logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 78/17

Metodyka Global 8D - techniki poszukiwania przyczyn źródłowych i zarządzanie reklamacjami

Termin i czas szkolenia: 16.11–17.11.2017, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 1380,00 zł netto / 1697,40 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Systematyczne podejście do rozwiązywania problemów a cykl PDCA
  • Dokumentowanie procesu analizy reklamacji zgodnie ze standardem motoryzacyjnym G8D – typowe wzory formularzy i zasady ich wypełniania
  • D0 - Przygotowanie do rozpoczęcia procesu G8D
   • Identyfikacja problemu
   • Natychmiastowe działania powstrzymujące (Emergency Response Actions)
  • D1 - Powołanie zespołu
   • Rola zespołu w procesie doskonalenia
   • Funkcje w zespole rozwiązywania problemów (lider, przedstawiciel klienta, champion)
   • Tworzenie efektywnego zespołu rozwiązywania problemów jakościowych
  • D2 - Definiowanie problemu
   • Poprawne definiowanie problemów z wykorzystaniem metodyki 5W2H
   • Formułowanie celu
   • Różnica między problemem a jego symptomem
   • Gromadzenie danych i ich wstępna analiza (arkusze kontrolne, analiza rozkładu procesu za pomocą histogramów, określanie priorytetów za pomocą analizy Pareto, stratyfikacja danych)
  • D3 - Tymczasowe działania korygujące
   • Rodzaje i charakter tymczasowych działań korygujących
   • „Cykl życia" tymczasowych działań korygujących
  • D4 - Poszukiwanie przyczyn źródłowych – root cause analysis
   • Burza mózgów jako wielofunkcyjne narzędzie kreatywnego myślenia
   • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
   • Analiza 5 WHY
   • Fault Tree Analysis
   • Analiza Drill Deep (3 x 5 WHY)
   • Priorytetyzacja problemów – metoda punktowa i porównywanie parami
  • D5 - Opracowywanie trwałych działań korygujących
   • Różnica między działaniami powstrzymującymi a tymczasowymi i trwałymi działaniami korygującymi
   • Planowanie działań i definiowanie odpowiedzialności
   • Podejmowanie decyzji z uwzględnieniem analizy kosztów i czasu
  • D6 - Wdrożenie i walidacja trwałych działań korygujących
   • Metody walidacji
   • Nadzór nad działaniami
   • Potwierdzenie skuteczności i trwałości wprowadzonych rozwiązań
   • Podejmowanie działań korygujących
   • Akceptacja klienta
  • D7 - Zapobieganie ponownemu pojawieniu się problemu
   • Utrwalenie uzyskanych rozwiązań poprzez standaryzację
   • Identyfikacja podobnych procesów w celu zastosowania w nich wprowadzonych rozwiązań
   • Budowanie organizacji nakierowanej na analizę doświadczeń - Lessons Learned
  • D8 – Uznanie pracy zespołu
   • rola prawidłowego systemu motywacyjnego w działaniu zespołów rozwiązywania problemów
   • efektywne przekazywanie informacji zwrotnej - pochwały i propozycje do doskonalenia


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zrozumiesz, że reklamacje są bezcennym źródłem informacji dla organizacji
  • Poznasz zasad działania cyklu PDCA w procesie reklamacyjnym
  • Zrozumiesz istotność poprawnego zdefiniowania problemu jako wstępu do dalszej jego analizy
  • Poznasz techniki zespołowego rozwiązywania problemów
  • Lepiej poznasz swoje predyspozycje do różnych ról w zespole rozwiązywania problemów
  • Zrozumiesz wagę standaryzacji opracowanych rozwiązań

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pracujących z wymaganiami klientów rynku motoryzacyjnego (wszystkie szczeble organizacji).

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)