Do góry

Metrologia, MSA i GDT

Klasyczny arkusz do wyznaczania potwarzalności i odtwarzalności systemu pomiarowego GRR. W zastosowanej metodzie przyjęto wyliczanie wskaźnika %GRR w odniesieniu do całkowitej obserwowanej zmienności (TV). Metoda ta jest zalecana przez podręcznik MSA v.4.

 

Zwracamy uwagę, że wyznaczanie współczynnika %GRR jest zalecanym podejściem w przypadku procesach wykazujących zdolności znacznie powyżej 1. Więcej wyjaśn

 

Arkusz oceny powtarzalności systemu pomiarowego, w którym rola operatora jest pomijalnie mała. Można stosować do oceny zaawansowanych systemów automatycznych. Należy jednak pamiętać, że podjęcie decyzji o pomijaniu wpływu operatora powinno być dobrze uzasadnione.

Formularz zawiera przykładowe dane, ułatwiające zrozumienie działania arkusza.

 

Wraz z wersją 3 podręcznika MSA atrybutowa metoda uproszczona GRR została uznana za niewystarczającą. Jedyne dopuszczalne obecnie metody analiz MSA to metoda wyznaczania współczynnika kappa oraz metoda detekcji sygnału. Pierwsza z wymienionych metod jest stosunkowo trudna do wdrożenia, przede wszystkim ze względu na mało intuicyjną interpretację. Z kolei metoda detekcji sygnału nie wymaga zaawansowanych obliczeń a jej idea (oparta na wyznaczaniu szerokości "strefy wątpliwości") daje się prosto uzasadnić. Przedstawiony arkusz w dużym stopniu automatyzuje proces wyznaczania współczynnika GRR dla atrybutowego systemu pomiarowego.

 

Arkusz implementujący tzw. metodę kappa stosowaną w ocenie atrybutowych systemów pomiarowych. Arkusz umożliwia wprowadzenie wyników oceny oraz wyznacza współczynniki kappa oraz ocenia efektywność systemu pomiarowego.

Metoda ta jest jedynym opisanym w podręczniku MSA narzędziem, umożliwiającym ocenę systemów atrybutowych opartych na kontroli wzrokowej, dotykowej lub słuchowej, w którym brak możliwości pomiaru wartości odniesienia.

Więcej informacji na temat zastosowań tej metody zamieszczono w artykule Ocena organoleptycznych systemów pomiarowych metodą kappa.

 

Opis zmian w wersji 4:

  1. Poprawione formuły w celu poprawnego wyliczania współczynników jeżeli liczba sprawdzanych części była mniejsza niż 50 a liczba serii mniejsza niż 3.
    UWAGA: Niewykorzystywane komórki w arkuszu Pomiary powinny być puste."
  2. Możliwość edycji progów akceptacji dla współczynnika kappa (komórki J45:J47 dla kappa operator * operator; komórki J88:J90 dla kappa operator * ref)
  3. Wprowadzenie formatowania warunkowego zależnego od definiowanych przez użytkownika kryteriów akceptacji (patrz poprzedni punkt)
 
 
 
Powered by Phoca Download