Classification of requirements; SCA Volvo FMEA - STD 105-0005 APQP Readiness Assessment Phased PPAP Requirements Handbook; VCS 5060,19 - Capability requirements MSA – Manufacturing Site Assessment + CSA (Commodity Specific Assessment) Podstawowe zasady korzystania z portalu dostawcy Volvo - przegląd dostępnych dokumentów i aplikacji Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz wymagania Volvo dla dostawców Przygotujesz się do poprowadzenia projektu zgodnie z wymaganiami Volvo Przygotujesz się do przedłożenia dokumentacji PPAP do Volvo Zapoznasz się z portalem dostawców Volvo i dowiesz się, jak się w nim poruszać Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest przede...

 • Poka-Yoke, czyli eliminacja wad u źródła

  i informacje techniczne nt. metod konstruowania urządzeń poka-yoke. Uświadomienie uczestników, że urządzenia można konstruować w oparciu o prostą mechanikę lub proste urządzenia elektroniczne. Przykładowe rozwiązania - Omówienie przykładowych rozwiązań poka-yoke (zdjęcia lub schematy ideowe praktycznych rozwiązań). Jak systemowo korzystać z rozwiązań poka-yoke? - Omówienie, gdzie w systemie zarządzania istnieje miejsce dla rozwiązań Poka-yoke. Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu (APQP) FMEA Procesu Plany kontroli Doskonalenie istniejących procesów Działania korygujące / reklamacje Działania zapobiegawcze Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz korzyści wynikające z wprowadzania w procesach rozwiązań zapobiegających błędom. Poznasz podstawowe metody poka-yoke. Poznasz różne poziomy zabezpieczeń typu error-proofing oraz wynikające z nich korzyści oraz zagrożenia Przeanalizujesz swoje procesy pod kątem wprowadzenie zabezpieczeń pokayoke (opcja na życzenie zamawiającego) Adresaci...

 • Ford Motor Company - specyficzne wymagania dla dostawców przemysłu samochodowego

  dla Klienta Global Phased PPAP Requirements. Ford specific requirements for IATF 16949:2016 – omówienie specyficznych wymagań klienta Ford w odniesieniu do standardu IATF 16949:2016. Q1 Manufacturing Site Assessment – przygotowanie oraz raportowanie audytu oceny gotowościprocesu produkcyjnego/systemu jakości, wymagania, metodologia oceny. Wymagania jakościowe – wsparcie jakościowe fabryk produkcyjnych klienta, obsługa jakościowa klienta; przegląd specyficznych wymagań klienta dla: FMEA, G8D, charakterystyk specjalnych, monitorowania statusu APQP/PPAP, planu kontroli oraz statystycznego zarządzania procesem. Uczestnicząc w szkoleniu: Poznasz i zrozumiesz specyficzne wymagania Ford Motor Company obowiązujące dostawców przemysłu motoryzacyjnego. Poznasz oczekiwania Ford Motor Company w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą. Przygotujesz się do wprowadzenie oraz kontynuowania projektu zgodnie z wymaganiami Ford Motor Company. Zrozumiesz, jak skutecznie implementować...

 • Planowanie Procesu i Audyt PPA – PPR i PA wg wymagań FCA (FGP13 i FGP14)

  do bieżącej produkcji Przedstawienie zasad budowania jakości wyrobu od fazy uruchomieniowej aż do bieżącej produkcji Pokazanie praktycznych powiązań pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów opartych o case studies. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do PPA. 2. PPA – Process Planning and Audit: - Fazy wykonywania - Scoring - Timing oraz Kamienie Milowe 3. Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPA Sekcja 1 - Projektowanie Części 1A - Pakiet sourcingowy & Przegląd techniczny 1B - Design FMEA 1C – Model projektu & zwolnienie projektu 1D – charakterystyki specjalne 1E - Zarządzanie zmianą Sekcja 2 – Rozwój procesu 2A -Program Management & Timing 2B –Flow Chart 2C – PFMEA 2D – Rozwój narzędzi oraz części pilotażowe 2E – Rozwój podkomponentów Sekcja 3 – Kontrola Procesu 3A – Plan Kontroli 3B – Kontrole na wejściu oraz Audyt Wyrobu Gotowego 3C - Error & Mistake Proofing 3D – Sprawdziany i narzędzia pomiarowe 3E – Safe Launch Plan Sekcja 4 – Kontrola Procesu 4A – Monitorowanie Procesu 4B...

 • Wymagania wobec audytorów wewnętrznych według IATF 16949:2016

  Nowe wydanie normy dla motoryzacji IATF16949:2016 w znaczący sposób zmienia podejście do kompetencji audytorów wewnętrznych. Wymagania te zostały opisane w punktach 7.2.3 i 7.2.4 normy, precyzyjnie określając jakie szkolenia musi odbyć dana osoba, aby można było ją powołać na audytora wewnętrznego w organizacji.

 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu

  produkty poszczególnych faz projektowych w powiązaniu z harmonogramem projektu (wykres Gantta, CPM) Planowanie - identyfikacja wymagań klienta - VOC - „Głos klienta” - komunikacja z klientem w fazie ofertowania: ü Identyfikacja oczekiwań klienta – modele 2D, 3D , rysunki, normy, specyfikacje ü Identyfikacja wymagań specyficznych klienta – CSR ü Przegląd zapytania - oferty ü Analiza wykonalności i analiza ryzyka (projektu, biznesowa) ü Oferta Projektowanie i Rozwój Produktu (Faza prototypowa: DFMEA, Charakterystyki specjalne produktu, Plan Kontroli Prototypu, Walidacja prototypów) Projektowanie i Rozwój Procesu (Faza przed-seryjna: Layout, Flow Chart, PFMEA, Plan Kontroli Pre-serii, MSA, Preliminary Capabilty Study, Dokumentacja techniczna ) Definiowanie procesu zakupowego wraz z walidacją Spójność dokumentacyjna projektu, czyli trylogia APQP – schemat przepływu Flow Chart, analiza ryzyka FMEA oraz Plan Sterowania (Plan Kontroli) Walidacja projektowania - zatwierdzenie produktu i...

 • Porównanie VDA 5 oraz MSA - podejście do oceny systemów pomiarowych

  Wymagania specyficzne klientów, zwane popularnie CSR-ami są utrapieniem wielu firm motoryzacyjnych, zwłaszcza współpracujących z klientami OEM (producentami samochodów) z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało

VDA (Verband der Automobilindustrie) - stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego. Organizacja powstała w 1901 roku w Eisenach, obecnie z siedzibą w Berlinie (Behrenstrasse 35) zajmująca się standaryzacją, rozwojem i badaniami z branży motoryzacyjnej. Standardy Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego zyskały w Europie dużą popularność i wymagane są także na rynkach pozaeuropejskich

 

 

 

Szkolenie zamknięte Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3 i wyrobu według VDA 6.5

Zakres szkolenia:

 

Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev2

Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA - Modułu A (Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu)  i Modułu B (Audytowanie w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw).

 

 • Podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949)
 • Podejście procesowe a Audyt procesu wytwarzania
 • Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia”
 • Wymagania norm ISO/TS 16949 oraz ISO 19011 w kontekście Audytu procesu wytwarzania
 • Metodyka audytu procesu
  • Wymagania kompetencyjne dla audytorów procesu wytwarzania wewnętrznych i łańcucha dostaw
  • Zasady organizacji audytów, 
  • Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych, 
  • Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej, 
  • Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 • Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw
 • Best practice / Lesson Learned – zbieranie informacji o dostawcy, wytyczne do oceny ryzyka
 • Narzędzia oceny dostawcy:
  • Analiza potencjału – narzędzie kwalifikacji dostawców w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw w ujęciu projektowym 
  • Ocena i klasyfikacja procesu wytwarzania dla produktu materialnego wg list katalogu od P2-P7 z uwzględnieniem oceny orientacji procesowej (elementy PR, TO, CO, RI)
  • Audyt specjalny (TLR)
 • Specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 – Formel Q Capability, VW
 • Omówienie List pytań P2-P7
 • Test wiedzy
 • Podsumowanie i wnioski

 

Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2

 

 • Strategia VDA
 • Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli
 • Wymagania norm ISO/TS 16949:2009, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu
 • Planowanie audytu wyrobu
 • Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura VDA 6.5
 • Kluczowe wskaźniki oceny poziomu jakości – metodyka VDA 6.5
 • Prowadzenie oceny pod kątem charakterystyk: mierzalnych, funkcjonalnych, materiałowych oraz czasu życia produktu
 • Prowadzenie zapisów audytowych ocena wyników i sporządzanie raportu
 • Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 • Test
 • Podsumowanie i wnioski

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumienie powiązań VDA 6.3 i VDA 6.5 ze specyfikacją ISO/TS 16949:2009 w odniesieniu do procesu audytowego
 • Poznanie procedur i mechanizmów audytowych VDA 6.3 i VDA 6.5
 • Zrozumienie zasad doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 i VDA 6.5
 • Poznanie specyficznych wymagań klientów w odniesieniu do VDA 6.3 i VDA 6.5

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.3 i VDA 6.5

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 

 

 

Inne szkolenia i artykuły związane z tematem VDA:

 • Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3 i wyrobu według VDA 6.5

  Zakres szkolenia: Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev2 Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA - Modułu A (Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu) i Modułu B (Audytowanie w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw). Podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949) Podejście procesowe a Audyt procesu wytwarzania Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia” Wymagania norm ISO/TS 16949 oraz ISO 19011 w kontekście Audytu procesu wytwarzania Metodyka audytu procesu Wymagania kompetencyjne dla audytorów procesu wytwarzania wewnętrznych i łańcucha dostaw Zasady organizacji audytów, Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych, Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej, Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw...

 • Porównanie VDA 5 oraz MSA - podejście do oceny systemów pomiarowych

  Wymagania specyficzne klientów, zwane popularnie CSR-ami są utrapieniem wielu firm motoryzacyjnych, zwłaszcza współpracujących z klientami OEM (producentami samochodów) z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało rozwiązać wprowadzenie specyfikacji ISO/TS 16949, powraca z wzrastającą siłą właśnie w formie tych wymagań. Liderem w egzekwowaniu swoich CSR-ów z pewnością jest rynek niemiecki a w szczególności firmy związane z grupą VW. Coraz więcej polskich dostawców części musi dostosowywać się do wymagań audytowych VDA 6.3 oraz VDA 6.5, formułuje umowy z dostawcami na bazie VDA 2 czy dostosowuje analizę FMEA do zaleceń VDA 4. W ostatnich latach nasilają się również wymagania dotyczące stosowania metodyki oceny systemów pomiarowych opisanej w podręczniku VDA 5.

