PPAP

Przyjmując, że ppap jest wymagane, znaleziono następujące wyniki.

 • Szkolenie PPAP

  PPAP - Zatwierdzanie części do produkcji, czyli tzw. PPAP jest zwieńczeniem zaawansowanego planowania jakości APQP. PPAP to ostatni krok przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, w którym dowodzimy klientowi, że jesteśmy w stanie spełnić jego wymagania jakościowe, ilościowe oraz logistyczne. Należy pamiętać, że procedury PPAP mogą mieć różny przebieg w zależności od wymagań klienta, dla którego dostarczany jest wyrób. W tym celu należy zapoznać się z tzw. specyficznymi wymaganiami klienta, które często precyzują te zasady. Można tu wspomnieć na przykład o tzw. phased PPAP stosowanym przez firmę FORD, czy wymaganiach VDA 2 stosowanych na rynku niemieckim. Szczególnie ważne jest uzyskanie zatwierdzenia PPAP-u przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Choć nie powinno się to zdarzać, często na...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-ppap
 • Szkolenie VDA

  wewnętrznych, po specjalistów wszystkich... Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produkt (PPA) według VDA 2 Zakres szkolenia: Zapewnienie Jakości Dostaw wg wymagań niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego - VDA rev5 - Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produktu (PPA) PPA w kontekście specyfikacji ISO/TS 16949 PPA w kontekście procedur amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego - APQP i PPAP Zdarzenia inicjujące procedurę PPA - omówienie Matrycy Zdarzeń Inicjujących Planowanie i uzgodnienie procedury PPA Poziomy zatwierdzenia - wybór stopnia udokumentowania Omówienie procesu PPA i jego możliwych wersji Badania funkcjonalne / walidacja procesu - omówienie Matrycy oceny dojrzałości wyrobu i procesu dla dostaw seryjnych Przykłady dokumentów i formularzy Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie...

  https://www.pronost.pl/59-seo/305-szkolenie-vda-test
 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu i zatwierdzanie części do produkcji PPAP

  Flow Diagram/Chart, PFMEA, Plan Nadzoru Pre-serii). Spójność dokumentacyjna projektu, czyli trylogia APQP, Process Flow Chart, analiza ryzyka PFMEA oraz Plan Nadzoru. Walidacja projektowania - zatwierdzenie produktu i procesu. Produkcja seryjna, sprzężenie zwrotne, korygowanie i doskonalenie (wewnętrzne przekazanie do produkcji seryjnej, ramp up, walidacja serii produkcyjnej, SPC, G8D, RCA). PPAP Zatwierdzanie części do produkcji według wymagań PPAP: zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP, powiązanie PPAP z cyklem APQP, PPAP w kontekście norm IATF 16949, poziomy i status przekazywania PSW, powiadamianie klienta o zmianach. Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz wymagania APQP w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949 Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem projektami w...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/18-szkolenie-apqp-zaawansowane-planowanie-jakosci-wyrobu-i-zatwierdzanie-czesci-do-produkcji-ppap
 • PPAP - zatwierdzanie części do produkcji

  Zakres szkolenia: Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Powiązanie PPAP z cyklem APQP PPAP w kontekście norm IATF 16949:2016 i VDA 2 Poziomy i status przekazywania PSW Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta) Powiadamianie klienta o zmianach Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie wymagań PPAP w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949:2016 Przedstawienie korzyści wynikających z właściwego podejścia do zaawansowanego planowania jakości produktu w kontekście PPAP Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa) Czas trwania: 1 dzień (8...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/140-szkolenie-ppap
 • Szkolenie FMEA

  formularzy Praktyczne przygotowanie do analizy D FMEA – "robustness tools" ĆWICZENIE: Boundary diagram ĆWICZENIE: Interface matrix ĆWICZENIE: Parametr diagram Identyfikacja funkcji (wymagania klienta, prawne, innych podsystemów, serwisowalność, interakcje itp.) WARSZTATY: opracowanie analizy D FMEA dla wybranej funkcji / potencjalnej wady Określenie funkcji potencjalnych wad,... Trenerzy (APQP, PPAP, audytu) w latach 2006 - 2008. Od 2008 roku związana z firmą Delphi(następnie BWI) gdzie do 2012 roku odpowiadała za wdrażanie nowych projektów ze strony jakościowej dla takich klientów jak JLR, Volvo, BMW, Ford. Od 2012 roku objęła stanowisko Koordynatora ds. Systemów Zarządzania Jakością, główne obowiązki to audyty wewnętrzne systemu jakości, globalny nadzór nad specyficznymi wymaganiami...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-fmea
 • Ford Motor Company - specyficzne wymagania dla dostawców przemysłu samochodowego

