SPC

Przyjmując, że spc jest wymagane, znaleziono następujące wyniki.

 • Szkolenie SPC

  SPC - Statystyczne sterowanie procesami oparte na metodyce SPC to jedno z podstawowych narzędzi zapobiegawczego zarządzania procesem. Dzięki takim narzędziom jak współczynniki zdolności Cp, Cpk, Pp i Ppk można na bieżąco obserwować, czy w procesie nie wzrosła zmienność lub czy nie przesunął się zbytnio w stronę którejś z granic specyfikacji. Z drugiej strony, proste narzędzia takie jak karty kontrolne XR, I-MR czy Precontrol są narzędziami do bieżącego nadzoru nad procesem i natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się przyczyn specjalnych, zanim jeszcze pojawią się sztuki poza specyfikacją. Eliminując przyczyny specjalne i doprowadzając procesy do sterowalności można rezygnować z kontroli stuprocentowej na rzecz statystycznego sterowania procesami. Dobrze wdrożone SPC pozwala...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-spc
 • Statystyczne sterowanie procesem SPC w teorii i praktyce wymagań przemysłu motoryzacyjnego

  Wśród naszych klientów często powtarza się pytanie, które w skrócie można by sformułować: czy punkt 8.1.1 z specyfikacji ISO/TS 16949 należy interpretować w taki sposób, że dla każdego wyrobu produkowanego w procesie technologicznym należy wyznaczyć i umieścić w planie kontroli

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/280-dobor-narzedzi-statystycznych-w-teorii-i-praktyce-wymagan-przemyslu-motoryzacyjnego-16949
 • SPC - statystyczne sterowanie procesem

  proCONTROL Typy rozkładów występujące w procesach analiza rozkładu procesu za pomocą dystrybuanty i siatki prawdopodobieństwa wpływ doboru modelu rozkładu na wartość współczynników zdolności identyfikacja modelu rozkładu procesu w programie Minitab (Individual Distribution Identification) uniweralna ocena zdolności metodą kwantylową Wymagania normy IATF 16949 w zakresie zastosowań SPC SPC a charakterystyki specjalne wdrażanie wymagań SPC w trakcie rozwoju projektu – dobór narzędzi statystycznych wybrane wymagania specyficzne klientów wiedza w zakresie SPC w organizacji Typy i prowadzenie kart kontrolnych dla wartości dyskretnych (OPCJA) Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz charakter i przyczyny zmienności w procesach. Dowiesz się czym jest...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/15-szkolenie-spc
 • proCONTROL - karty kontrolne SPC online

  Coraz częściej w wymaganiach klientów dostrzegamy tajemnicze sformułowanie "ongoing process monitoring". Za tymi słowami kryje się ważne oczekiwanie dotyczące nadzorowania zdolności procesowych. W kilku słowach można je streścić następująco: nie wystarczy co jakiś czas potwierdzać zdolności procesu. Konieczne jest jej nieustanne nadzorowanie, aby móc udowodnić, że wymagane poziomy zdolności były i są utrzymywane przez cały czas wytwarzania. To wymaganie generuje dalsze konsekwencje - konieczne jest zapewnienie narzędzi jakościowych dla produkcji, dzięki którym w prosty a jednocześnie skuteczny sposób będzie można obserwować zmienność procesu. I temu właśnie służy oprogramowanie proCONTROL.

  https://www.pronost.pl/oprogramowanie/401-procontrol-karty-spc-online
 • Zdolność krótkoterminowa czy długoterminowa?

  Praktycznie każdy dostawca w przemyśle motoryzacyjnym wyznacza wskaźnikami zdolności, a całkiem spora grupa rozumie skąd się biorą i co oznaczają. Powszechnie wiadomo również, że należy je monitorować dla charakterystyk specjalnych, co wynika bezpośrednio z normy IATF 16949

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/308-zdolnosc-krotkoterminowa-dlugoterminowa
 • E-learning: Statystyczne Sterowanie procesami SPC - podstawowe wymagania

  Statystyczne sterowanie procesami SPC to jedno z najważniejszych narzędzi zapewnienia jakości. Dzięki ocenie statystycznej procesów można badać tylko część wytwarzanych wyrobów i tym samym minimalizować liczbę pomiarów. Z drugiej strony, sterowalne procesy dają o wiele większą szansę na uzyskanie wyrobów zgodnych ze specyfikacją niż kontrola stuprocentowa. Warunkiem koniecznym do wdrożenia statystycznej oceny procesów jest jednak zastosowanie odpowiednich narzędzi oraz pozyskanie przez pracowników wystarczających kwalifikacji. Tę kluczową wiedzę niezbędną do skutecznego niezbędnych narzędzi zawiera szkolenie "Statystyczne sterowanie procesami SPC - podstawowe wymagania". Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningowej , co: pozwala na naukę we własnym tempie i w dogodnym czasie daje...

