logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 17/19

Wymagania normy ISO 45001:2018

Termin i czas szkolenia: 18.03.2019, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 780,00 zł netto / 959,40 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Kontekst organizacji
   • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu w odniesieniu do BHP
   • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych kwestiami BHP w organizacji
   • Zakres systemu zarządzania BHP
   • System zarządzania BHP - zwiększony nacisk na podejście procesowe wg normy ISO9001
  • Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia
    • Procesy i odpowiedzialności do zdefiniowania przez najwyższe kierownictwo
  • Planowanie – ryzyka i szanse w odniesieniu do startegii i wykonywanych zadań, cele i działania w celu ich osiągnięcia
  • Wsparcie – zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją
  • Operacje – Planowanie, Outsourcing, Zakupy, plany awaryjne w odniesieniu do BHP,
  • Ocena rezultatów –Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania
  • Doskonalenie - Wypadki, Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie
  • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz wymagania dla systemu zarządzania BHP
  • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań ISO 45001 i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania BHP
  • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników systemu zarządzania BHP w optymalnym zakresie
  • Poznasz zasady i wymagania audytowania systemu i procesu dostarczania usług

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle od pełnomocników ds. systemu zarządzania BHP, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)