 • Audyt wyrobu według VDA 6.5

  Zakres szkolenia: Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2 Strategia VDA Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli Wymagania norm ISO/TS 16949:2009, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu Planowanie audytu wyrobu Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura VDA 6.5 Kluczowe wskaźniki oceny poziomu jakości – metodyka VDA 6.5 Prowadzenie oceny pod kątem charakterystyk: mierzalnych, funkcjonalnych, materiałowych oraz czasu życia produktu Prowadzenie zapisów audytowych ocena wyników i sporządzanie raportu Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących Test Podsumowanie i wnioski Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie powiązań VDA 6.5 rev2 ze specyfikacją ISO/TS 16949:2009 w odniesieniu do procesu audytowego Poznanie procedur i mechanizmów audytowych VDA 6.5 rev2 Zrozumienie zasad doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami VDA 6.5 rev2 Poznanie specyficznych wymagań...

 • Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3

  Zakres szkolenia: Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev2 Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA - Modułu A (Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu) i Modułu B (Audytowanie w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw). Podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949) Podejście procesowe a Audyt procesu wytwarzania Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia” Wymagania norm ISO/TS 16949 oraz ISO 19011 w kontekście Audytu procesu wytwarzania Metodyka audytu procesu Wymagania kompetencyjne dla audytorów procesu wytwarzania wewnętrznych i łańcucha dostaw Zasady organizacji audytów, Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych, Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej, Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw...

 • Audyt systemu według VDA 6.1

  Zakres szkolenia: Ćwiczenia praktyczne – scenki audytowe, analiza podejścia procesowego Interpretacja oraz analiza wymagań normy VDA 6.1 rev4 2003 Powiązania pomiędzy normami branży motoryzacyjnej – ISO/TS 16949:2009 Cele Audytu Systemu Przygotowanie i planowanie Audytu Systemu - ćwiczenia z tworzenia listy pytań, używanie standardowej listy pytań VDA 6.1 Zasady dokonywania oceny wyników audytu Przeprowadzanie audytu: zasady prowadzenia badania na miejscu, dokumentowanie wyników audytu - ćwiczenia w dokonywaniu ocen, w określaniu niezgodności i z umiejętności ich wykazywania Działania poaudytowe - doskonalenie systemu Uczestnicząc w szkoleniu: Zapoznanie z założeniami VDA 6.1 Nabycie umiejętności interpretacji poszczególnych wymogów standardu Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym odpełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich...

 • Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produkt (PPA) według VDA 2

  Zakres szkolenia: Zapewnienie Jakości Dostaw wg wymagań niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego - VDA rev5 - Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produktu (PPA) PPA w kontekście specyfikacji ISO/TS 16949 PPA w kontekście procedur amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego - APQP i PPAP Zdarzenia inicjujące procedurę PPA - omówienie Matrycy Zdarzeń Inicjujących Planowanie i uzgodnienie procedury PPA Poziomy zatwierdzenia - wybór stopnia udokumentowania Omówienie procesu PPA i jego możliwych wersji Badania funkcjonalne / walidacja procesu - omówienie Matrycy oceny dojrzałości wyrobu i procesu dla dostaw seryjnych Przykłady dokumentów i formularzy Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie wymagań VDA 2 w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949 Przedstawienie korzyści wynikających z właściwego podejścia do zaawansowanego planowania jakości produktu w kontekście VDA 2 Adresaciszkolenia: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania, implementacji i...

 • Szkolenie PPAP

  PPAP - Zatwierdzanie części do produkcji, czyli tzw. PPAP jest zwieńczeniem zaawansowanego planowania jakości APQP. PPAP to ostatni krok przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, w którym dowodzimy klientowi, że jesteśmy w stanie spełnić jego wymagania jakościowe, ilościowe oraz logistyczne. Należy pamiętać, że procedury PPAP mogą mieć różny przebieg w zależności od wymagań klienta, dla którego dostarczany jest wyrób. W tym celu należy zapoznać się z tzw. specyficznymi wymaganiami klienta, które często precyzują te zasady. Można tu wspomnieć na przykład o tzw. phased PPAP stosowanym przez firmę FORD, czy wymaganiach VDA 2 stosowanych na rynku niemieckim. Szczególnie ważne jest uzyskanie zatwierdzenia PPAP-u przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Choć nie powinno się to zdarzać, często na skutek presji czasu produkcja rusza bez ostatecznie zatwierdzonego PPAP-u. Może to skutkować poważnymi konsekwencjami, których koszty niestety ponosi zwykle dostawca. W związku z tym warto zadbać o...

 • Audyt Dostawcy

  Zakres szkolenia: Audytu Dostawcy w kontekście wymagań norm ISO/TS 16949, ISO 19011, VDA 6.3 - Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw Podejście procesowe w audytowaniu – metodyka zgodnie z wytycznymi IATF, VDA 6.3 oraz ISO 19011 – zapisy i dokumentowanie audytów Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania - kwalifikacje audytorów - wytyczne normy ISO 19011 oraz IATF i VDA Wymagania normy ISO/TS 16949 w zakresie planowania i realizacji wyrobu - zarządzanie projektami motoryzacyjnymi w łańcuchu dostaw Audytowanie procesu projektowania i realizacji wyrobu zgodnie z wymaganiami norm oraz klientów (np. APQP) Audytowanie specyficznych wymagań klienta CSR (Customer Specific Requirements) Kryteria oceny, działania korygujące i doskonalące – analiza i rozwiązywanie problemów, G8D, 5WHY – ocena skuteczności i efektywności, powiązanie z metodami „Vendor rating” dostawców. Best practice / Lesson Learned – zbieranie informacji o dostawcy, wytyczne do oceny ryzyka...