  https://www.pronost.pl/e-learning/303-elearning-statystyczne-sterowanie-procesami-spc-podstawowe-wymagania
 • Wdrażanie SPC i MSA

  Praktyka wdrożeń statystycznego sterowania procesami w przedsiębiorstwach wskazuje, że narzędzie to jest nie do końca rozumiane, co skutkuje nieefektywnym wykorzystaniem i zniechęceniem do SPC. Statyczne sterowanie procesami daje wymierne korzyści w postaci znacznego zmniejszenia kosztów funkcjonowania organizacji, poprzez możliwość redukcji działań kontrolnych oraz zwiększenie nacisku na działania zapobiegawcze. Z pomocą naszych specjalistów pokażemy Państwu, że statystyczne sterowanie procesami nie jest wyłącznie uciążliwym obowiązkiem narzucanym przez klientów, lecz doskonałym narzędziem do zmniejszenia kosztów wytwarzania i szybkiego reagowania zanim wystąpią prawdziwe problemy. Należy sobie również zdawać sprawę, że prawidłowa ocena statystyczna procesów nie jest możliwa bez...

  https://www.pronost.pl/doradztwo/147-wdrazanie-spc-i-msa
 • Porównanie współczynników zdolności Cp, Cpk oraz Pp, Ppk

  Jednym z najważniejszych aspektów związanych ze statystycznym sterowaniem procesami (SPC) jest konieczność wyznaczania współczynników zdolności. Współczynniki te są pogrupowane parami - w każdej z takich par występuje współczynnik bez indeksu "k" oraz z indeksem "k". W podręczniku AIAG SPC [1] opisano na przykład pary Cp i Cpk oraz Pp i Ppk. W tym artykule zajmiemy się wyjaśnieniem różnic między nimi.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/291-porownanie-wspolczynnikow-zdolnosci-cp-cpk-oraz-pp-ppk
 • Wpływ wielkości próbki na ocenę zdolności procesu (Cp, Cpk)

  „Jak duża musi być próbka, aby ocenić zdolność procesu?" Ta kwestia nieustannie jest podnoszona przez uczestników szkoleń z SPC oraz MSA. Udzielenie odpowiedzi na to z pozoru proste pytanie wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza, że w przedstawionej formie nie jest ono do końca poprawne.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/278-wielkosc-probki-a-ocena-zdolnosci-procesu
 • Karty kontrolne Shewarta – przeżytek, czy narzędzie przyszłości?

  Mówiąc o kartach kontrolnych zwykle mamy na myśli papierowe arkusze, opracowane przed prawie wiekiem przez Waltera A. Shewarta. Jednak mimo upływu lat praktyczne zastosowania tych narzędzi wciąż budzi wiele wątpliwości a odpowiedzi na nie wcale nie są jednoznaczne.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/332-karty-kontrolne-shewarta-przezytek-czy-narzedzie-przyszlosci
 • Znajomość podstawowych pojęć statystycznych w firmie motoryzacyjnej

  Punkt 9.1.1.3 specyfikacji IATF 16949 spędza sen z oczu wielu menadżerom. Znajdziemy tam zdanie, które w wolnym tłumaczeniu brzmi: „Podstawowe pojęcia statystyczne, takie jak zmienność, sterowanie (stabilność), zdolność procesu oraz przeregulowanie powinny być rozumiane i wykorzystywane przez pracowników...

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/302-znajomosc-podstawowych-pojec-statystycznych-w-firmie-motoryzacyjnej
 • Ocena organoleptycznych systemów pomiarowych metodą kappa

  Analiza systemu pomiarowego dla cech ciągłych jest tematem dosyć dobrze zidentyfikowanym i utrwalonym w systemach zarządzania jakością. W przypadku systemów atrybutowych, do których należą przede wszystkim sprawdziany oraz kontrole wzrokowe, odpowiednie narzędzia nie

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/194-ocena-organoleptycznych-systemow-pomiarowych-metoda-kappa
 • Obliczanie granic interwencji na karcie XR - praktyczne problemy i propozycje rozwiązań

