PPAP

Przyjmując, że ppap jest wymagane, znaleziono następujące wyniki.

  • Interpretacja współczynnika %GR&R w odniesieniu do zmienności pomiaru i przedziału tolerancji

    Jednym z celów badań MSA jest wyznaczenie współczynnika %GR&R i porównanie go z kryteriami akceptacji, definiowanymi przez podręcznik AIAG MSA lub wymagania klientów. Pojawia się jednak pytanie, w odniesieniu do czego należy wyznaczać ten współczynnik? Okazuje się, że odpowiedź nie jest jednoznaczna.

    https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/369-interpretacja-wspolczynnika-grr-w-odniesieniu-do-zmiennosci-pomiaru-i-przedzialu-tolerancji
  • Wymagania wobec audytorów wewnętrznych według IATF 16949:2016

    Nowe wydanie normy dla motoryzacji IATF16949:2016 w znaczący sposób zmienia podejście do kompetencji audytorów wewnętrznych. Wymagania te zostały opisane w punktach 7.2.3 i 7.2.4 normy, precyzyjnie określając jakie szkolenia musi odbyć dana osoba, aby można było ją powołać na audytora wewnętrznego w organizacji.

    https://www.pronost.pl/artykuly/48-systemy-zarzadzania/344-wymagania-wobec-audytorow-wewnetrznych-wedlug-iatf-16949-2016

Rezultaty wyszukiwania 21 - 22 z 22