 • Szkolenie FMEA

  FMEA - Analiza potencjalnych wad i ich skutków to jedno z podstawowych narzędzi planowania pod kątem analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesach produkcyjnych. Należy pamiętać, że analiza FMEA nie jest narzędziem istniejącym samodzielnie, lecz stanowi integralną część procesu zaawansowanego zapewniania jakości APQP. Wejściem do analizy FMEA powinny być charakterystyki specjalne zidentyfikowane na podstawie specyfikacji klienta jak i własnej znajomości procesu oraz schemat przepływu procesu (flow chart). Z kolei wyjściem z FMEA powinien być plan kontroli (Control Plan). Dokumenty te, czyli schemat przepływu, FMEA oraz plan kontroli powinny tworzyć spójny, zintegrowany zestaw. Nieprzypadkowo więc często nazywa się je „trylogią APQP”. Co więcej, FMEA powinno być żywym dokumentem, w którym gromadzona jest wiedza o napotkanych i rozwiązanych problemach dotyczących zarówno projektu jak i procesu produkcyjnego. W tym celu konieczne jest również angażowanie w tworzenie FMEA zespołów...

 • ISO/TS 16949 - wymagania specyfikacji technicznej

  Zakres szkolenia: Historia rozwoju pojęcia Jakości i Systemów Zarządzania na bazie norm serii ISO 9000 i ISO/TS 16949 System Głębokiej wiedzy Deminga - logika organizacji systemowej Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA na bazie wytycznych IATF oraz norm ISO 9000 i ISO/TS 16949 Definiowanie procesu – model „żółwia”, mapy procesów - interakcje między procesami, klasyfikacja procesów – główne, zarządcze, pomocnicze Zarządzanie strategiczne – upowszechnianie Misji, Wizji i Celów Jakości w organizacji Orientacja na tworzenie mierników, wyznaczanie celów i analiza trendów Wdrażanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym z uwzględnieniem wymagań normy ISO/TS 16949 - Ciągłe doskonalenie Specyficzne wymagania klientów CSR a wymogi ISO/TS Omówienie wymagań specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 Omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP / VDA 4, PPAP / VDA 2, FMEA / VDA 4, SPC / VDA 4, MSA / VDA 5 w kontekście wymagań specyfikacji...

 • Praktyczne aspekty wdrożenia systemu ISO/TS

  Historię rozwoju podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwami datować można co najmniej od drugiej połowy XX wieku, kiedy to tradycyjny model organizacji przedsiębiorstwa oparty na hierarchicznej strukturze podległości zwany często modelem Tylora coraz częściej ustępować zaczyna przekształceniom w kierunku modelu zarządzania procesowego – modelu Deminga. Bogacenie się społeczeństw, technicyzacja, automatyzacja i komputeryzacja wywołują gwałtowny skok z jednej strony produktywności z drugiej zaś potrzeby nowego spojrzenia na przedsiębiorstwo – już nie tylko wydajność, ale jakość oferowanych produktów zaczynają stanowić o zdolności utrzymania się na rynku. Tak więc świat rozpoczyna ewolucję od Tylorowskiej epoki walki o wydajność do Demingowskiej epoki walki o jakość.

 • CQI9 - Audyt procesów cieplnych wedlug normy

  Zakres szkolenia: Norma CQI-09 - Customer Specific Requirements AIAG, dla ISO/TS 16949:2009 Budowa i konstrukcja normy – podstawy zarządzania systemem obróbki cieplnej, ciągłe doskonalenie zmienności procesów OC Sposób wypełniania poszczególnych elementów CQI-09: Sekcje 1-3: Budowa i konstrukcja normy – podstawy zarządzania systemem obróbki cieplnej, ciągłe doskonalenie zmienności procesów OC Odpowiedzialność kierownictwa i Planowanie Jakości Opowiedzialność w transporcie materiału Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia Wyposażenie sprzętowe i pomiarowe Pirometria (kalibracja, badania rozkładu temperatur) Częstotliwość Kontroli Procesu Częstotliwość Kontroli końcowej i kontrola wyrobu w procesie Częstotliwości kontroli Medium hartującego oraz roztworów Sekcja 4 - Job audit: Wymagania szczegółowe: Proces A: nawęglanie, węgloazotowanie, korekcja węgla, utwardzanie, odpuszczanie, hartowanie, starzenie Proces B: azotowanie i węgloazotowanie - ferrytyczne Proces C: obróbka cieplna...

