Do góry

Techniki rozwiązywania problemów

Tabela umożliwiająca krzyżowe (każdy-z-każdym) porównywanie propozycji dotyczących przyczyn problemów lub możliwych rozwiązań. Zespół metodą konsensusu ocenia, który z dwóch porównywanych propozycji jest ważniejsza, a następnie zlicza wszystkie "zwycięstwa" poszczególnych propozycji. Narzędzie zapewniające bardziej obiektywne porównanie różnych opcji.

Więcej informacji w pliku (przykład i krótka instrukcja).

 

Kolejne narzędzie do wyboru najważniejszych problemów, najistotniejszych przyczyn lub najlepszych rozwiązań. Więcej informacji w pliku (przykład i krótka instrukcja).

Każdy członek zespołu otrzymuje do dyspozycji pulę punktów, które rozdziela indywidualnie pomiędzy przedstawione propozycje. Przydzielone punkty są sumowane, co pozwala wyłonić "zwycięzcę" oraz ustalić ranking. 

 

Polskie tłumaczenie formularza Global8D w układzie zalecanym przez AIAG. Prosta budowa formularza oraz dodatkowe opisy ułatwiają nadzór nad procesem zarządzania reklamacją zgodnie z megodologią Global 8D.

Ciekawym rozwiązaniem jest również rejestracja wszystkich działań (niezależnie od ich typu) na jednym zbiorczym arkuszu działań, co zapewnia lepszy nadzór nad ich realizacją.

 

Narzędzi do przeprowadzania analiz DoE, uwzględniające wpływ wielu czynników na wynik oraz badające zależności między czynnikami wejściowymi.

 
 
 
Powered by Phoca Download