logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 82/17

FIAT (FCA) portale klienta: eSupplierConncet, MaPS, SQP, beSTandard

Termin i czas szkolenia: 24.11.2017, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 750,00 zł netto / 922,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • eSupplierConnect – podstawowy portal dostawcy
   • Omówienie portalu
   • Wystawianie próśb (ticketów) o dostęp do nowych portali
  • MaPS - portal APQP:
   • prowadzanie Odstępstw z omówieniem osób kontaktowych z FCA, które muszą je zatwierdzić.
   • Weryfikacja IMDS’a
   • Weryfikacja wprowadzonych PA, PDR, PPR
   • Weryfikacja statusów dla:
    • Badań autokwalifikacyjnych dostawcy – AQF
    • Badań przeprowadzonych w laboratorium FCA – próby integratywne PI
    • PPAP zakładu klienta – Benestare BE
   • Off Tool Off Process – finalny proces w finalnej lokalizacji. Punkt startowy dla zakładu klienta w odniesieniu do zamawiania wzorców pod próby PPAP od dostawcy
   • Pełna Kwalifikacja – kiedy jest przyznana i jak ją zweryfikować.
  • Supply Quality Performance – portal dot. zarządzania reklamacjami 0-km i dla części zamiennych:
   • Omówienie normy 08018
   • Omówienie wymagań dot. Wytycznych dla przyznawania punktów karnych dla dostawców (Bid List Rules)
   • Praktyczne omówienie bazy danych SQP
   • Wprowadzanie certyfikatów oraz osób kontaktowych
   • Tworzenie raportów oraz Bid List
   • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross-out’ów
   • Omówienie wskaźników oraz wskaźników wstępnych pre-bolli
   • Omówienie Kosztów Ciągnionych za selekcje przeprowadzane w zakładzie klienta
   • Omówienie informacji dot. Audytu Zrównoważonego Rozwoju
  • beSTandard – portal dot. norm FCA:
   • Wyszukiwanie norm
   • Ustawianie news lettera (automatyczne powiadomienie o aktualizacjach norm)
   • Wytyczne, z kim się kontaktować odnośnie wygaśnięcia rocznej autoryzacji
   • W jaki postępować w celu dekodingu plików pdf.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • uczestnik będzie umiał obsługiwać portal reklamacji klienta SQP (Supply Quality Performance) łącznie z wprowadzeniem certyfikatów, pisaniem raportów 8D, wprowadzaniem prośby o anulowanie wskaźnika (Cross-out Request / Depenamento), tworzeniem raportów oraz Bid List
  • obsługiwać portal APQP klienta MaPS łącznie z weryfikacją planów badań AQF, statusem prób integratywnych, statusu Benestare, PA, PPR, PDR, IMDS. Dodatkowo zdobędzie wiedzę jak wypełniać odstępstwo w systemie MaPS oraz jak weryfikować jego status.
  • zdobędzie wiedzę odnośnie wyszukiwania norm na portalu klienta

Adresaci szkolenia:
  • Inżynierowie Jakości, Inżynierowie Jakości Klienta, Inżynierowie Zapewnienia Jakości, Project Managerzy, Program Managerzy, 

   

  Informacje dodatkowe:

  W celu przeprowadzenia z uczestnikami praktycznych ćwiczeń dot. obsługi powyższych portali rekomenduje się, aby posiadali oni dostęp do portali SQP i/lub MaPS.

   


Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)