Odpowiedzialność producenta za wyrób to zagadnienie niezwykle istotne w obszarach przemysłu wytwarzających produkty, których stosowanie może wiązać się z zagrożeniem dla użytkownika. Błędy popełnione w fazie planowania, projektowania wyrobu lub projektowania procesu mogą spowodować poważne konsekwencje dla użytkownika końcowego, łącznie z zagrożeniem dla zdrowia lub utratą życia. 

Produkty niebezpieczne dla użytkowników muszą być naprawiane bądź usuwane z rynku na koszt producenta. Sytuację zagrożenia może stwierdzić sam producent lub też organ nadzoru rynku. Zbyt duża liczba wadliwych produktów lub niepełna identyfikowalność, zmuszająca do prowadzenia szerokiej akcji przywoławczej, mogą generować ogromne koszty dla przedsiębiorstwa, często decydujące o jego dalszej przyszłości.

Dlatego też wytwórcy przykładają ogromną wagę do właściwego planowania procesów projektowych i produkcyjnych z myślą o jak największym bezpieczeństwa wyrobu.

Wymagania dotyczące odpowiedzialności za produkt niebezpieczny wynikają między innymi z normy ISO/TS 16949. Formułują je również klienci w swoich wymaganiach specyficznych (Customer Specific Requirements). Przykładowo VW oczekuje, że pracownicy przedsiębiorstwa byli szkoleni z tej tematyki przez zewnętrzną firmę szkoleniową. Wychodząc na przeciw tym potrzebom przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie obejmujące wspomnianą tematykę.

 

Szkolenie prowadzone jest formie e-learningowej, co:

 • pozwala na naukę we własnym tempie i w dogodnym czasie
 • daje możliwość samodzielnego zapoznania się z materiałami pomocniczymi oraz źródłami internetowymi
 • jest atrakcyjną formę prezentacji materiału z odczytem tekstu prezentacji przez profesjonalnego lektora
 • pozwala na weryfikację przyswajanej wiedzy za pomocą testów

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • dowiesz się, jakie wymagania prawne związane z wyrobem niebezpiecznym obowiązują w Polsce i innych krajach
 • poznasz konsekwencje wprowadzenia na rynek wadliwego wyrobu
 • dowiesz się, kiedy producent odpowiada za szkodę wyrządzoną przez wadliwy wyrób
 • dowiesz się, jak zminimalizować ryzyko związane z wprowadzaniem na rynek wadliwego wyrobu
 • zrozumiesz, jak zwiększać bezpieczeństwo wyrobu poprzez doskonalenie systemu zarządzania jakością
 • poznasz obowiązki i prawa producenta
 • spełnisz wymagania swoich klientów związane ze znajomością tematyki odpowiedzialności za wyrób

 

Aby zarejestrować się jako uczestnik e-kursu i rozpocząć szkolenie, wykonaj 3 proste kroki: 

cyfra_1

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia, a następnie prześlij ją faksem na numer 334447355 lub zeskanuj i wyślij na adres biuro@pronost.pl

 

cyfra_2

 

Opłać fakturę pro-forma, którą otrzymasz po przesłaniu karty zgłoszenia.

 

cyfra_3

 

Przejdź na stronę ekursy.pronost.pl, zarejestruj się jako użytkownik witryny (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś), a następnie wybierz z listy właściwy kurs i zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika oraz klucz dostępu otrzymany drogą mailową.

 

Koszt uczestnictwa:

Udział w szkoleniu + cerfyfikat w wersji elektronicznej

Udział w szkoleniu + cerfyfikat w formie wydruku

 

 

299 zł netto

329 zł netto