proRATE - pakiet analizy miernikowejCoraz częściej w wymaganiach klientów dostrzegamy tajemnicze sformułowanie "ongoing process monitoring". Za tymi słowami kryje się ważne oczekiwanie dotyczące nadzorowania zdolności procesowych. W kilku słowach można je streścić następująco: nie wystarczy co jakiś czas potwierdzać zdolności procesu. Konieczne jest jej nieustanne nadzorowanie, aby móc udowodnić, że wymagane poziomy zdolności były i są utrzymywane przez cały czas wytwarzania. To wymaganie generuje dalsze konsekwencje - konieczne jest zapewnienie narzędzi jakościowych dla produkcji, dzięki którym w prosty a jednocześnie skuteczny sposób będzie można obserwować zmienność procesu. I temu właśnie służy oprogramowanie proCONTROL.

 

Funkcjonalność oprogramowania proCONTROL

Jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przez przemysłem motoryzacyjnym jest minimalizacja kosztów poprzez zmniejszenie kontroli i zapobieganie powstawania braków. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez stabilizację procesów produkcyjnych, natomiast narzędziem do ich nadzorowania są karty kontrolne działające według metodologii SPC. Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia między innymi następujące funkcjonalności:

 • Prowadzenie i nadzór kart kontrolnych SPC w trybie rzeczywistym
 • Implementacja kart typu XR, XR oraz I-MR
 • Prosta wizualizacja kart dla osoby wykonującej pomiary i interpretującej wyniki
 • Automatyczne wyznaczanie współczynników zdolności Cp/Cpk oraz Pp/Ppk (model rollingowy)
 • Identyfikacja modelu rozkładu statystycznego w celu poprawnego obliczania zdolności procesu
 • Automatyczna identyfikacja przyczyn specjalnych z wykorzystaniem granic interwencji
 • Automatyczna identyfikacja przyczyn specjalnych z wykorzystaniem trendów, przesunięć względem linii centralnej itp.
 • Powiadamianie mailowe użytkownika (zwierzchnika) o wystąpieniu przyczyny specjalnej
 • Możliwość wprowadzania danych za pomocą dedykowanych formularzy pomiarowych zawierających rysunek i opis charakterystyk
 • Nowość: Edytor formularzy pomiarowych, umożliwiający użytkownikom samodzielne tworzenie formularzy.
 • Nowość: Generowanie raportów umożliwiający prezentację danych w różnej formie.
 • Nowość: Edytor szablonów raportów, umożliwiający samodzielne dostosowywanie ich do własnych potrzeb.
 • Wykluczanie podgrup w ocenie wstępnej, w których wystąpiły zidentyfikowane przyczyny specjalne
 • Rozpoczynanie analizy karty od nowa (np. po ponownym wznowieniu produkcji)
 • Możliwość przeliczenia granic interwencji w przypadku trwałej zmiany procesu
 • Mechanizmy do filtrowania i przeglądania bieżącego stanu kart
 • Możliwość importu i eksportu danych do/z programu MS Excel
 • Łatwa integracja z istniejącą dokumentacją systemową (Plany Kontroli)
 • Automatyczna identyfikacja wyrobów poza specyfikacją i/lub poza przedziałem wartości możliwych
 • Łatwa integracja z systemami automatycznej lub półautomatycznej rejestracji pomiarów.
 • System uprawnień zapewniający ochronę kart kontrolnych przed modyfikacjami ze strony nieuprawnionych użytkowników
 • Łatwy dostęp do kart z dowolnego stanowiska w sieci lokalnej lub sieci zewnętrznej
 • Brak potrzeby instalacji aplikacji – aplikacja przeglądarkowa i tym samym wieloplatformowa

 

Korzyści z zastosowania oprogramowania proCONTROL

Podstawą korzyścią dla organizacji wynikającą z wdrożenia oprogramowania proCONTROL jest zapewnienie mechanizmu bieżącego nadzoru nad procesami (ang. on-going  process control), oczekiwanego przez klientów OEM na rynku motoryzacyjnym. Oczekiwanie to wynika przede wszystkim z korzyści, jakie osiąga klient i dostawca dzięki stabilizacji procesów:

 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia niezgodności z powodu rozregulowania procesu
 • Przyspieszenie czasu reakcji w przypadku problemów w procesie
 • Bieżące nadzór nad współczynnikami zdolności oraz osiąganiem przez nie założonych progów
 • Automatyzacja rejestracji pomiarów poprzez import danych z zewnętrznych plików pomiarowych
 • Szybka identyfikacja przyczyn specjalnych, pozwalająca na „uczenie się” procesu
 • Narzędzie ułatwiające procesy problem solving, poprzez wiązanie wyników pomiarów z wydarzeniami w procesie
 • Wygodne narzędzie do obserwowania procesów przez kadrę zarządzającą
 • Proste i zrozumiałe narzędzie dla operatorów i kontrolerów jakości

 

Model sprzedaży

Jeżeli chcesz przekonać się do korzystania z programu proCONTROL, możesz to zrobić stopniowo, dzięki wieloetapowemu modelowi sprzedaży, który przyjęliśmy.

 • Po pierwsze możesz  skorzystać z bezpłatnej wersji Simulator, która zawiera gotowe przykłady. Bez większego zaangażowania w przygotowanie swoich danych możesz więc zobaczy, jak działa oprogramowanie i jakie są jego możliwości. W tej wersji możesz też tworzyć własne karty i wczytywać do nich dane.
 • Jeżeli chcesz bliżej przyjrzeć się programowi i zobaczyć, jakie wyniki zwróci dla Twoich danych, wolałbyś jednak pracować w odseparowanym od innych użytkowników środowisku, możesz zamówić bezpłatną 30-dniową wersję TestDrive.
 • Kolejna wersja, RentACard, jest przeznaczona dla użytkowników, których potrzeby w zakresie SPC są stosunkowo niewielkie (mała liczba monitorowanych charakterystyk) lub którzy chcą pilotażowo przetestować działanie programu na wybranym procesie produkcyjnym. Ta wersja jest dostępna w formie konfigurowalnego (pod względem liczby użytkowników, kart i danych) rocznego abonamentu.
 • Użytkownikom o najwyższych oczekiwaniach polecamy wersję Custom. Jest ona instalowana w infrastrukturze klienta, co umożliwia całkowite odseparowanie danych od środowiska zewnętrznego (bezpieczeństwo danych zapewnia organizacja klienta). Oferta na instalację Custom jest przygotowywana indywidualnie na życzenie klienta.

Więcej szczegółów na temat opisanych wersji dostępnych jest na stronie: www.procontrol.pronost.pl

Aby przetestować wersję demonstracyjną, wybierz opcję Simulator.

Zachęcamy również do zapoznania się z kilkuminutowym filmem prezentującym podstawowe funkcje programu: