proRATE - pakiet analizy miernikowejCoraz częściej w wymaganiach klientów dostrzegamy tajemnicze sformułowanie "ongoing process monitoring". Za tymi słowami kryje się ważne oczekiwanie dotyczące nadzorowania zdolności procesowych. W kilku słowach można je streścić następująco: nie wystarczy co jakiś czas potwierdzać zdolności procesu. Konieczne jest jej nieustanne nadzorowanie, aby móc udowodnić, że wymagane poziomy zdolności były utrzymywane przez cały czas wytwarzania. To wymaganie generuje dalsze konsekwencje - konieczne jest zapewnienie narzędzi jakościowych dla produkcji, dzięki którym w prosty a jednocześnie skuteczny sposób będzie można obserwować zmienność procesu. I temu właśnie służy oprogramowanie proCONTROL.