Do góry

Statystyczne sterowanie procesem

Prosta formularz karty średnich i rozstępów (XR), zgodny z podręcznikiem SPC v.2. Może być stosowany zarówno do prowadzenia ręcznych zapisów oraz wykresów na stanowiskach produkcyjnych (jako pusty formularz), jak również do automatycznego generowania wykresów w programie Excel.

 

Zaawansowane narzędzie do wykorzystania w bezpośrednim nadzorowaniu charakterystyk procesów produkcyjnych lub wyrobów. Podstawowe funkcjonalnosci:

  • Automatyczne prowadzenie wykresów średnich i rozstępów
  • Automatyczny rolling wykresu w przypadku przekroczenia 50 wpisów
  • Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp i Ppk dla podanego zakresu danych (n wpisów wstecz)
  • Wyznaczanie granic interwencji
  • Generowanie histogramu dla analizowanego obszaru danych

Jedną z najważniejszych zalet karty jest możliwość jej prowadzenia dla dowolnie dużego zestawu danych - użytkownik sam decyduje, jaka ilość podgrup wstecz uczestniczy w wyznaczaniu współczynników zdolności oraz granic interwencji.

 

Poprawki do wersji 5:

- poprawiono błędne rysowanie wykresu przy małej ilości danych

Poprawki do wersji 6:

- usunięto blokadę na zakres danych pomiarowych

- zmieniono mechanizm skalowania osi Y wykresu średnich (obecnie maksimum i minumum wyznaczane na podst. maksymalnej i minimalnej wartości danych; poprzednio wyznaczanie odbywało się w odniesieniu do granic interwencji)

Poprawki do wersji 7:

- poprawiono wyliczanie granicy interwencji dla wykresu rozstępów oraz skalowanie osi X histogramu (we wszystkich przypadkach pod uwagę była brana zawsze podgrupa 4-elementowa)

 

Karta SPC przydatna do kontroli procesów o zdolnościach powyżej 2. Bardzo prosta w użyciu, zapewnia zgrubną kontrolę nad procesem jednocześnie zapewniając wykrywanie istotnych zaburzeń. Dodatkową zaletą karty prekontroli jest unikanie przeregulowania procesów o wysokich zdolnościach (co jest częstym problemem w przypadku stosowania kart XR). 

Plik zawiera przykładowe dane, ułatwiające zrozumienie zasad tworzenia karty.

 

Prosty program symulujący powstawanie rozkładu normalny z wykorzystaniem tzw. Deski Galtona - spadające piłeczki trafiają na kołki, na których z prawdopodobieństwem 50/50 mogą odbić się w lewo lub w prawo. Na kolejnych poziomach sytuacja powtarza się. Po odbiciu od ostatniego kołka kuleczka spada odkładając się w odpowiednim słupku histogramu. Po przeprowadzeniu odpowiedniej liczby prób losowych histogram zaczyna coraz bardziej przypominać krzywą dzwonową, czyli rozkład normalny.

 

Bardzo "przekonywujące" narzędzie do zastosowania na szkoleniach i wyjaśniania takich pojęć, jak zmienność procesu i rozkład normalny. Nie wymaga instalacji. Plik EXE działający w systemie Windows XP lub nowszych.

 
 
 
Powered by Phoca Download