  Z powodów historycznych podstawowym narzędziem do gromadzenia danych i rysowania wykresów w koncepcji Shewarta była kartka papieru. Do dzisiaj zresztą w podręcznika SPC karty kontrolne są prezentowane w formie arkuszy. Również opisane w literaturze metody prowadzenie karty ograniczają się głównie do technik manualnych.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/330-obliczanie-granic-interwencji-na-karcie-xr-praktyczne-problemy-i-propozycje-rozwiazan
 • Liczność podgrup i częstotliwość próbkowania w statystycznym sterowaniu procesami

  Statystyczne sterowanie procesem nie może ograniczać się do jednorazowej oceny jego zdolności na początku produkcji seryjnej (co niestety często ma miejsce), ale powinno mieć charakter ciągły (ang. ongoing process monitoring). Oznacza to, że zdolność procesu

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/313-licznosc-podgrup-i-czestotliwosc-probkowania-w-statystycznym-sterowaniu-procesami
 • Przygotowanie badania Gage R&R - 10 praktycznych porad

  Celem analizy Gage R&R (GRR) jest poznanie zmienności systemu pomiarowego w stosunku do tolerancji lub do zmienności procesu. Innymi słowy, chcemy się dowiedzieć, jak znaczną część obserwowanej w procesie zmienności wyjaśnia system pomiarowy. Choć metodologia tego badania

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/310-przygotowanie-badania-gage-r-r-10-praktycznych-porad
 • Zdolności i wydajność procesu a model rozkładu statystycznego

  W przemyśle motoryzacyjnym i nie tylko dosyć powszechne jest wyznaczanie zdolności procesowych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Najczęściej, choć z moich obserwacji wynika, że praktycznie w stu procentach przypadków, do tego celu używa się „klasycznych” wzorów, w których rozrzut procesu jest opisywany za pomocą wartości 6*sigma. Czy jednak takie podejście zawsze jest prawidłowe? Okazuje się, że nie.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/343-zdolnosci-i-wydajnosc-procesu-a-model-modelu-rozkladu-statystycznego
 • Dobór sprzętu pomiarowego - pułapki zasady 1 do 10

  Jednym z podstawowych kryteriów doboru urządzenia pomiarowego do mierzonej charakterystyki jest stosowanie zasady „1 do 10”. Stwierdza ona, że rozdzielczość efektywna urządzenia pomiarowego powinna być co najmniej o rząd większa (czyli 10 razy) od szerokości przedziału tolerancji lub szerokości

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/99-dobor-sprzetu-pomiarowego-zasada-1-do-10
 • Poczuj PISMOEA nosem, czyli elementy systemu pomiarowego

  Zanim zaczniesz czytać ten artykuł, proponuję krótką przechadzkę po własnym zakładzie i przeprowadzenie mini-ankiety. Zadawaj tylko jedno proste pytanie: „Co to jest system pomiarowy?” Bynajmniej nie sugeruję pogoni za uciekającymi wózkami widłowymi czy przerywania niezwykle

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/189-poczuj-pismoea-nosem-czyli-elementy-systemu-pomiarowego
 • Stosowanie zalecanych granic kontrolnych na kartach SPC w wysoko zdolnych procesach

  Podstawowym kryterium oceny stabilności procesu na kartach XR, XS czy też I-MR jest obserwacja przekroczeń granic kontrolnych (ang. control limits ). Jednak granice te stają się kłopotliwe w stosowaniu w przypadku procesów o wysokich zdolnościach. Warto wówczas rozważyć zastosowanie zalecanych granicy kontrolnych, wyznaczonych w odniesieniu do oczekiwanej zdolności procesu.

  https://www.pronost.pl/artykuly/49-narzedzia-jakosci/393-stosowanie-zalecanych-granic-kontrolnych-w-wysokozdolnych-procesach
 • Szkolenie MSA

  Wskaźniki zdolności procesu - podstawowe informacje i interpretacja Wpływsystemu pomiarowego na obserwowaną zdolność procesu Wymagania ISO/TS 16949:2009 a systemy pomiarowe Podstawowe terminy i pojęcia metrologiczne związane z analizą MSA Błędy pomiaru (bias, liniowość, stabilość, powtarzalność, odtwarzalność) Koncepcja systemu pomiarowego w modelu P.I.S.M.O.E.A. Optymalizacja... Wdrażanie SPC i MSA w analizowanych procesach, doborze i zakupie sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz opracowania metodyki pomiarowej i narzędzi do oceny systemów pomiarowych. Przygotowaliśmy więc ofertę adresowaną do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych pragnących rozwijać swoje systemy zarządzania z wykorzystaniem metod optymalizacji opartej na lean manufacturing. Doradztwo obejmuje realizację...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-msa

Rezultaty wyszukiwania 1 - 20 z 50