Szkolenia dla audytorów

Przyjmując, że audyt jest wymagane, znaleziono następujące wyniki.

 • Audyt produktu – teoria a praktyka

  Według wielu publikacji i podręczników dostępnych na rynku audyt produktu stanowi narzędzie do niezależnej oceny wyrobu z punktu widzenia klienta. Pozwala także na zabezpieczenie organizacji przed sytuacjami związanymi z odpowiedzialnością za wyrób i za wady fizyczne. Tyle jeśli chodzi o teorię, a co z praktyką?

  https://www.pronost.pl/artykuly/49-narzedzia-jakosci/366-audyt-produktu-teoria-a-praktyka
 • Szkolenie VDA

  35) zajmująca się standaryzacją, rozwojem i badaniami z branży motoryzacyjnej. Standardy Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego zyskały w Europie dużą popularność i wymagane są także na rynkach pozaeuropejskich Szkolenie zamknięte Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3 i wyrobu według VDA 6.5 Zakres szkolenia: Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev2 Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA -...

  https://www.pronost.pl/59-seo/305-szkolenie-vda-test
 • Szkolenie VDA 6.3

  VDA 6.3 Wolumen VDA 6.3 czyli audyt procesu wymagania, to obowiązkowe wymaganie dla dostawców części samochodowych dla klientów z rynku niemieckiego, takich jak VW, BMW czy Daimler. Procedury opisane w VDA 6.3 tworzą spójny algorytm oceny dostawcy, dzięki czemu istnieje duża szansa, że audyt wewnętrzny prowadzony zgodnie z tymi wymaganiami da podobne wyniki, jak audyt strony drugiej, czyli audyt klienta. Z tych samych względów wiele firm, nawet nie współpracujących z rynkiem niemieckich...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-vda-6-3
 • Planowanie Procesu i Audyt PPA – PPR i PA wg wymagań FCA (FGP13 i FGP14)

  Zakres szkolenia: Cele szkolenia: Zapoznanie z procesami planowania (PPR) wg wymagań FCA od fazy sourcingowej do fazy weryfikacji procesu (VP) Przygotowanie do przeprowadzanie audytu procesu (Process Audit - PA) od fazy weryfikacji procesu do bieżącej produkcji Przedstawienie zasad budowania jakości wyrobu od fazy uruchomieniowej aż do bieżącej produkcji Pokazanie praktycznych powiązań pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów opartych o case studies. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/338-planowanie-procesu-i-audyt-ppa-ppr-i-pa-wg-wymagan-fca-fgp13-i-fgp14
 • CQI 11 - Audyt procesu galwanizacji

  charakterystyka procesów specjalnych. CQI w świetle wymagań IATF. Omówienie struktury normy CQI-11. Odpowiedzialność Personelu i Planowanie jakości. Składowanie, transport i przechowywanie wyrobów. Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami. Job Audyt – studium przypadku. Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI-11. Szczegółowe omówienie tabel A-J. Podsumowanie szkolenia. Budowa i konstrukcja normy – podstawy zarządzania i oceny systemem pokryć cynkowych. Uczestnicząc...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/361-cqi-11-audyt-procesu-galwanizacji
 • CQI 9 - Audyt procesów cieplnych

  - ferrytyczne Proces C: obróbka cieplna aluminium Proces D: indukcyjna obróbka cieplna Proces E: wyżarzanie, odprężanie, normalizacja Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz powiązania CQI-09 ze specyfikacją IATF 16949 w odniesieniu do procesu audytowego. Poznasz procedury i mechanizmy audytowe CQI-09. Zrozumiesz zasady doskonalenia procesów cieplnych zgodnie z wymaganiami CQI-09. Poznasz specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do CQI-09. Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/228-szkolenie-cqi9-audyt-procesow-cieplnych-wg-normy
 • Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3 i wyrobu według VDA 6.5

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie i strategia VDA Typy audytów według VDA Powiązanie VDA 6.3 / VDA 6.5 z innymi wymaganiami (ISO 9000, ISO 9001, IATF 16949, ISO 19011, SI & FAQ związane z Audytem Procesu i Audytem wyrobu) VDA 6.3:2016 – zmiany Wprowadzenie do podejścia procesowego. Analiza ryzyka w oparciu o koncepcję modelu „żółwia” Komunikacja, etyka i kodeks postepowania dla Audytorów Kwalifikacja Audytora Procesu VDA 6.3 / Audytora wyrobu VDA 6.5 Planowanie i przeprowadzanie audytu VDA 6.3...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/230-szkolenie-audyt-procesu-realizacji-wyrobu-wedlug-vda-6-3-i-wyrobu-wedlug-vda-6-5
 • Audyt Dostawcy