 • Formel Q - wymagania specyficzne (CSR) dla dostawców Volkswagen Group

  Zakres szkolenia: Wymagania ISO TS16949:2009 o CSR-ach Wymagania pozostałych podręczników rynku motoryzacyjnego a CSR-y (APQP, PPAP, FMEA) Czym są wymagania specyficzne klienta (CSR) Rodzaje wymagań CSR - wymagania globalne i szczegółowe Gdzie szukać wymagań CSR Zarządzanie CSR-ami w organizacji dostosowywanie Systemu Zarządzania do wymagań klientów rozdział odpowiedzialności za realizację wymagań klientów w organizacji zapewnianie aktualności CSR w strukturze dokumentacyjnej zapewnianie uwzględniania CSR w procesie projektowania i realizacji wyrobu komunikacja z klientem Odpowiedzialność przed klientem - jak zapewnić maksymalną zgodność z wymaganiami specyficznymi klienta i zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami niedopatrzeń Wprowadzenie do wymagań specyficznych klientów z rynku niemieckiego – VDA Powiązania Formel Q z VDA 6.3 i 6.5 Wskazówki dotyczące praktycznej implementacji wymagań VW w systemie zarządzania jakością przedsiębiorstwa Analiza warsztatowa wymagań VW...

 • Zarządzanie dostawcami

  W związku z coraz większą samodzielnością polskich oddziałów dużych korporacji motoryzacyjnych, zauważamy coraz większą potrzebę wsparcia w zakresie metodologii związanej z kwalifikacją i zarządzaniem - oceną i rozwojem dostawców motoryzacyjnego łańcucha dostaw. Zmiany dziejące się w obszarze wymagań dotyczących dostawców (jak choćby nowa wersja podręcznika VDA 6.3) obrazują konieczność rozwoju tego łańcucha silnie zorientowaną projektowo i procesowo. Służymy naszym klientom wypracowaną metodyką kwalifikacji i oceny uwzględniającą wszystkie najnowsze trendy takich zrzeszeń przemysłu motoryzacyjnego jak VDA czy AIAG. Przygotowaliśmy więc ofertę adresowaną do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych pragnących rozwijać swoje systemy zarządzania w zakresie modeli efektywnego zarządzania dostawcami. Doradztwo obejmuje realizację następujących działań: ocenę wstępną przedsiębiorstwa szkolenie grupy pracowników z zakresu efektywnego zarządzania dosatwcami - kwalifikacji,...

 • Odpowiedzialność producenta za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym - pełnomocnik ds bezpieczeństwa wyrobu

  Zakres szkolenia: Podstawowe pojęcia i definicje – wyrób, wada, producent, odpowiedzialność Pozycja konsumenta a wyrób niebezpieczny Struktura prawodawstwa Unii Europejskiej a wyrób niebezpieczny Prawo polskie a wymogi Unii Europejskiej Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny Obrona producenta przed ponoszeniem odpowiedzialności Organy nadzoru nad rynkiem i ich prawa Odpowiedzialność producenta za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym bezpieczeństwo produktu a system zarządzania jakością wymagania rynku niemieckiego według VDA Pełnomocnik ds bezpieczeństwa produktu (PSB) według wymagań VW rola pełnomocnika PSB wymagania wobec pełnomocnika PSB niemiecka ustawa o bezpieczeństwie produktu (ProdSG) – najważniejsze wymagania niemiecka ustawa o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (ProdHaftG) metodologia oceny ryzyka – identyfikacja produktów niebezpiecznych obowiązki pełnomocnika PSB – ocena oraz identyfikacja ryzyka w procesach...

 • PPAP - zatwierdzanie części do produkcji

  Zakres szkolenia: Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Powiązanie PPAP z cyklem APQP PPAP w kontekście norm ISO/TS 16949:2009 i VDA 2 Poziomy i status przekazywania PSW Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta) Powiadamianie klienta o zmianach Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie wymagań PPAP w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949:2009 Przedstawienie korzyści wynikających z właściwego podejścia do zaawansowanego planowania jakości produktu w kontekście PPAP Adresaci szkolenia:colspan="2" valign="top"> Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa) Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu i zatwierdzanie części do produkcji PPAP

  Zakres szkolenia: Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu Identyfikacja potrzeb i wymagań klienta Wymogi dokumentacyjne APQP Narzędzia APQP Czas życia APQP – projekt, rozwój, walidacja produktu i procesu; działania korygujące Przykłady planów kontroli Jak przygotować optymalny plan wdrożenia APQP w przedsiębiorstwie Ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu harmonogramów projektowania, planów jakości, planów kontroli i schematów przebiegu procesów Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Powiązanie PPAP z cyklem APQP PPAP w kontekście norm ISO/TS 16949:2009 i VDA 2 Poziomy i status przekazywania PSW Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta) Powiadamianie klienta o zmianach Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach Uczestnicząc wszkoleniu: Zrozumiesz wymagania APQP w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949:2009 Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym...

 • Podejście procesowe zarządzaniu przedsiębiorstwem motoryzacyjnym

  Zakres szkolenia: Procesy a - Wartość Dodana, Klient Procesy a role osób - właściciel, uczestnik procesu Koncepcja podejścia procesowego wg motoryzacji - analiza modelu „żółwia" Klasyfikacja (grupowanie) procesów - zarządcze, główne (realizacji wyrobu), pomocnicze Orientacja na mierniki i analiza trendów Zarządzanie celami mierników - BSC Interakcje między procesami - mapy procesów Podejście procesowe wg ISO/TS 16949 (na bazie VDA 12 oraz AIAG „ISO/TS 16949 Implementation Guide”) Wdrażanie podejścia procesowego w organizacji Uczestnicząc w szkoleniu: Wyjaśnienie podstaw modelu procesu i organizacji procesowej Zrozumienie interpretacji motoryzacji dotyczącej modelu „żółwia” Wyjaśnienie istotności podejścia miernikowego i celowego Zrozumienie konieczności re- engineeringu struktury informacyjnej Przedstawienie korzyści modelu procesowego zarządzania organizacją Adresaci szkolenia:.75pt;" colspan="2" valign="top"> Szkolenie jest skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych...