  eAPQP (Advanced Product Quality Planning) / online Schedule A – raportowanie statusu rozwoju gotowości wdrażanego projektu dla poszczególnych elementów rozwoju produktu i procesu, przy użyciu aplikacji eAPQP oraz „Schedule A” (w przypadku, gdy klient posiada projekt, którego raportowanie odbywa się poprzez „Schedule A”). VPP (Vehicle Part Progress) – metody raportowania statusu gotowości faz PPAP’u w oparciu o system nadzorujący postęp walidacji VPP. Capacity Analysis Report – prezentacja zdolności oraz wydajności procesu produkcyjnego z wykorzystaniem formularza CAR wraz z omówieniem systemu GCP (Global Capacity Planning). Global Phased PPAP Requirements – wprowadzenie do wymagań zatwierdzania produktu i procesu według specyficznych wymagań klienta, z podziałem na fazy rozwoju produktu...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/326-ford-motor-company-specyficzne-wymagania-dla-dostawcow-przemyslu-samochodowego
 • Trenerzy

  motoryzacyjnym na terenie Polski. Anna Obrzut Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na wydziale Towaroznawstwa, specjalizacja Zarządzanie Jakością Wyrobów. Karierę zawodową rozpoczęła w 2006 roku w firmie Toora Poland produkującej felgi aluminiowe, gdzie była odpowiedzialna za System Zarządzania Jakością i audyty. W Valeo Engine Cooling była odpowiedzialna za rozwój dostawców (APQP, PPAP, audytu) w latach 2006 - 2008. Od 2008 roku związana z firmą Delphi (następnie BWI) gdzie do 2012 roku odpowiadała za wdrażanie nowych projektów ze strony jakościowej dla takich klientów jak JLR, Volvo, BMW, Ford. Od 2012 roku objęła stanowisko Koordynatora ds. Systemów Zarządzania Jakością, główne obowiązki to audyty wewnętrzne systemu jakości, globalny nadzór nad specyficznymi wymaganiami...

  https://www.pronost.pl/51-0-nas/188-trenerzy
 • Jaguar Land Rover JLR - specyficzne wymagania dla dostawców przemysłu samochodowego

  Zakres szkolenia: Znaczenie wymagań specyficznych klientów (CSR) w przemyśle motoryzacyjnym Wymagania normy IATF 16949:2016 w odniesieniu do specyficznych wymagań klientów Specyficzne wymagania JLR dla ISO/TS i Jaguar Land Rover (JLR) dla PPAP Kluczowe dokumenty i wynikające z nich wymagania JLRQ APQP Handbook APQP/PPAP Assessment Phased PPAP Requirements Handbook Capacity Analysis Report CAR Special Characteristic Summary Sheet (Suplement K) FMEA Handbook SREA CQI procesy specjalne i JLR Checklist MSA (Manufacturing Site Assesment) PLM – wymagania dla CAD Restricted Substance Management Podstawowe zasady korzystania z portalu dostawcy JLR - przegląd dostępnych dokumentów i aplikacji Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz wymagania JLR dla dostawców Przygotujesz się do poprowadzenia...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/314-jaguar-land-rover-jlr-specyficzne-wymagania-dla-dostawcow-przemyslu-samochodowego
 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu

  Zakres szkolenia: Czym jest metodologia APQP – geneza i rozwój, stan obecny. Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu (APQP) w ujęciu projektowym. Wytyczne do zarządzania projektami w powiązaniu z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i wymaganiami normy IATF 16949. Cykl życia projektu, fazy projektu, produkty poszczególnych faz projektowych w powiązaniu z harmonogramem projektu (wykres Gantta, CPM). Planowanie – identyfikacja wymagań klienta – VOC – „Głos klienta” – komunikacja z klientem w fazie ofertowania: identyfikacja oczekiwań klienta – modele 2D, 3D , rysunki, normy, specyfikacje, identyfikacja wymagań specyficznych klienta – CSR, przegląd zapytania – oferty, analiza wykonalności i analiza ryzyka (projektu, biznesowa), oferta. Projektowanie i Rozwój...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/139-szkolenie-apqp
 • Daimler - specyficzne wymagania dla dostawców przemysłu samochodowego

  wymaganiami klientów w przemyśle motoryzacyjnym – podstawowe założenia i problematyka Specyficzne wymagania Daimler, a ISO/TS 16949 Podręcznik zarządzania dostawcami (wymagania klientów firmy Mercedes Benz Cars (MBC)) 1.7.5 26.11.2009 Mercedes-Benz Special Terms 2016 Praktyczne aspekty współpracy z Daimlerem: komunikacja z klientem rozwiązywanie problemów zatwierdzanie części do produkcji PPAP audyty klienta Wprowadzenie do platformy Covisint SQMS - PPAP, Reklamacje, Rekwalifikacje, START - Zarządzanie projektem eSEP - PPAP, Reklamacje, DocMaster - Normy, specyfikacje, formularze Daimler EBSC - Ocena dostawcy QEC-Tool - Reklamacje gwarancyjne Uczestnicząc w szkoleniu: Poznasz kluczowe wymagania firmy Daimler w stosunku do dostawców Przygotujesz się do poprowadzenia projektu zgodnie z...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/317-daimler-specyficzne-wymagania-dla-dostawcow-przemyslu-samochodowego
 • Zmienny przedział tolerancji a zdolność procesu

