PPAP

Przyjmując, że ppap jest wymagane, znaleziono następujące wyniki.

 • Szkolenie PPAP

  PPAP - Zatwierdzanie części do produkcji, czyli tzw. PPAP jest zwieńczeniem zaawansowanego planowania jakości APQP. PPAP to ostatni krok przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, w którym dowodzimy klientowi, że jesteśmy w stanie spełnić jego wymagania jakościowe, ilościowe oraz logistyczne. Należy pamiętać, że procedury PPAP mogą mieć różny przebieg w zależności od wymagań klienta, dla którego dostarczany jest wyrób. W tym celu należy zapoznać się z tzw. specyficznymi wymaganiami klienta, które często precyzują te zasady. Można tu wspomnieć na przykład o tzw. phased PPAP stosowanym przez firmę FORD, czy wymaganiach VDA 2 stosowanych na rynku niemieckim. Szczególnie ważne jest uzyskanie zatwierdzenia PPAP-u przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Choć nie powinno się to zdarzać, często na...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-ppap
 • Szkolenie VDA

  wewnętrznych, po specjalistów wszystkich... Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produkt (PPA) według VDA 2 Zakres szkolenia: Zapewnienie Jakości Dostaw wg wymagań niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego - VDA rev5 - Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produktu (PPA) PPA w kontekście specyfikacji ISO/TS 16949 PPA w kontekście procedur amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego - APQP i PPAP Zdarzenia inicjujące procedurę PPA - omówienie Matrycy Zdarzeń Inicjujących Planowanie i uzgodnienie procedury PPA Poziomy zatwierdzenia - wybór stopnia udokumentowania Omówienie procesu PPA i jego możliwych wersji Badania funkcjonalne / walidacja procesu - omówienie Matrycy oceny dojrzałości wyrobu i procesu dla dostaw seryjnych Przykłady dokumentów i formularzy Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie...

  https://www.pronost.pl/59-seo/305-szkolenie-vda-test
 • PPAP - zatwierdzanie części do produkcji

  Zakres szkolenia: Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Powiązanie PPAP z cyklem APQP PPAP w kontekście norm IATF 16949:2016 i VDA 2 Poziomy i status przekazywania PSW Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta) Powiadamianie klienta o zmianach Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz wymagania PPAP w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949:2016. Poznasz korzyści wynikające z właściwego podejścia do zaawansowanego planowania jakości produktu w kontekście PPAP. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa). Czas trwania: 1 dzień (8 godzin...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/140-szkolenie-ppap
 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu i zatwierdzanie części do produkcji PPAP

  Flow Diagram/Chart, PFMEA, Plan Nadzoru Pre-serii). Spójność dokumentacyjna projektu, czyli trylogia APQP, Process Flow Chart, analiza ryzyka PFMEA oraz Plan Nadzoru. Walidacja projektowania - zatwierdzenie produktu i procesu. Produkcja seryjna, sprzężenie zwrotne, korygowanie i doskonalenie (wewnętrzne przekazanie do produkcji seryjnej, ramp up, walidacja serii produkcyjnej, SPC, G8D, RCA). PPAP Zatwierdzanie części do produkcji według wymagań PPAP: zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP, powiązanie PPAP z cyklem APQP, PPAP w kontekście norm IATF 16949, poziomy i status przekazywania PSW, powiadamianie klienta o zmianach. Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz wymagania APQP w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949. Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem projektami w...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/18-szkolenie-apqp-zaawansowane-planowanie-jakosci-wyrobu-i-zatwierdzanie-czesci-do-produkcji-ppap
 • Szkolenie FMEA

  formularzy Praktyczne przygotowanie do analizy D FMEA – "robustness tools" ĆWICZENIE: Boundary diagram ĆWICZENIE: Interface matrix ĆWICZENIE: Parametr diagram Identyfikacja funkcji (wymagania klienta, prawne, innych podsystemów, serwisowalność, interakcje itp.) WARSZTATY: opracowanie analizy D FMEA dla wybranej funkcji / potencjalnej wady Określenie funkcji potencjalnych wad,... Trenerzy (APQP, PPAP, audytu) w latach 2006 - 2008. Od 2008 roku związana z firmą Delphi(następnie BWI) gdzie do 2012 roku odpowiadała za wdrażanie nowych projektów ze strony jakościowej dla takich klientów jak JLR, Volvo, BMW, Ford. Od 2012 roku objęła stanowisko Koordynatora ds. Systemów Zarządzania Jakością, główne obowiązki to audyty wewnętrzne systemu jakości, globalny nadzór nad specyficznymi wymaganiami...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-fmea
 • Specyficzne wymagania FORD Motor Company dla dostawców przemysłu samochodowego

