Wraz ze wzrostem wymagań klientów wobec swoich dostawców, rosną także oczekiwania pracodawców w stosunku do kwalifikacji pracowników. Z drugiej strony, coraz wyraźniej dostrzegamy, że pracownicy nie chcą być jedynie ubezwłasnowolnionymi wykonawcami poleceń, lecz oczekują stawiania przed nimi nowych wyzwań, wymagających samodzielnego podejmowania decyzji, rozważania ryzyka, a także

Procesy jakościowe w procesie wytwarzaniaJedną z moich podstawowych zasad w pracy z zespołami jest ustalenie, czy używane pojęcia rozumiemy w podobny sposób. Wprowadziłam ją, gdy pewnego razu po godzinnym spotkaniu z zespołem projektowym zorientowałam się, że nieporozumienia w dużej mierze wynikają z zupełnie innego definiowania pojęć, które są podstawą naszej zawodowej codzienności. Jednym z takich pojęć jest „jakość”. 

audyt produktuWedług wielu publikacji i podręczników dostępnych na rynku audyt produktu stanowi narzędzie do niezależnej oceny wyrobu z punktu widzenia klienta. Pozwala także na zabezpieczenie organizacji przed sytuacjami związanymi z odpowiedzialnością za wyrób i za wady fizyczne. Tyle jeśli chodzi o teorię, a co z praktyką?

Kiedy firma Classen-Pol S.A. zwróciła się do nas o przygotowanie oferty na wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005  wydawało się, że będzie to kolejne typowe wdrożenie realizowane wg ustalonych etapów jakie są powszechnie stosowane przez większość firm konsultingowych. Jednak po szczegółowej analizie wymagań klienta stwierdziliśmy, że 

Procesy jakościowe w procesie wytwarzaniaPodstawowym kryterium oceny stabilności procesu na kartach XR, XS czy też I-MR jest obserwacja przekroczeń granic kontrolnych (ang. control limits). Jednak granice te stają się kłopotliwe w stosowaniu w przypadku procesów o wysokich zdolnościach. Warto wówczas rozważyć zastosowanie zalecanych granicy kontrolnych, wyznaczonych w odniesieniu do oczekiwanej zdolności procesu.

etapy FMEAPo rewolucji związanej z audytami przejścia na IATF 16949:2016, w branży motoryzacyjnej szykuje się kolejne BUMM, którym będzie połączenie dotychczas używanych podejść do tworzenia FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis), takich jak AIAG i VDA 4. Mimo, iż autorzy obiecują dwuletni okres ujednolicenia, pojawia się wiele wątpliwości.

Mapa procesuZ podejściem procesowym jest trochę tak jak z czarnymi dziurami. Wszyscy wiedzą, że istnieją, nikt ich jednak nie widział na własne oczy. Mimo to koncepcja ta, zachęcająca organizacje do postrzegania własnej działalności poprzez funkcjonujące w niej procesy oraz nakierowanie się na klienta, zyskuje coraz większą popularność.

Error proofing w FMEAPojęcia takie jak error-proofing, mistake-proofing czy poka-yoke są powszechnie używane w języku przemysłu motoryzacyjnego. Gdy mowa jest o błędach występujących w procesie i metodach zapobiegania im oraz ich wykrywania, panuje bałagan wyrażeń, pojęć i znaczeń.

poka yokeO czym myślisz kiedy kierujesz samochodem? Czy przez cały czas jesteś skupiony na prowadzeniu samochodu i bacznie zwracasz uwagę na innych uczestników ruchu drogowego? Nie sądzę... Podobnie jest z pracownikiem (operatorem) na linii produkcyjnej. Nie jest możliwe aby był on przez cały czas pracy

OHSAS 18001, norma?Wśród dostawców przemysłu motoryzacyjnego niejako standardem ostatnich lat staje się dążenie do budowy zintegrowanych systemów zarządzania, łączących wymagania jakościowe wyrażone w normie ISO 9001 oraz środowiskowe, zawarte w normie ISO 14001. Bardziej ambitni, chcąc zaimponować 

 

Logistic FMEAAnalizę ryzyka należy wykonać dla całego procesu wytwarzania, czyli również dla procesów logistycznych, związanych z dostarczeniem surowców na linię produkcyjną z magazynowaniem i wysyłką produktów gotowych do kontrahentów.

Już w czerwcu 2008 roku uważni obserwatorzy strony AIAG (Automotive Industry Action Group) mogli dostrzec nowe wygania tak zwanych core tools, czyli podstawowych narzędzi jakości stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Co istotne, publikacje te objęły dwa podstawowe narzędzia - analizę potencjalnych wad i ich skutków FMEA oraz zaawansowane planowanie jakości produktu APQP. 

Zarządzanie konfliktemW eksperymencie przeprowadzonym w Robber’s Cave grupę chłopców, wybranych na podstawie jasno określonych kryteriów, podzielono na dwie drużyny, które miały ze sobą konkurować o nagrody. W trakcie eksperymentu chłopcy coraz bardziej identyfikowali się ze swoimi drużynami i coraz zacieklej walczyli z przeciwną drużyną.  

charakterystyki specjalneTemat charakterystyk specjalnych wraca do mnie jak bumerang na każdym szkoleniu. Jest to jeden z tych zwrotów, których wszyscy używają, ale nikt nie jest pewny co oznaczają.

5w2hOpis problemu, w metodyce Global 8D zwykle realizowany w kroku 2, jest jednym z kluczowych etapów w procesie rozwiązywania problemów. Etap ten, przez wielu traktowany jako bardzo prosty i nie wymagający specjalnego zaangażowania („przecież wiemy, w czym jest problem”) często decyduje

Konsultacje jakościowe onlineNowość: W dużych organizacjach produkcyjnych niezbędna wiedza jest szeroka a jednocześnie wąsko specjalizowana. W praktyce oznacza to, że pojedynczy specjalista nie jest w stanie ogarnąć zagadnień związanych zarządzaniem produkcją, logistyką, kontrolą jakości, systemami pomiarowymi czy wymaganiami poszczególnych klientów.