Statystyczne sterowanie procesami SPC to jedno z najważniejszych narzędzi zapewnienia jakości. Dzięki ocenie statystycznej procesów można badać tylko część wytwarzanych wyrobów i tym samym minimalizować liczbę pomiarów. Z drugiej strony, sterowalne procesy dają o wiele większą szansę na uzyskanie wyrobów zgodnych ze specyfikacją niż kontrola stuprocentowa. Warunkiem koniecznym do wdrożenia statystycznej oceny procesów jest jednak zastosowanie odpowiednich narzędzi oraz pozyskanie przez pracowników wystarczających kwalifikacji. Tę kluczową wiedzę niezbędną do skutecznego niezbędnych narzędzi zawiera szkolenie "Statystyczne sterowanie procesami SPC - podstawowe wymagania".

 

Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningowej, co:

  • pozwala na naukę we własnym tempie i w dogodnym czasie
  • daje możliwość samodzielnego zapoznania się z materiałami pomocniczymi
  • jest atrakcyjną formą prezentacji materiału z odczytem tekstu przez profesjonalnego lektora
  • pozwala na weryfikację przyswajanej wiedzy za pomocą testów

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

  • Zrozumiesz, czym są czynniki zmienności procesu i jaki mamy na nie wpływ
  • Zrozumiesz interpretacje współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość produkcji
  • Poznasz korzyści z wdrażania statystycznej oceny procesu
  • Nabędziesz umiejętność doboru, prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych

 

Aby zarejestrować się jako uczestnik e-kursu i rozpocząć szkolenie, wykonaj 3 proste kroki: 

cyfra_1

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia, a następnie prześlij ją faksem na numer 334447355 lub zeskanuj i wyślij na adres biuro@pronost.pl

 

cyfra_2

 

Opłać fakturę pro-forma, którą otrzymasz po przesłaniu karty zgłoszenia.

 

cyfra_3

 

Przejdź na stronę ekursy2.pronost.pl, zarejestruj się jako użytkownik witryny (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś), a następnie wybierz z listy właściwy kurs i zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika oraz klucz dostępu otrzymany drogą mailową.

 

Koszt uczestnictwa:

Udział w szkoleniu + cerfyfikat w wersji elektronicznej

Udział w szkoleniu + cerfyfikat w formie wydruku

 

 

599 zł netto 

649 zł netto