Wymagania AQR FCA

Nowość: Additional Quality Requirements (AQR) są jednym z tych dokumentów jakościowych, których nie wskazano bezpośrednio w nowych wymaganiach specyficznych klienta w odniesieniu do IATF 16949:2016 opublikowanych w kwietniu’17 na portal IATF’u. 

W celu zidentyfikowania powyższego dokumentu, należy w pierwszej kolejności odnieść się do normy FGP.01 „Statement of Requirement” (SoR), która jest dołączana przez klienta do pakietu pozyskiwania dostawcy (pakietu sourcingowego). Punktem w normie IATF 16949, który przyporządkowuje SoR jako wymaganie specyficzne klienta, jest punkt 8.2.2 „Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług”.

Brak znajomości dodatkowych wymagań jakościowych może mieć bardzo poważne konsekwencje dla organizacji podczas współpracy z FCA. Dlatego tak istotne jest, aby zakład produkcyjny, który będzie nominowany do produkcji komponentów w ramach nowego uruchomienia, miał świadomość istnienia takiego dokumentu, oraz że będzie on (zakład) spełniał wszystkie wymagania w nim zawarte.

Są dwa główne powody, dla których organizacje mogą nie być poinformowane o tym dokumencie. Pierwszy z nich dotyczy scenariusza, kiedy AQR został podpisany przez osobę z kierownictwa organizacji kilka miesięcy wcześniej, podczas zatwierdzenia fazy pozyskiwania dostawcy (fazy sourcingowej), lecz bez jego przeanalizowania (zwykle na prośbę działu zakupów). Drugi scenariusz, dotyczy sytuacji, kiedy zakład produkcyjny nie jest angażowany w uzgodnienia już na etapie procesu pozyskiwania dostawcy (co niestety ma miejsce w zdecydowanej większości przypadków), a dokument zatwierdzają służby centralne organizacji, bez informowania docelowego zakładu produkcyjnego.

Idealnym rozwiązaniem byłoby, aby docelowy zakład produkcyjny posiadał zespół interdyscyplinarny APQP, który ma możliwość przeanalizowania dodatkowych wymagań jakościowych w pierwszej fazie uruchomieniowej, czyli podczas planowania i identyfikacji wyrobu. Wymaganie to powinno być przyporządkowane do punktu 1.1 Głos klienta „Voice of Customer”.

AQR’y są oceniane przez klienta zarówno podczas przeprowadzania Process Planning Review (PPR) jak i audytu procesu. Podczas spotkania otwierającego PPR wymagania te, wspólnie ze Statement of Requirement, powinny być przejrzane wspólnie z klientem w celu weryfikacji, czy wszystkie punkty otwarte wskazane przez potencjalnego dostawcę podczas fazy sourcingowej zostały przedyskutowane oraz odpowiednio zaadresowane.

Dodatkowo organizacja musi zapewnić, że wszystkie wymagania zawarte w AQR’ach zostały przekazane i rozpowszechnione w całym łańcuchu dostaw. Wymóg ten jest weryfikowany podczas audytu procesu w punkcie dotyczącym zarządzania poddostawcami.

 

Dariusz Kowalczyk