Szkolenia dla audytorów

Przyjmując, że audyt jest wymagane, znaleziono następujące wyniki.

 • Audyt produktu – teoria a praktyka

  Według wielu publikacji i podręczników dostępnych na rynku audyt produktu stanowi narzędzie do niezależnej oceny wyrobu z punktu widzenia klienta. Pozwala także na zabezpieczenie organizacji przed sytuacjami związanymi z odpowiedzialnością za wyrób i za wady fizyczne. Tyle jeśli chodzi o teorię, a co z praktyką?

  https://www.pronost.pl/artykuly/49-narzedzia-jakosci/366-audyt-produktu-teoria-a-praktyka
 • Szkolenie VDA

  35) zajmująca się standaryzacją, rozwojem i badaniami z branży motoryzacyjnej. Standardy Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego zyskały w Europie dużą popularność i wymagane są także na rynkach pozaeuropejskich Szkolenie zamknięte Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3 i wyrobu według VDA 6.5 Zakres szkolenia: Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev2 Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA -...

  https://www.pronost.pl/59-seo/305-szkolenie-vda-test
 • Szkolenie VDA 6.3

  VDA 6.3 Wolumen VDA 6.3 czyli audyt procesu wymagania, to obowiązkowe wymaganie dla dostawców części samochodowych dla klientów z rynku niemieckiego, takich jak VW, BMW czy Daimler. Procedury opisane w VDA 6.3 tworzą spójny algorytm oceny dostawcy, dzięki czemu istnieje duża szansa, że audyt wewnętrzny prowadzony zgodnie z tymi wymaganiami da podobne wyniki, jak audyt strony drugiej, czyli audyt klienta. Z tych samych względów wiele firm, nawet nie współpracujących z rynkiem niemieckich...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-vda-6-3
 • CQI 11 - Audyt procesu galwanizacji

  charakterystyka procesów specjalnych. CQI w świetle wymagań IATF. Omówienie struktury normy CQI-11. Odpowiedzialność Personelu i Planowanie jakości. Składowanie, transport i przechowywanie wyrobów. Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami. Job Audyt – studium przypadku. Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI-11. Szczegółowe omówienie tabel A-J. Podsumowanie szkolenia. Budowa i konstrukcja normy – podstawy zarządzania i oceny systemem pokryć cynkowych. Uczestnicząc...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/361-cqi-11-audyt-procesu-galwanizacji
 • Audyt procesu lutowania według CQI-17

  selektywne, ręczne, laserowe) Typowe wady w procesie lutowania i ich przyczyny Omówienie pojęć technicznych występujących w CQI-17 (ESD, EOS, ICT, FCT) Normy IPC oraz ich powiązanie z CQI-17 Omówienie wymogów CQI-17: Ogólne wymagania Kwalifikacje audytora Odpowiedzialność kierownictwa i planowanie jakości Składowanie i postępowanie z wyrobami Wyposażenie Job Audit Omówienie tabel procesowych (A-S) w zakresie faktycznie stosowanym w danej organizacji Podsumowanie Uczestnicząc w szkoleniu:...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/396-audyt-procesu-lutowania-wedlug-cqi17
 • CQI 9 - Audyt procesów cieplnych

  - ferrytyczne Proces C: obróbka cieplna aluminium Proces D: indukcyjna obróbka cieplna Proces E: wyżarzanie, odprężanie, normalizacja Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz powiązania CQI-09 ze specyfikacją IATF 16949 w odniesieniu do procesu audytowego. Poznasz procedury i mechanizmy audytowe CQI-09. Zrozumiesz zasady doskonalenia procesów cieplnych zgodnie z wymaganiami CQI-09. Poznasz specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do CQI-09. Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/228-szkolenie-cqi9-audyt-procesow-cieplnych-wg-normy
 • Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3 i wyrobu według VDA 6.5

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie i strategia VDA Typy audytów według VDA Powiązanie VDA 6.3 / VDA 6.5 z innymi wymaganiami (ISO 9000, ISO 9001, IATF 16949, ISO 19011, SI & FAQ związane z Audytem Procesu i Audytem wyrobu) VDA 6.3:2016 – zmiany Wprowadzenie do podejścia procesowego. Analiza ryzyka w oparciu o koncepcję modelu „żółwia” Komunikacja, etyka i kodeks postepowania dla Audytorów Kwalifikacja Audytora Procesu VDA 6.3 / Audytora wyrobu VDA 6.5 Planowanie i przeprowadzanie audytu VDA 6.3...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/230-szkolenie-audyt-procesu-realizacji-wyrobu-wedlug-vda-6-3-i-wyrobu-wedlug-vda-6-5
 • Audyt Dostawcy