  Zakres szkolenia: Audytu Dostawcy w kontekście wymagań norm IATF 16949, ISO 19011, VDA 6.3 - omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw Podejście procesowe w audytowaniu – metodyka zgodnie z wytycznymi IATF, VDA 6.3 oraz ISO 19011 – zapisy i dokumentowanie audytów Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania - kwalifikacje audytorów - wytyczne normy ISO 19011 oraz IATF i VDA Wymagania normy IATF 16949 w zakresie planowania i realizacji wyrobu - zarządzanie projektami...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/233-audyt-dostawcy
 • CQI 12 - Audyt procesu nanoszenia powłok

  i narzędziami Job Audit na przykładach Terminologia oraz wyjaśnienie pojęć w CQI-12 Szczegółowe omówienie tabel procesów Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz powiązania CQI-12 ze specyfikacją IATF 16949:2016 w odniesieniu do procesu audytowego. Poznasz procedury i mechanizmy audytowe CQI-12. Zrozumiesz zasady doskonalenia procesów specjalnych związanych z obróbką powierzchni zgodnie z wymaganiami CQI-12. Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego szczebla wszystkich...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/362-audyt-procesu-nanoszenia-powlok-cqi-12
 • Audyt systemu zarządzania jakością dla dostawców usług w przemyśle motoryzacyjnym według VDA 6.2

  projektowanie, nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja usług, zwalnianie usługi, nadzór nad niezgodnymi wyjściami Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – Ocena satysfakcji klienta, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi Uczestnicząc w szkoleniu: Poznasz wymagania dla usługodawców w przemyśle motoryzacyjnym według VDA...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/359-audyt-systemu-zarzadzania-jakoscia-dla-dostawcow-uslug-w-przemysle-motoryzacyjnym-wedlug-vda-6-2
 • Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3

  Zakres szkolenia: Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev2 Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA - Modułu A (Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu) i Modułu B (Audytowanie w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw). Podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (według ISO 9001 oraz IATF 16949) Podejście procesowe a Audyt procesu wytwarzania Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/25-szkolenie-audytor-wewnetrzny-procesu-vda-6-3
 • Szkolenie FMEA

  powraca z wzrastającą siłą właśnie w formie tych wymagań. Liderem w egzekwowaniu swoich CSR-ów z pewnością jest rynek niemiecki a w szczególności firmy związane z grupą VW. Coraz więcej polskich dostawców części musi dostosowywać siędo wymagań audytowych VDA 6.3 oraz VDA 6.5, formułuje umowy z dostawcami na bazie VDA 2 czy dostosowuje analizę FMEA do zaleceń VDA 4. W ostatnich latach nasilają się również wymagania dotyczące stosowania metodyki oceny systemów pomiarowych opisanej w podręczniku...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-fmea
 • Audyt wyrobu według VDA 6.5

  Zakres szkolenia: Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2 Strategia VDA Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli Wymagania norm IATF 16949, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu Planowanie audytu wyrobu Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura VDA 6.5 Kluczowe wskaźniki oceny poziomu jakości – metodyka VDA 6.5 Prowadzenie oceny pod kątem charakterystyk: mierzalnych, funkcjonalnych, materiałowych oraz czasu życia produktu...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/27-szkolenie-audytor-wewnetrzny-wyrobu-vda-6-5-73
 • Zdolność jakościowa organizacji zgodnie z Formel Q Capability

  & 8.3.3.3 ) Karty TLD Charakterystyki D/TLD gdzie ich szukać i jak są oznaczane Projektowanie procesu, zwolnienia oraz oznaczanie części przed-seryjnych (8.2.3.1; 8.3.6.1; 8.6.1) Maturity Level Assurance – QPNI PPA [VDA2] Rekwalifikacja (8.6.2) Audyt procesu zgodnie z Formel Q Capability (9.2) Audyt wyrobu (8.5.1.1; 8.2.2.4) Audyt procesu VDA6.3 + Q_Capability_Appendix_January 2018 Podsumowanie / dyskusja Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz co to jest zdolność dostawcy zgodnie z Formel Q...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/391-zdolnosc-jakosciowa-organizacji-zgodnie-z-formel-q-capability
 • Audyt systemu według VDA 6.1

