Zachęcamy do wykorzystania naszych doświadczonych konsultantów i trenerów w zakresie współpracy z klientem FIAT.

Jeżeli planują Państwo

 • rozpocząć współpracę z tym klientem i chcą uniknąć początkowych trudności wynikających z niezrozumienia zasad współpracy oraz wymagań specyficznych, proponujemy następujący plan działania,
 • przygotować swój zakład do procesów Process Planning Review oraz Process Audit w ramach trwającej już współpracy z klientem Fiat,

proponujemy następujący zakres działań doradczych:

 

Dzień 1 i 2 (12 godzin)

Przeprowadzenie wewnętrznego audytu potencjalnego dostawcy na formularzu FIAT'a obejmującego:

 • Projektowanie wyrobu oraz rozwój
 • System jakości
 • Kontrola Procesu
 • Operacje Produkcyjne
 • Logistyka
 • Zarządzanie

 

Dzień 2 (4 godziny)

Omówienie Dodatkowych Wymagań Klienta (Aditional Quality Requirement) dla danej grupy komponentów.

Wynik:

 • audit wykonany wg metodologii FIAT'a (Supplier Eligibility Assessment - SEA)
 • kopia dokumentu AQR wraz z omówieniem wymagań specyficznych FIAT'a dla danej grupy wyrobów.
 • raport i jego podsumowanie 

Na życzenie klienta istnieje możliwość rozszerzenia usługi o dalsze konsultacje.