logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 87/17

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne GDT

Termin i czas szkolenia: 14.12–15.12.2017, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kraków
Cena szkolenia: 1620,00 zł netto / 1992,60 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Tolerancje geometryczne – podstawy. Konieczność stosowania tolerancji geometrycznych dla jednoznacznego opisu geometrii wyrobu. Niejednoznaczność specyfikacji za pomocą odchyłek granicznych (tolerowania +/–). Podział tolerancji geometrycznych. Symbole rysunkowe. Ramka tolerancji, ramka bazy. Modele geometryczne wyrobu – element nominalny, zaobserwowany i skojarzony.
  • Wymiar i jego interpretacja. Zasada niezależności (ISO GPS). Domyślna dwupunktowa interpretacja wymiaru wg ISO i modyfikator E – wymaganie powłoki. Reguła #1 (Rule #1 – domyśle wymaganie powłoki wg ASME) i modyfikator I (Independency symbol). Element wymiarowalny (feature of size). Element geometryczny ciągły – modyfikatory CT (ISO GPS) oraz CF (ASME).
  • Tolerancje kształtu. Tolerancje prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości. Parametry i źródła błędów pomiarów na przykładzie pomiarów odchyłek okrągłości. Tolerancje kształtu ze wspólnym polem tolerancji (CZ). Rule #1 i tolerancja prostoliniowości osi oraz tworzącej.
  • Bazy i układy baz. Baza pojedyncza (punkt, prosta, płaszczyzna), bazy cząstkowe, układy baz. Odwzorowanie elementów bazowych w pomiarach na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Bazy ruchome.
  • Tolerancje kierunku. Tolerancje prostopadłości, równoległości i nachylenia. Tolerancja elementu zastępczego. Tolerancje kierunku z modyfikatorem T.
  • Tolerancje położenia. Tolerancje pozycji. Element tolerowany wg ISO GPS i ASME. Tolerancje pozycji szyku elementów. Wymiary teoretycznie dokładne. Kombinacja tolerancji dla tolerancji pozycji (ASME). Zastosowanie modyfikatora więzy tylko dla kierunku (ISO GPS). Tolerancje współosiowości i symetrii wg wymagań ISO GPS i ASME.
  • Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu /wyznaczonej powierzchni z bazą lub bez bazy Modyfikator U (ASME) oraz UZ (ISO GPS). Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu /wyznaczonej powierzchni jako tolerancje ograniczające wymiary oraz odchyłki kształtu, kierunku lub położenia. Tolerowanie stożków. Tolerancje kształtu wyznaczonej powierzchni dla szyku elementów. Kombinacja tolerancji kształtu wyznaczonej powierzchni (ASME). Zastosowanie modyfikatora więzy tylko dla kierunku (ISO GPS) dla tolerancji kształtu wyznaczonej powierzchni. Asymetrycznie usytuowane pole tolerancji.
  • Modyfikatory M, L, R. Wymagania: maksimum materiału (MMC, MMB – ASME), (MMR – ISO GPS), minimum materiału (LMC, LMB – ASME), (LMR – ISO GPS) i niezależności od wymiaru/ilości materiału (RFS, RMB – ASME) dla elementu tolerowanego i elementu bazowego. Interpretacja powierzchniowa i uproszczona osiowa (płaszczyznowa). Przykłady zerowej wartości tolerancji dla MMC i LMC. Zerowa wartość tolerancji dla MMC i LMC, a modyfikator wymaganie wzajemności RPR wg ISO. Wymaganie Boundary (ASME). Tolerancje pozycji (ASME) z modyfikatorami. Tolerancje pozycji, współosiowości i symetrii (ISO GPS) z modyfikatorami.
  • Tolerancje bicia obwodowego i całkowitego. Tolerancje bicia obwodowego promieniowego, osiowego, normalnego, w wyznaczonym kierunku. Tolerancje bicia całkowitego promieniowego i osiowego. Odchyłka bicia, jako wypadkowa odchyłek kształtu i położenia.
  • Modyfikatory P, F. Zewnętrzne pole tolerancji. Tolerowanie przecinania się osi. Tolerowanie stanu swobodnego.
  • Tematy omawiane na bieżąco przy analizie poszczególnych tolerancji
   • Tolerancje geometryczne i technika pomiarów współrzędnościowych.
   • Podstawowe różnice między ASME Y14.5-2009 i ASME Y14.5M-1994 oraz PN-EN ISO 1101:2013E i PN-EN ISO 1101:2006P. Wycofana PN-78/M-02137. Nowe symbole wprowadzone w ASME Y14.5-2009. Nowe symbole wprowadzone w PN-EN ISO 1101:2013E.
   • Ćwiczenia komputerowe i tablicowe Specyfikowanie tolerancji, interpretacja wyspecyfikowanych wymagań. Graficzne, wirtualne wyznaczanie odchyłek. 
   • Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą tolerancji geometrycznych.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz kluczowe pojęcia i oznaczenia stosowane w dokumentacji technicznej klientów
  • Nabędziesz umiejętności poprawnej interpretacji zapisów wymiarowych, co ułatwi współpracę z dostawcami i klientami
  • Uzyskasz wiedzę niezbędną do dobrego projektowania procesów technologicznych i pomiarowych, niezbędnych z punktu widzenia wymagań klienta

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym, które mają do czynienia z rysunkami technicznymi klienta i dotykają je problemy związane z właściwą interpretacją wymagań zawartych w tych rysunkach.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)