  Zakres szkolenia: Ćwiczenia praktyczne – scenki audytowe, analiza podejścia procesowego Interpretacja oraz analiza wymagań normy VDA 6.1 rev4 2003 Powiązania pomiędzy normami branży motoryzacyjnej – IATF 16949 Cele Audytu Systemu Przygotowanie i planowanie Audytu Systemu - ćwiczenia z tworzenia listy pytań, używanie standardowej listy pytań VDA 6.1 Zasady dokonywania oceny wyników audytu Przeprowadzanie audytu: zasady prowadzenia badania na miejscu, dokumentowanie wyników audytu - ćwiczenia w...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/26-szkolenie-audytor-wewnetrzny-systemu-vda-6-1
 • Fiat - wymagania dla dostawców przemysłu samochodowego

  rozwojem Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System – QMS) dostawcy Kryteria eskalacyjne: “OEM Performance Complaint”, “Top Problem Supplier Location Reporting” oraz “Quality New Business Hold” Layered Process Audits (LPA) – Audyty Wielopoziomowe 07740 – Kwalifikacja nowych wyrobów oraz wyrobów w eksploatacji Proces zamawiania wzorców pod Benestare przez zakład klienta oraz postępowanie przy negatywnym wyniku Tworzenie planu badań autokwalifikacji (AQF) pod kątem definiowania i...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/315-fiat-wymagania-dla-dostawcow-przemyslu-samochodowego
 • Audytor wewnętrzny systemu ISO 9001

  Zakres szkolenia: Ocena efektywności i skuteczności procesów - orientacja na tworzenie mierników Podejście procesowe a audyt Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania Audytowanie zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011 Wymagania w stosunku do kwalifikacji audytorów Przygotowanie audytu - zasady organizacji audytów Techniki audytowania ze szczególnym uwzględnieniem audytowania procesowego Zapisy i dokumentowanie audytów Poaudytowe działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/3-szkolenie-audytor-wewnetrzny-iso-9001
 • Analiza wad i ich efektów w procesie produkcyjnym – PFMEA AIAG&VDA (first edition 2019)

  analizy, wnioski. Plan nadzoru (Process Control Plan): struktura i powiązania z PFMEA, charakterystyki specjalne w planie nadzoru, zgodność dokumentacji procesowej. Podsumowanie: na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu własnych analiz, audyt PFMEA (self-assessment). Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz znaczenie analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesu. Zrozumiesz powiązania FMEA z pozostałą dokumentacją projektową (proces flow diagram, control plan). Zrozumiesz rolę pracy...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/381-analiza-wad-i-ich-efektow-w-procesie-produkcyjnym-pfmea-aiag-vda-first-edition-2019
 • proACTION - zarządzanie działaniami

  Efektywne zarządzanie działaniami to problem prawie każdej organizacji. Im bardziej złożona struktura, im więcej realizowanych procesów, tym trudniej nadzorować ich realizację, terminowość i odpowiedzialności. Wielorakość podejść, wieloaspektowość tematyki sprawiają często, że trudno jest zapanować nad wszystkimi zagadnieniami i nadzorować je poprzez jeden kanał komunikacyjny. W rezultacie tworzonych jest szereg doraźnych rozwiązań będących reakcją na bieżące potrzeby, które niestety często...

  https://www.pronost.pl/oprogramowanie/276-proaction-zarzadzanie-dzialaniami
 • Czy w cztery miesiące można skutecznie wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego?

  Kiedy firma Classen-Pol S.A. zwróciła się do nas o przygotowanie oferty na wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005 wydawało się, że będzie to kolejne typowe wdrożenie realizowane wg ustalonych etapów jakie są powszechnie stosowane przez większość firm konsultingowych. Jednak po szczegółowej analizie wymagań klienta stwierdziliśmy, że

  https://www.pronost.pl/artykuly/48-systemy-zarzadzania/50-wdrazanie-systemu-iso-14001

Rezultaty wyszukiwania 1 - 20 z 21