  Firmy TorqSmooth Transmissions oraz Aluminium Parts toczą spór w kwestii reklamacji jakościowych dotyczących pierwszej wyprodukowanej partii wyrobów, będących korpusami mechanizmu różnicowego AWD nowej przekładni bezstopniowej CVT, produkowanej przez firmę TorqSmooth i przeznaczonej do pracy pod średnim obciążeniem.

  https://www.pronost.pl/artykuly/48-systemy-zarzadzania/349-zmienny-przedzial-tolerancji-a-zdolnosc-procesu
 • Portale klienta Fiat Chrysler Automotive (FCA): eSupplierConncet, MaPS, SQP, beSTandard

  portal dostawcy Omówienie portalu Wystawianie próśb (ticketów) o dostęp do nowych portali MaPS - portal APQP: prowadzanie odstępstw z omówieniem osób kontaktowych z FCA, które muszą je zatwierdzić. Weryfikacja IMDS’a Weryfikacja wprowadzonych PA, PDR, PPR Weryfikacja statusów dla: Badań autokwalifikacyjnych dostawcy – AQF Badań przeprowadzonych w laboratorium FCA – próby integratywne PI PPAP zakładu klienta – Benestare BE Off Tool Off Process – finalny proces w finalnej lokalizacji. Punkt startowy dla zakładu klienta w odniesieniu do zamawiania wzorców pod próby PPAP od dostawcy. Pełna Kwalifikacja – kiedy jest przyznana i jak ją zweryfikować. Supply Quality Performance – portal dot. zarządzania reklamacjami 0-km i dla części zamiennych: Omówienie normy 08018 Omówienie wymagań dot....

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/340-fca-portale-klienta-esupplierconncet-maps-sqp-bestandard
 • Zdolność krótkoterminowa czy długoterminowa?

  Praktycznie każdy dostawca w przemyśle motoryzacyjnym wyznacza wskaźnikami zdolności, a całkiem spora grupa rozumie skąd się biorą i co oznaczają. Powszechnie wiadomo również, że należy je monitorować dla charakterystyk specjalnych, co wynika bezpośrednio z normy ISO/TS

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/308-zdolnosc-krotkoterminowa-dlugoterminowa
 • Planowanie Procesu i Audyt PPA – PPR i PA wg wymagań FCA (FGP13 i FGP14)

  Recertyfikacja Sekcja 8 – Systemy jakości 8A - Zarządzanie Częściami Niezgodnymi/Działania korygujące 8B – Zarządzanie poddostawcami 8C - Lessons Learned 8D – Gwarancja 8E - Certyfikaty Jakości & Przechowywanie dokumentacji Sekcja 9 – Pełne zatwierdzenie 9A – Planowanie Badań Autokwalifikacyjnych (AQF) 9B – Planowanie Testów Integracyjnych (PI) 9C – Planowanie montowalności oraz Benestare (PPAP zakładu klienta) 9D - IMDS Ćwiczenia : W celu utrwalenia wiedzy uczestników szkolenia dla każdej sekcji (1-9) wymagań będzie przedstawiana część praktyczna w formie case studies symulujące punkty otwarte z audytów PPR oraz PA. Uczestnicząc w szkoleniu: poznasz prawidłowe zasady interpretacji wymagań z formularza PPA podczas przeprowadzania PPR’a oraz audytu procesu PA, dowiesz się, które normy...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/338-planowanie-procesu-i-audyt-ppa-ppr-i-pa-wg-wymagan-fca-fgp13-i-fgp14
 • MSA - analiza systemów pomiarowych

  Podsumowanie metod oceny systemów atrybutywnych Wymagania specyficzne wybranych klientów a ocena systemów pomiarowych wymagania VW na bazie VDA 5 (VW 10119) ocena systemów pomiarowych z punktu widzenia niepewności pomiaru poziomy oceny – procedury typu I, II i III wyznaczanie i interpretacja współczynników Cg i Cgk wymagania FORD – na bazie “Ford Customer Specific Requirements for Use with PPAP 4.0” Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz cele badania systemu pomiarowego Poznasz składowe wpływające na zmienność pomiaru Dowiesz się, jak poprawnie dobierać system pomiarowy do ocenianej charakterystyki Nauczysz się przeprowadzać badania GRR i interpretować uzyskane wyniki Nauczysz się przeprowadzać badania systemów atrybutywnych i interpretować...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/339-msa-analiza-systemow-pomiarowych
 • Wymagania wobec audytorów wewnętrznych według IATF 16949:2016