MSA - Measurement Systems Analysis - jest to szereg narzędzi mających na celu zweryfikowanie i poprawienie systemów pomiarowych. Ma ona celu zapewnienie prawidłowych i prawdziwych danych potrzebnych do analiz jakościowych i ilościowych. Używanie niepoprawnie działających systemów pomiarowych prowadzi do błędnych decyzji i dużych kosztów. Narzędzie to jest ważnym elementem podejścia Six Sigma.

MSA to dziedzina zajmująca się systemami pomiarowymi. 

Kluczową kwestią jest zauważenie faktu, że system pomiarowy to nie tylko urządzenia pomiarowe, lecz wszystkie wpływające na niego czynniki. Zwykle wymienia się cztery podstawowe elementy systemu pomiarowego:
człowiek

 • przyrząd pomiarowy
 • metoda
 • środowisko (otoczenie)

W tym właśnie miejscu pojawia się konieczność oceny jakości stosowanego systemu pomiarowego, z wykorzystaniem metodyki MSA. Zadaniem procedury analizy systemów pomiarowych jest określenie przydatności wybranego systemu pomiarowego do mierzonego parametru tak, aby dał nam wynik bliski prawdziwemu i powtarzalny z każdym kolejnym cyklem pomiarowym.

Jest sprawą oczywistą, że idealny pomiar, a tym samym idealny system pomiarowy nie istnieje. Każdy z nich obarczony jest niepewnością, czyli parametrem związanym z wynikiem pomiaru charakteryzującym rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej (def. VIM). Należy tu również zasygnalizować, że na uzyskany wynik duży wpływ mają warunki pomiaru. Metodyka MSA warunki te ocenia za pomocą wskaźnika powtarzalności i odtwarzalności (repeatibility and reproducibility, czyli R&R).

 

 Szkolenie MSA

 
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym kalendarzem szkoleń otwartych
 

plan szkoleń
 

 

 

 

 

Zakres szkolenia:
  • Cele oceny systemów pomiarowych
  • Podstawowe terminy i pojęcia statystyczne niezbędne w ocenie systemów pomiarowych
   • Zmienność procesu i jej przyczyn
   • Graficzna analiza rozkładu procesu za pomocą histogramu
   • Wskaźniki zdolności procesu - podstawowe informacje i interpretacja
   • Wpływ systemu pomiarowego na obserwowaną zdolność procesu
  • Wymagania ISO/TS 16949:2009 a systemy pomiarowe
  • Podstawowe terminy i pojęcia metrologiczne związane z analizą MSA
  • Błędy pomiaru (bias, liniowość, stabilość, powtarzalność, odtwarzalność)
  • Koncepcja systemu pomiarowego w modelu P.I.S.M.O.E.A.
  • Optymalizacja badań systemów pomiarowych z uwzględnieniem różnic i podobieństw między nimi
  • Metody oceny systemów pomiarowych w badaniach powtarzalnych cech ciągłych - omówienie
  • Wyznaczanie zdolności urządzenia pomiarowego Cg i Cgk (Procedura I)
  • Powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego GRR metodą RM
   • Warunki do zastosowania metody RM
   • Przebieg badania, interpretacja wyników i kryteria akceptowalności
  • Powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego GRR - metoda ARM (Procedura II)
  • STUDIUM PRZYPADKU: Ocena GRR przykładowej charakterystyki wymiarowej
   • Przygotowanie do badania (dobór próbek, ustalenie procedury postępowania itp.)
   • Przeprowadzenie badania wraz z rejestracją wyników (zabezpiecznie przed błędami interakcji)
   • Interpretacja uzyskanych wyników - poszukiwanie obszarów do poprawy i doskonalenia
   • Porównanie wyników uzyskanych metodą ARM i metodą ANOVA (wykorzystanie programu Minitab)
  • Analiza atrybutowych systemów pomiarowych - wprowadzanie
  • Metoda Kappa - zastosowania, omówienie metodyki obliczeń
  • STUDIUM PRZYPADKU: Ocena atrybutowego systemu pomiarowego metodą kappa
   • Przygotowanie do badania (dobór próbek, ustalenie procedury postępowania itp.)
   • Wyznaczanie wartości odniesienia metodą pomiaru lub decyzją eksperta
   • Przeprowadzenie badania wraz z rejestracją wyników
   • Interpretacja uzyskanych wyników - kryteria akceptowalności dla współczynnika kappa oraz efektywność systemu pomiarowego
  • Analiza atrybutowych systemów pomiarowych - metoda detekcji sygnału (omówienie i ćwiczenia praktyczne)
  • Analiza atrybutowych systemów pomiarowych - metoda analityczna (omówienie i ćwiczenia praktyczne)
  • Porównanie stosowanych metod oceny atrybutowych systemów pomiarowych - wady, zalety, możliwości zastosowania
  • Badanie GRR dla cech ciągłych w badaniach niepowtarzalnych
   • Czy badania niszczące i niepowtarzalne to to samo?
   • Kiedy badanie należy uznawać za niepowtarzalne?
   • Metody oceny systemów pomiarowych w modelu crossed i nested
   • Przygotowanie próbek do badania
   • Przeprowadzanie badania i interpretacja uzyskanych wyników metodą ANOVA
   • Interpretacja wyników analiz pod kątem identyfikacji przyczyn błędów i doskonalenia kontroli (wykorzystanie programu Minitab)
  • Podsumowanie szkolenia - optymalne zarządzanie oceną systemów pomiarowych w organizacji

