fca

Nowość: Analizując wymagania specyficzne klienta FCA Italy Spa, które mają zastosowanie głównie do zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Europie, nasuwa się pytanie, czy wymagania wydane ponad 4 lata temu są wciąż aktualne. Odpowiedź może być tylko jedna, a mianowicie - nie są. Aby upewnić się, które z nich wciąż obowiązują, a które zostały wycofane, organizacja dostawcy w pierwszej kolejności powinna uzyskać dostęp do portalu beSTandard, w celu dokonania przeglądu aktualnych norm.

Pierwszą normą, która uległa zmianie jest norma FGP.13. Wskazany w niej dokument audytowy Process Planning Review (PPR) został zastąpiony przez Process Planning and Audit (PPA). Zmiana ta jest kluczowa, także dla normy FGP.14, która odnosi się do Audytu Procesu. Obecnie obie te czynności (czyli PPR oraz PA) przeprowadzane przez inżyniera FCA SQE, są realizowane przy użyciu jednego dokumentu, którym jest właśnie wspomniany powyżej PPA.

Różnica w stosowaniu wynika z fazy w jakiej przeprowadzane są przeglądy planowania procesu (dla PPR) oraz audyty procesu (dla PA). PPR jest przeprowadzany od momentu przyznania biznesu danemu dostawcy do fazy Weryfikacji Procesu (VP), natomiast PA przeprowadzane jest od fazy VP do bieżącej produkcji. Dodatkowo norma FGP.14 definiuje nowy dokument do przeprowadzania ocen potencjalnych dostawców, którym jest obecnie Supplier Eligibility Assessment (SEA). Dokument ten zastąpił Potential Supplier Assessment (PSA), chociaż ten ostatni wciąż jest przywoływany na stronach IATF.

Inna istotna zmiana, o której nie wspominają strony IATF, dotyczy punktu 8 sekcji C odnoszącego się do analizy oceny dostawcy oraz przeglądu kierownictwa organizacji w przypadku specjalnych notyfikacji klienta. Pierwszą z nich jest uwzględnianie w ocenie dostawcy PPM’ów, które od roku 2015 nie są uwzględniane w listach ofertowych (bidlist) dostawców z punktu widzenia przydzielania punktów ujemnych (standardowo każdy z dostawców otrzymuje 100 punktów w bidliście). Drugim z nich jest wskaźnik jakościowy PIQ, który na stronach IATF’u wciąż jest przywoływany jako wskaźnik IP/E (wycofany w normie 08018). Wskaźnik PIQ odnosi się bezpośrednio do wagi (severity) zakłócenia jakie dany problem jakościowy spowodował w lokalizacji klienta. Dodatkowo na stronach IATFu nie są uwzględnione wskaźniki jakościowe (Quality Plannig, Forever Requirements Violation i Yard Hold) oraz logistyczne PIL, dla których w momencie przekroczenia celu są przyznawane punkty ujemne.

Wspominając o specyficznych wymaganiach klienta FCA Spa warto jeszcze poświecić kilka słów dokumentowi Process Planning and Audit wprowadzonemu w roku 2016. W dokumencie tym znajduje się wiele dodatkowych wymagań nie przytoczonych bezpośrednio na stronach IATF, których zrozumienie jest bardzo istotne dla podniesienia świadomości organizacji we współpracy z klientem. Dodatkowo dzięki PPA organizacja jest w stanie zrozumieć, jakie dokumenty powinien uzyskać zakład produkcyjny od swojego działu inżynieryjnego (zwykle zlokalizowanego poza zakładem produkcyjnym) a dodatkowo wspiera optymalizację wymagań dotyczących procesu produkcyjnego w docelowej lokalizacji oraz produkowanego wyrobu.

Podsumowując, prawidłowa interpretacja CSR FCA z uwzględnieniem PPA wpływa pozytywnie na długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta. Dodatkowo poprawia komunikację między dostawcą a inżynieringiem klienta oraz skraca czas otrzymania pełniej kwalifikacji wyrobu (AQF, PI) i procesu produkcyjnego (PA).

Dariusz Kowalczyk