  Zakres szkolenia: Audytu Dostawcy w kontekście wymagań norm IATF 16949, ISO 19011, VDA 6.3 - omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw Podejście procesowe w audytowaniu – metodyka zgodnie z wytycznymi IATF, VDA 6.3 oraz ISO 19011 – zapisy i dokumentowanie audytów Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania - kwalifikacje audytorów - wytyczne normy ISO 19011 oraz IATF i VDA Wymagania normy IATF 16949 w zakresie planowania i realizacji wyrobu - zarządzanie projektami...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/233-audyt-dostawcy
 • CQI 12 - Audyt procesu nanoszenia powłok

  i narzędziami Job Audit na przykładach Terminologia oraz wyjaśnienie pojęć w CQI-12 Szczegółowe omówienie tabel procesów Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz powiązania CQI-12 ze specyfikacją IATF 16949:2016 w odniesieniu do procesu audytowego. Poznasz procedury i mechanizmy audytowe CQI-12. Zrozumiesz zasady doskonalenia procesów specjalnych związanych z obróbką powierzchni zgodnie z wymaganiami CQI-12. Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego szczebla wszystkich...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/362-audyt-procesu-nanoszenia-powlok-cqi-12
 • Audyt systemu zarządzania jakością dla dostawców usług w przemyśle motoryzacyjnym według VDA 6.2

  projektowanie, nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja usług, zwalnianie usługi, nadzór nad niezgodnymi wyjściami Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – Ocena satysfakcji klienta, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi Uczestnicząc w szkoleniu: Poznasz wymagania dla usługodawców w przemyśle motoryzacyjnym według VDA...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/359-audyt-systemu-zarzadzania-jakoscia-dla-dostawcow-uslug-w-przemysle-motoryzacyjnym-wedlug-vda-6-2
 • Konsultacje online - zestawienie tematów

  Systemy zarządzania Audyt procesów galwanizacji wg CQI 11 Audyt procesu nanoszenia powłok wg CQI 12 Audyt procesów lutowniczych wg CQI 17 Audyt procesu realizacji wyrobu wg VDA 6.3 oraz audyt wyrobu Audytor systemu według IATF 16949 Audytor systemu według ISO 9001 Audyt warstwowy LPA według CQI 8 Formel Q – wymagania specyficzne (CSR) dla dostawców Volkswagen Group International Material Data System IMDS Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją Tworzenie laboratorium wewnętrznego...

  https://www.pronost.pl/45-ogolne/397-konsultacje-online-zestawienie-tematow
 • Szkolenie FMEA

  powraca z wzrastającą siłą właśnie w formie tych wymagań. Liderem w egzekwowaniu swoich CSR-ów z pewnością jest rynek niemiecki a w szczególności firmy związane z grupą VW. Coraz więcej polskich dostawców części musi dostosowywać siędo wymagań audytowych VDA 6.3 oraz VDA 6.5, formułuje umowy z dostawcami na bazie VDA 2 czy dostosowuje analizę FMEA do zaleceń VDA 4. W ostatnich latach nasilają się również wymagania dotyczące stosowania metodyki oceny systemów pomiarowych opisanej w podręczniku...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-fmea
 • Audyt wyrobu według VDA 6.5 rev.3

  Zakres szkolenia: Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev.3 VDA 6.5 edycja 3, marzec 2020 - idea i zakres zmian Cel i obszar zastosowań Różnice między auditem wyrobu, kontrolą wymiarową i rekwalifikacją Wymagania IATF 16949 do auditu wyrobu Wymagania kwalifikacyjne osób planujących audity i auditorów wyrobu (ISO 19011) Sekwencja auditu wyrobu Ćwiczenie Plan auditu Przeprowadzenie auditu Działania natychmiastowe w tym ocena ryzyka w przypadku niezgodności związanych z bezpieczeństwem wyrobu...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/400-szkolenie-audytor-wewnetrzny-wyrobu-vda-6-5-74
 • Zdolność jakościowa organizacji zgodnie z Formel Q Capability

  & 8.3.3.3 ) Karty TLD Charakterystyki D/TLD gdzie ich szukać i jak są oznaczane Projektowanie procesu, zwolnienia oraz oznaczanie części przed-seryjnych (8.2.3.1; 8.3.6.1; 8.6.1) Maturity Level Assurance – QPNI PPA [VDA2] Rekwalifikacja (8.6.2) Audyt procesu zgodnie z Formel Q Capability (9.2) Audyt wyrobu (8.5.1.1; 8.2.2.4) Audyt procesu VDA6.3 + Q_Capability_Appendix_January 2018 Podsumowanie / dyskusja Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz co to jest zdolność dostawcy zgodnie z Formel Q...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/391-zdolnosc-jakosciowa-organizacji-zgodnie-z-formel-q-capability
 • Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3