  Nowe wydanie normy dla motoryzacji IATF16949:2016 w znaczący sposób zmienia podejście do kompetencji audytorów wewnętrznych. Wymagania te zostały opisane w punktach 7.2.3 i 7.2.4 normy, precyzyjnie określając jakie szkolenia musi odbyć dana osoba, aby można było ją powołać na audytora wewnętrznego w organizacji.

  https://www.pronost.pl/artykuly/48-systemy-zarzadzania/344-wymagania-wobec-audytorow-wewnetrznych-wedlug-iatf-16949-2016
 • Wymagania standardu IATF 16949:2016 wraz z wymaganiami normy ISO 9001:2015

  Zarządzanie udokumentowanymi informacjami – podręcznik jakości, zapisy, specyfikacje inżynieryjne Działania operacyjne – Planowanie, rozpoznanie i analiza wymogów klienta - Identyfikacja i Zarządzanie SpecyficznymiWymaganiami Klienta (CSR), Projektowanie i zatwierdzanie procesu produkcyjnego wg IATF 1949 oraz omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP/VDA-RGA, PPAP/VDA2, FMEA/VDA4, SPC/VDA4, MSA/VDA5, Nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja produkcji i usług Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług – Plan kontroli, instrukcje operatorskie, przezbrojenia, TPM, programowanie produkcji Identyfikacja i identyfikowalność, Magazynowanie, Działania po dostawie – informacje z serwisu, Nadzorowanie zmian – zmiany...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/7-szkolenie-iso-16949-wymagania-specyfikacji-technicznej
 • CSR - zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów rynku motoryzacyjnego

  Zakres szkolenia: Wymagania ISO/TS 16949 o CSR-ach Wymagania pozostałych podręczników rynku motoryzacyjnego a CSR-y (APQP, PPAP, FMEA) Czym są wymagania specyficzne klienta (CSR) Rodzaje wymagań CSR - wymagania globalne i szczegółowe Gdzie szukać wymagań CSR Zarządzanie CSR w organizacji dostosowywanie SZJ do wymagań klientów rozdział odpowiedzialności za realizację wymagań klientów w organizacji zapewnianie aktualności CSR w strukturze dokumentacyjnej zapewnianie uwzględniania CSR w procesie projektowania i realizacji wyrobu komunikacja z klientem Odpowiedzialność przed klientem - jak zapewnić maksymalną zgodność z wymaganiami specyficznymi klienta i zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami niedopatrzeń Przykładowe wymagania specyficzne klientów Podsumowanie szkolenia...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/58-szkolenie-csr-customer-specific-requirements-zarzadzanie-wymaganiami-specyficznymi-klientow
 • Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produkt (PPA) według VDA 2

  Zakres szkolenia: Zapewnienie Jakości Dostaw wg wymagań niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego - VDA rev5 - Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produktu (PPA) PPA w kontekście specyfikacji IATF 16949:2016 PPA w kontekście procedur amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego - APQP i PPAP Zdarzenia inicjujące procedurę PPA - omówienie Matrycy Zdarzeń Inicjujących Planowanie i uzgodnienie procedury PPA Poziomy zatwierdzenia - wybór stopnia udokumentowania Omówienie procesu PPA i jego możliwych wersji Badania funkcjonalne / walidacja procesu - omówienie Matrycy oceny dojrzałości wyrobu i procesu dla dostaw seryjnych Przykłady dokumentów i formularzy Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie wymagań VDA 2 w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949:2016 Przedstawienie korzyści wynikających z...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/24-szkolenie-vda-2-zapewnianie-jakosci-dostaw-wedlug-normy
 • Interpretacja współczynnika %GR&R w odniesieniu do zmienności pomiaru i przedziału tolerancji

  Jednym z celów badań MSA jest wyznaczenie współczynnika %GR&R i porównanie go z kryteriami akceptacji, definiowanymi przez podręcznik AIAG MSA lub wymagania klientów. Pojawia się jednak pytanie, w odniesieniu do czego należy wyznaczać ten współczynnik? Okazuje się, że odpowiedź nie jest jednoznaczna.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/369-interpretacja-wspolczynnika-grr-w-odniesieniu-do-zmiennosci-pomiaru-i-przedzialu-tolerancji

Rezultaty wyszukiwania 1 - 20 z 20