  eAPQP (Advanced Product Quality Planning) / online Schedule A – raportowanie statusu rozwoju gotowości wdrażanego projektu dla poszczególnych elementów rozwoju produktu i procesu, przy użyciu aplikacji eAPQP oraz „Schedule A” (w przypadku, gdy klient posiada projekt, którego raportowanie odbywa się poprzez „Schedule A”). VPP (Vehicle Part Progress) – metody raportowania statusu gotowości faz PPAP’u w oparciu o system nadzorujący postęp walidacji VPP. Capacity Analysis Report – prezentacja zdolności oraz wydajności procesu produkcyjnego z wykorzystaniem formularza CAR wraz z omówieniem systemu GCP (Global Capacity Planning). Global Phased PPAP Requirements – wprowadzenie do wymagań zatwierdzania produktu i procesu według specyficznych wymagań klienta, z podziałem na fazy rozwoju produktu...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/326-specyficzne-wymagania-ford-motor-company-dla-dostawcow-przemyslu-samochodowego
 • Trenerzy

  motoryzacyjnym na terenie Polski. Anna Obrzut Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na wydziale Towaroznawstwa, specjalizacja Zarządzanie Jakością Wyrobów. Karierę zawodową rozpoczęła w 2006 roku w firmie Toora Poland produkującej felgi aluminiowe, gdzie była odpowiedzialna za System Zarządzania Jakością i audyty. W Valeo Engine Cooling była odpowiedzialna za rozwój dostawców (APQP, PPAP, audytu) w latach 2006 - 2008. Od 2008 roku związana z firmą Delphi (następnie BWI) gdzie do 2012 roku odpowiadała za wdrażanie nowych projektów ze strony jakościowej dla takich klientów jak JLR, Volvo, BMW, Ford. Od 2012 roku objęła stanowisko Koordynatora ds. Systemów Zarządzania Jakością, główne obowiązki to audyty wewnętrzne systemu jakości, globalny nadzór nad specyficznymi wymaganiami...

  https://www.pronost.pl/51-0-nas/188-trenerzy
 • Specyficzne wymagania Jaguar Land Rover JLR dla dostawców przemysłu samochodowego

  Zakres szkolenia: Znaczenie wymagań specyficznych klientów (CSR) w przemyśle motoryzacyjnym Wymagania normy IATF 16949:2016 w odniesieniu do specyficznych wymagań klientów Specyficzne wymagania JLR dla ISO/TS i Jaguar Land Rover (JLR) dla PPAP Kluczowe dokumenty i wynikające z nich wymagania JLRQ APQP Handbook APQP/PPAP Assessment Phased PPAP Requirements Handbook Capacity Analysis Report CAR Special Characteristic Summary Sheet (Suplement K) FMEA Handbook SREA CQI procesy specjalne i JLR Checklist MSA (Manufacturing Site Assesment) PLM – wymagania dla CAD Restricted Substance Management Podstawowe zasady korzystania z portalu dostawcy JLR - przegląd dostępnych dokumentów i aplikacji Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz wymagania JLR dla dostawców. Przygotujesz się do poprowadzenia...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/314-specyficzne-wymagania-jaguar-land-rover-jlr-dla-dostawcow-przemyslu-samochodowego
 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu

  Zakres szkolenia: Czym jest metodologia APQP – geneza i rozwój, stan obecny. Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu (APQP) w ujęciu projektowym. Wytyczne do zarządzania projektami w powiązaniu z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i wymaganiami normy IATF 16949. Cykl życia projektu, fazy projektu, produkty poszczególnych faz projektowych w powiązaniu z harmonogramem projektu (wykres Gantta, CPM). Planowanie – identyfikacja wymagań klienta – VOC – „Głos klienta” – komunikacja z klientem w fazie ofertowania: identyfikacja oczekiwań klienta – modele 2D, 3D , rysunki, normy, specyfikacje, identyfikacja wymagań specyficznych klienta – CSR, przegląd zapytania – oferty, analiza wykonalności i analiza ryzyka (projektu, biznesowa), oferta. Projektowanie i Rozwój...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/139-szkolenie-apqp
 • Konsultacje online - zestawienie tematów

  chropowatości Pomiar twardości Poszukiwanie i analiza przyczyn źródłowych problemów w metodologi QRQC SMED – redukcja czasów przezbrojeń Statystyczne sterowanie procesem SPC oraz VDA 4 Wymagania metodyki 5S Wymagania VDA w zakresie zarządzania projektem - MLA Zapewnianie jakości dostaw wg VDA 2 Zarządzanie nowymi projektami wg APQP Zarządzanie reklamacjami Zatwierdzanie części do produkcji wg PPAP MS Excel w pracy inżyniera motoryzacji Wzorcowanie (kalibracja) środków kontrolno pomiarowych Zarządzanie sprzętem kontrolno pomiarowym Skuteczne i efektywne szkolenie pracowników TWI *) 1 godzina konsultacji rozliczana jako 2 godziny wykorzystania pakietu.

