proRATE - pakiet analizy miernikowejW dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym monitorowanie stanu organizacji raz lub kilka razy do roku, w formie tak zwanych przeglądów zarządzania, jest niewystarczające. Potrzebne są narzędzia, które dostarczają informacji o kluczowych miernikach procesowych 

(KPI – Key Process Indicators) w trybie natychmiastowym, online. Większość firm mierzy się z tym tematem próbując tworzyć mniej lub bardziej skomplikowane arkusze kalkulacyjne. Szybko jednak przekonują się, że wobec złożoności i ilości przetwarzanych informacji takie rozwiązania są niewystarczające. 

proACTION - zarządzanie działaniamiEfektywne zarządzanie działaniami to problem prawie każdej organizacji. Im bardziej złożona struktura, im więcej realizowanych procesów, tym trudniej nadzorować ich realizację, terminowość i odpowiedzialności. Wielorakość podejść, wieloaspektowość tematyki sprawiają często, że trudno jest zapanować nad wszystkimi zagadnieniami i nadzorować je poprzez jeden kanał komunikacyjny. W rezultacie tworzonych jest szereg doraźnych rozwiązań będących reakcją na bieżące potrzeby, które niestety często jeszcze bardziej pogłębiają istniejący chaos. 

Odpowiedzią na te problemy może być program proACTION, opracowany jako narzędzie do zarządzania szeroko rozumianymi zagadnieniami i działaniami. Program proACTION pozwala realizować kilka celów jednocześnie: prowadzić rejestrację zagadnień pojawiających się w organizacji, definiować związane z nimi działania i przypisywać odpowiedzialność za nie określonym osobom oraz zapewniać nadzór nad terminowością realizacji tych działań. Z drugiej strony, wraz ze stopniowym wypełnianiem treścią program staje się bezcennym źródłem informacji i narzędzie do tworzenia organizacji uczącej się, działającej w modelu lessons learned.