  Zakres szkolenia: Powiązania wymagań Audytu procesu wg VDA 6.3 z wymogami IATF16949 Założenia metodologii definicje obszar zastosowania - powiązanie z innymi podręcznikami VDA identyfikacja ryzyka w procesie przy użyciu model żółwia / ćwiczenia Wymagania w zakresie kwalifikacji audytorów - kodeks audytora Omówienie zasad przebiegu audytu procesu program audytów zlecenie audytu przygotowanie do audytu wykonanie audytu – zbieranie dowodów obiektywnych ocena audytu – klasyfikacja niezgodności...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/25-szkolenie-audytor-wewnetrzny-procesu-vda-6-3
 • Audyt systemu według VDA 6.1

  Zakres szkolenia: Ćwiczenia praktyczne – scenki audytowe, analiza podejścia procesowego Interpretacja oraz analiza wymagań normy VDA 6.1 rev.4 2003 Powiązania pomiędzy normami branży motoryzacyjnej – IATF 16949 Cele Audytu Systemu Przygotowanie i planowanie Audytu Systemu - ćwiczenia z tworzenia listy pytań, używanie standardowej listy pytań VDA 6.1 Zasady dokonywania oceny wyników audytu Przeprowadzanie audytu: zasady prowadzenia badania na miejscu, dokumentowanie wyników audytu - ćwiczenia...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/26-szkolenie-audytor-wewnetrzny-systemu-vda-6-1
 • Specyficzne wymagania PSA dla dostawców przemysłu samochodowego

  – koncepcja zapewnianie jakości dostawców SQM – Supplier Quality Manual – Podręcznik dostawcy MLP – Supplier Logistic Manual MRF - Suppliers Relation Management KLASYFIKACJA DOSTAWCY QIP NSA – New Supplier Assesment – Analiza potencjału PCPA – Audyt procesu produkcyjnego wg PSA PCAT – Potwierdzenie wydajności QSB+ - audyt systemu i certyfikacja dostawcy ROZWÓJ PROJEKTU Grille APQP - Kroki i kamienie milowe w APQP wg. Metodologii PSA 01276_15_00083 PPAP Approval – proces zatwierdzania części...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/399-specyficzne-wymagania-psa-dla-dostawcow-przemyslu-samochodowego
 • Audytowanie Systemu Zarządzania Jakością opartego na IATF 16949 zgodnie z ISO 19011

  Zakres szkolenia: Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania - wytyczne normy ISO 19011 oraz CSR - warsztaty Kompetencje audytorów wewnętrznych organizacji zgodnie z IATF 16949 Cechy audytora idealnego Zasady organizacji audytów Przygotowanie audytu Zasady tworzenia list audytowych Motoryzacyjne podejście procesowe, a audyt - warsztaty Audytowanie systemu zarządzania z uwzględnieniem technik audytowania procesowego wg metodyki APA IATFu oraz metodyk „V” i „CAPDo®” Audytowanie...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/379-audytowanie-systemu-zarzadzania-jakoscia-opartego-na-iatf-16949-zgodnie-z-iso-19011
 • Audytor wewnętrzny systemu ISO 9001

  Zakres szkolenia: Ocena efektywności i skuteczności procesów - orientacja na tworzenie mierników Podejście procesowe a audyt Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania Audytowanie zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011 Wymagania w stosunku do kwalifikacji audytorów Przygotowanie audytu - zasady organizacji audytów Techniki audytowania ze szczególnym uwzględnieniem audytowania procesowego Zapisy i dokumentowanie audytów Poaudytowe działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/3-szkolenie-audytor-wewnetrzny-iso-9001
 • Analiza wad i ich efektów w procesie produkcyjnym – PFMEA AIAG&VDA (first edition 2019)

  analizy, wnioski. Plan nadzoru (Process Control Plan): struktura i powiązania z PFMEA, charakterystyki specjalne w planie nadzoru, zgodność dokumentacji procesowej. Podsumowanie: na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu własnych analiz, audyt PFMEA (self-assessment). Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz znaczenie analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesu. Zrozumiesz powiązania FMEA z pozostałą dokumentacją projektową (proces flow diagram, control plan). Zrozumiesz rolę pracy...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/381-analiza-wad-i-ich-efektow-w-procesie-produkcyjnym-pfmea-aiag-vda-first-edition-2019

Rezultaty wyszukiwania 1 - 20 z 22