proRATE - pakiet analizy miernikowejCoraz częściej w wymaganiach klientów dostrzegamy tajemnicze sformułowanie "ongoing process monitoring". Za tymi słowami kryje się ważne oczekiwanie dotyczące nadzorowania zdolności procesowych. W kilku słowach można je streścić następująco: nie wystarczy co jakiś czas potwierdzać zdolności procesu. Konieczne jest jej nieustanne nadzorowanie, aby móc udowodnić, że wymagane poziomy zdolności były i są utrzymywane przez cały czas wytwarzania. To wymaganie generuje dalsze konsekwencje - konieczne jest zapewnienie narzędzi jakościowych dla produkcji, dzięki którym w prosty a jednocześnie skuteczny sposób będzie można obserwować zmienność procesu. I temu właśnie służy oprogramowanie proCONTROL.