  https://www.pronost.pl/45-ogolne/397-konsultacje-online-zestawienie-tematow
 • Zmienny przedział tolerancji a zdolność procesu

  Firmy TorqSmooth Transmissions oraz Aluminium Parts toczą spór w kwestii reklamacji jakościowych dotyczących pierwszej wyprodukowanej partii wyrobów, będących korpusami mechanizmu różnicowego AWD nowej przekładni bezstopniowej CVT, produkowanej przez firmę TorqSmooth i przeznaczonej do pracy pod średnim obciążeniem.

  https://www.pronost.pl/artykuly/48-systemy-zarzadzania/349-zmienny-przedzial-tolerancji-a-zdolnosc-procesu
 • Specyficzne wymagania Mercedes-Benz dla dostawców przemysłu samochodowego

  w przemyśle motoryzacyjnym – podstawowe założenia i problematyka Specyficzne wymagania Daimler, a IATF 16949 Podręcznik zarządzania dostawcami (wymagania klientów firmy Mercedes Benz Cars (MBC)) 1.7.5 26.11.2009 Informacja o systemie PIA Mercedes-Benz Special Terms 2020 Praktyczne aspekty współpracy z Daimlerem komunikacja z klientem rozwiązywanie problemów zatwierdzanie części do produkcji PPAP audyty klienta Wprowadzenie do platformy klienta SQMS - Reklamacje, Rekwalifikacje PIA - proces dopuszczenia do produkcji seryjne [PIA] START - Zarządzanie projektem eSEP - PPAP, Reklamacje DocMaster - Normy, specyfikacje, formularze Daimler EBSC - Ocena dostawcy QEC-Tool - Reklamacje gwarancyjne Uczestnicząc w szkoleniu: Poznasz kluczowe wymagania firmy Daimler w stosunku do dostawców....

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/317-specyficzne-wymagania-daimler-dla-dostawcow-przemyslu-samochodowego
 • Wiedza na kartki - konsultacje online

  W dużych organizacjach produkcyjnych niezbędna wiedza jest szeroka a jednocześnie wąsko specjalizowana. W praktyce oznacza to, że pojedynczy specjalista nie jest w stanie ogarnąć zagadnień związanych zarządzaniem produkcją, logistyką, kontrolą jakości, systemami pomiarowymi czy wymaganiami poszczególnych klientów.

  https://www.pronost.pl/artykuly/49-narzedzia-jakosci/394-wiedza-na-kartki-konsultacje-online
 • Zdolność krótkoterminowa czy długoterminowa?

  Praktycznie każdy dostawca w przemyśle motoryzacyjnym wyznacza wskaźnikami zdolności, a całkiem spora grupa rozumie skąd się biorą i co oznaczają. Powszechnie wiadomo również, że należy je monitorować dla charakterystyk specjalnych, co wynika bezpośrednio z normy IATF 16949

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/308-zdolnosc-krotkoterminowa-dlugoterminowa
 • CSR - zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów rynku motoryzacyjnego

  Zakres szkolenia: Wymagania IATF 16949 o CSR-ach Wymagania pozostałych podręczników rynku motoryzacyjnego a CSR-y (APQP, PPAP, FMEA) Czym są wymagania specyficzne klienta (CSR) Rodzaje wymagań CSR - wymagania globalne i szczegółowe Gdzie szukać wymagań CSR Zarządzanie CSR w organizacji dostosowywanie SZJ do wymagań klientów rozdział odpowiedzialności za realizację wymagań klientów w organizacji zapewnianie aktualności CSR w strukturze dokumentacyjnej zapewnianie uwzględniania CSR w procesie projektowania i realizacji wyrobu komunikacja z klientem Odpowiedzialność przed klientem - jak zapewnić maksymalną zgodność z wymaganiami specyficznymi klienta i zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami niedopatrzeń Przykładowe wymagania specyficzne klientów Podsumowanie szkolenia...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/58-szkolenie-csr-customer-specific-requirements-zarzadzanie-wymaganiami-specyficznymi-klientow
 • Wymagania standardu IATF 16949:2016 wraz z wymaganiami normy ISO 9001:2015