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zrozumiesz, czym są czynniki zmienności procesu i jaki mamy na nie wpływ
  • Zrozumiesz interpretacji współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość produkcji
  • Poznasz korzyści z wdrażania statystycznej oceny procesu
  • Nabędziesz umiejętność doboru, prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych
  • Zrozumiesz wpływu systemu pomiarowego na ocenę procesu
  • Nabędziesz umiejętność interpretacji współczynnika GRR oraz wynikających z niego możliwości doskonalenia systemu pomiarowego
  • Poznasz metody oceny systemów atrybutowych
Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za projektowanie i nadzór nad procesami technologicznymi oraz za dobór i ocenę systemów pomiarowych. W modelu kompetencji Formuły Jakości w szkoleniu powinni uczestniczyć kandydaci na: Inżyniera jakości w motoryzacji oraz Inżyniera procesu w motoryzacji. Sugerujemy również udział osób realizujących funkcje opisane w pozostałych profilach, czyli: pełnomocników ds SZJ, Audytorów wewnętrznych oraz Liderów projektu w motoryzacji.

 

 

 Inne szkolenia i artykuły związane z tematem MSA:

 • Porównanie VDA 5 oraz MSA - podejście do oceny systemów pomiarowych

  Wymagania specyficzne klientów, zwane popularnie CSR-ami są utrapieniem wielu firm motoryzacyjnych, zwłaszcza współpracujących z klientami OEM (producentami samochodów) z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało

 • Wykorzystanie maszyny CMM do weryfikacji badania GRR

  Analiza systemów pomiarowych MSA (ang. Measurement System Analysis) to dziedzina zajmująca się systemami pomiarowymi. Kluczową kwestią jest zauważenie faktu, że system pomiarowy to nie tylko urządzenia pomiarowe, lecz wszystkie wpływające na niego czynniki. Zwykle wymienia się cztery podstawowe elementy systemu pomiarowego:

 • Ocena organoleptycznych systemów pomiarowych metodą kappa

  Analiza systemu pomiarowego dla cech ciągłych jest tematem dosyć dobrze zidentyfikowanym i utrwalonym w systemach zarządzania jakością. W przypadku systemów atrybutowych, do których należą przede wszystkim sprawdziany oraz kontrole wzrokowe, odpowiednie narzędzia nie

 • Szkolenie MSA

  MSA - Measurement Systems Analysis - jest to szereg narzędzi mających na celu zweryfikowanie i poprawienie systemów pomiarowych. Ma ona celu zapewnienie prawidłowych i prawdziwych danych potrzebnych do analiz jakościowych i ilościowych. Używanie niepoprawnie działających systemów pomiarowych prowadzi do błędnych decyzji i dużych kosztów. Narzędzie to jest ważnym elementem podejścia Six Sigma. Zakres szkolenia: Cele oceny systemów pomiarowych Podstawowe terminy i pojęcia statystyczne niezbędne w ocenie systemów pomiarowych Zmienność procesu i jej przyczyn Graficzna analiza rozkładu procesu za pomocą histogramu Wskaźniki zdolności procesu - podstawowe informacje i interpretacja Wpływ systemu pomiarowego na obserwowaną zdolność procesu Wymagania ISO/TS 16949:2009 a systemy pomiarowe Podstawowe terminy i pojęcia metrologiczne związane z analizą MSA Błędy pomiaru (bias, liniowość, stabilość, powtarzalność, odtwarzalność) Koncepcja systemu pomiarowego w modelu P.I.S.M.O.E.A. Optymalizacja...

 • Wdrażanie SPC i MSA

  w analizowanych procesach, doborze i zakupie sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz opracowania metodyki pomiarowej i narzędzi do oceny systemów pomiarowych. Przygotowaliśmy więc ofertę adresowaną do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych pragnących rozwijać swoje systemy zarządzania z wykorzystaniem metod optymalizacji opartej na lean manufacturing. Doradztwo obejmuje realizację następujących działań: ocenę wstępną przedsiębiorstwa szkolenie grupy pracowników z zakresu SPC i MSA wizyty konsultanta związane z przygotowaniem koniecznych zmian organizacyjnych i dokumentacyjnych wizyty konsultanta związane z nadzorem nad procesem wdrażania modelu W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres biuro@pronost.pl

 • Wpływ wielkości próbki na ocenę zdolności procesu (Cp, Cpk)

  „Jak duża musi być próbka, aby ocenić zdolność procesu?" Ta kwestia nieustannie jest podnoszona przez uczestników szkoleń z SPC oraz MSA. Udzielenie odpowiedzi na to z pozoru proste pytanie wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza, że w przedstawionej formie nie jest ono do końca poprawne.

