Jak korzystać z Karty XR online?

Zaznacz i skopiuj fragment danych z arkusza kalkulacyjnego a następnie wklej go do narzędzia. Przed wklejeniem upewnij się, że dane spełniają poniższe warunki:

 1. Dane mogą zawierać tylko liczby.
 2. Dane nie mogą zawierać żadnych formatowań liczbowych za wyjątkiem separatora dziesiętnego.
 3. Dane nie mogą zawierać scalanych komórek.
 4. Liczba kolumn odpowiada liczbie pomiarów w podgrupie i nie może być mniejsza niż 2. Jeżeli twoje podgrupy są zapisywane w układzie kolumnowy, zastosuj transpozycję przed wklejeniem do narzędzia.
 5. Liczba kolumn z liczbami w każdym wierszu powinna być taka sama.
 6. Ilość danych przeznaczonych do obliczeń nie może przekraczać łącznie 65000 znaków.

Formularz zawiera dane

Wczytanie przykładu spowoduje wyczyszczenie wprowadzonych danych.

Karta XR online

v1.36
 • 1

  Wklej dane z arkusza kalkulacyjnego lub <wczytaj przykład> Pomoc

 • 2

  Wprowadź granice toleracji

  USL (górna granica toleracji):
  LSL (dolna granica toleracji):
  Liczba podgrup wstecz:
  Pokaż granice specyfikacji:
  Licz wskaźniki z: wszystkich danych
  wyświetlanych danych
 • 3

  Kliknij

Uwagi i propozycje prosimy wysyłać na adres biuro@pronost.pl

Copyright © 2014 PRONOST Sp. z o.o.
www.pronost.pl