  Zarządzanie udokumentowanymi informacjami – podręcznik jakości, zapisy, specyfikacje inżynieryjne Działania operacyjne – Planowanie, rozpoznanie i analiza wymogów klienta - Identyfikacja i Zarządzanie Specyficznymi WymaganiamiKlienta (CSR) Projektowanie i zatwierdzanie procesu produkcyjnego według IATF 16949 oraz omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP/VDA-RGA, PPAP/VDA2, FMEA/VDA4, SPC/VDA4, MSA/VDA5 Nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja produkcji i usług Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług – Plan kontroli, instrukcje operatorskie, przezbrojenia, TPM, programowanie produkcji Identyfikacja i identyfikowalność Magazynowanie Działania po dostawie – informacje z serwisu Nadzorowanie zmian – zmiany...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/7-szkolenie-iso-16949-wymagania-specyfikacji-technicznej
 • MSA - analiza systemów pomiarowych

  Podsumowanie metod oceny systemów atrybutywnych Wymagania specyficzne wybranych klientów a ocena systemów pomiarowych wymagania VW na bazie VDA 5 (VW 10119) ocena systemów pomiarowych z punktu widzenia niepewności pomiaru poziomy oceny – procedury typu I, II i III wyznaczanie i interpretacja współczynników Cg i Cgk wymagania FORD – na bazie “Ford Customer Specific Requirements for Use with PPAP 4.0” Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz cele badania systemu pomiarowego. Poznasz składowe wpływające na zmienność pomiaru. Dowiesz się, jak poprawnie dobierać system pomiarowy do ocenianej charakterystyki. Nauczysz się przeprowadzać badania GRR i interpretować uzyskane wyniki. Nauczysz się przeprowadzać badania systemów atrybutywnych i interpretować...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/339-msa-analiza-systemow-pomiarowych
 • Interpretacja współczynnika %GR&R w odniesieniu do zmienności pomiaru i przedziału tolerancji

  Jednym z celów badań MSA jest wyznaczenie współczynnika %GR&R i porównanie go z kryteriami akceptacji, definiowanymi przez podręcznik AIAG MSA lub wymagania klientów. Pojawia się jednak pytanie, w odniesieniu do czego należy wyznaczać ten współczynnik? Okazuje się, że odpowiedź nie jest jednoznaczna.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/369-interpretacja-wspolczynnika-grr-w-odniesieniu-do-zmiennosci-pomiaru-i-przedzialu-tolerancji
 • Wymagania wobec audytorów wewnętrznych według IATF 16949:2016

  Nowe wydanie normy dla motoryzacji IATF16949:2016 w znaczący sposób zmienia podejście do kompetencji audytorów wewnętrznych. Wymagania te zostały opisane w punktach 7.2.3 i 7.2.4 normy, precyzyjnie określając jakie szkolenia musi odbyć dana osoba, aby można było ją powołać na audytora wewnętrznego w organizacji.

  https://www.pronost.pl/artykuly/48-systemy-zarzadzania/344-wymagania-wobec-audytorow-wewnetrznych-wedlug-iatf-16949-2016
 • Specyficzne wymagania PSA dla dostawców przemysłu samochodowego

  Quality Manual – Podręcznik dostawcy MLP – Supplier Logistic Manual MRF - Suppliers Relation Management KLASYFIKACJA DOSTAWCY QIP NSA – New Supplier Assesment – Analiza potencjału PCPA – Audyt procesu produkcyjnego wg PSA PCAT – Potwierdzenie wydajności QSB+ - audyt systemu i certyfikacja dostawcy ROZWÓJ PROJEKTU Grille APQP - Kroki i kamienie milowe w APQP wg. Metodologii PSA 01276_15_00083 PPAP Approval – proces zatwierdzania części Analiza ryzyka w projekcie – FMEA – wymagania specyficzne klienta Zarzadzanie charakterystykami specjalnymi – koncepcja CTF/CSE Plan kontroli a PCP – co dostawca powinien wiedzieć WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM GP12 – kontrola wzmocniona – kiedy i jak efektywnie ją wdrożyć GP5+ : efektywne rozwiązywanie problemów wg. Metodologii PSA DTI_DQI08_0020: zarządzanie...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/399-specyficzne-wymagania-psa-dla-dostawcow-przemyslu-samochodowego

Rezultaty wyszukiwania 1 - 20 z 21