 • Poczuj PISMOEA nosem, czyli elementy systemu pomiarowego

  Zanim zaczniesz czytać ten artykuł, proponuję krótką przechadzkę po własnym zakładzie i przeprowadzenie mini-ankiety. Zadawaj tylko jedno proste pytanie: „Co to jest system pomiarowy?” Bynajmniej nie sugeruję pogoni za uciekającymi wózkami widłowymi czy przerywania niezwykle

 • Dobór sprzętu pomiarowego - pułapki zasady 1 do 10

  Jednym z podstawowych kryteriów doboru urządzenia pomiarowego do mierzonej charakterystyki jest stosowanie zasady „1 do 10”. Stwierdza ona, że rozdzielczość efektywna urządzenia pomiarowego powinna być co najmniej o rząd większa (czyli 10 razy) od szerokości przedziału tolerancji lub szerokości

 • VDA 5 - analiza systemów pomiarowych wg wymagań rynku niemieckiego

  Zakres szkolenia: Podstawowe założenia i struktura normy VDA 5 VDA 5 a AIAG MSA – kluczowe podobieństwa i różnice Podstawowe koncepcje odchylenie standardowe oraz bias jako narzędzia statystyczne w ocenie niepewności pomiarowej niepewność pomiarowa (standardowa, złożona, rozszerzona) budżet niepewności pomiarowej wyznaczanie niepewności pomiarowej a MPE loncepcja systemu pomiarowego i procesu pomiarowego wg VDA 5 wskaźniki jakości systemu pomiarowego (Q MS ) oraz procesu pomiarowego (Q MP ) i ich kryteria akceptacji Zastosowanie kryterium RE

 • Karty kontrolne Shewarta – przeżytek, czy narzędzie przyszłości?

  Mówiąc o kartach kontrolnych zwykle mamy na myśli papierowe arkusze, opracowane przed prawie wiekiem przez Waltera A. Shewarta. Jednak mimo upływu lat praktyczne zastosowania tych narzędzi wciąż budzi wiele wątpliwości a odpowiedzi na nie wcale nie są jednoznaczne.

 • Porównanie współczynników zdolności Cp, Cpk oraz Pp, Ppk

  Większość osób mających do czynienia ze statystycznym sterowaniem procesami (SPC) wie doskonale, że w procesach produkcyjnych można a wręcz powinno się wyznaczać różne pary współczynnikó. Najczęściej spotykane to: Cm i Cmk, Cp i Cpk oraz Pp i Ppk.

 • DoE – design of experiment, czyli co steruje moim procesem

  W przemyśle motoryzacyjnym jest stosowanych wiele narzędzi rozwiązywania problemów jakościowych. Każde z nich ma swój najlepszy obszar zastosowań. Występują również zróżnicowane podejścia do rozwiązywania problemów, definiowane

 • Wzorcować samodzielnie czy zlecać?

  Każda organizacja posiadająca certyfikat ISO/TS 16949 powinna określić rodzaje monitorowania i pomiarów, które będzie realizować, a także zdefiniować odpowiednie wyposażenie, niezbędne do potwierdzenia zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami (pkt.7.6 ISO/TS 16949).

 • Współczynniki zdolności procesu dla jednostronnych granic specyfikacji

  Metodyka wyznaczania współczynników zdolności i wydajności (Cm, Cmk, Pp, Ppk oraz Cp, Cpk) w przypadku granic dwustronnych jest dobrze znana w większości firm. Często jednak można spotkać się z niewłaściwym postępowaniem, gdy zdefiniowana jest tylko jedna granica.

 • Liczność podgrup i częstotliwość próbkowania w statystycznym sterowaniu procesami

  Statystyczne sterowanie procesem nie może ograniczać się do jednorazowej oceny jego zdolności na początku produkcji seryjnej (co niestety często ma miejsce), ale powinno mieć charakter ciągły (ang. ongoing process monitoring). Oznacza to, że zdolność procesu

 • Zdolność krótkoterminowa czy długoterminowa?

  Praktycznie każdy dostawca w przemyśle motoryzacyjnym wyznacza wskaźnikami zdolności, a całkiem spora grupa rozumie skąd się biorą i co oznaczają. Powszechnie wiadomo również, że należy je monitorować dla charakterystyk specjalnych, co wynika bezpośrednio z normy ISO/TS

 • Nadzór nad maszynami współrzędnościowymi CMM

  Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (ang. Coordinate Measuring Machine) stają się coraz bardziej popularnymi i uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi, stosowanymi do weryfikacji jakości produkowanych wyrobów w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, AGD i wielu innych.

 • Przygotowanie badania Gage R&R - 10 praktycznych porad

  Celem analizy Gage R&R (GRR) jest poznanie zmienności systemu pomiarowego w stosunku do tolerancji lub do zmienności procesu. Innymi słowy, chcemy się dowiedzieć, jak znaczną część obserwowanej w procesie zmienności wyjaśnia system pomiarowy. Choć metodologia tego badania

 • Pomiar twardości w praktyce

  W cyklu produkcyjnym wykonywane są różne czynności kontrolne, począwszy od pomiarów geometrii, przez próby wytrzymałościowe etc. Jednym z takich pomiarów jest pomiar twardości. Sam pomiar wydaje się dość prosty, ale wybranie metody, przygotowanie próbki i interpretacja wyników przysparzają niekiedy wiele problemów.

 • Obliczanie granic interwencji na karcie XR - praktyczne problemy i propozycje rozwiązań

  Z powodów historycznych podstawowym narzędziem do gromadzenia danych i rysowania wykresów w koncepcji Shewarta była kartka papieru. Do dzisiaj zresztą w podręcznika SPC karty kontrolne są prezentowane w formie arkuszy. Również opisane w literaturze metody prowadzenie karty ograniczają się głównie do technik manualnych.