logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 85/17

Audyt Procesu (PA) według FIAT (FCA) - FGP.14

Termin i czas szkolenia: 07.12–08.12.2017, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 1380,00 zł netto / 1697,40 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • 1. Wprowadzenie do PPA.
  • 2. PPA – Process Planning and Audit:
   • Fazy wykonywania
   • Scoring
   • Timing oraz Kamienie Milowe
  • 3. Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPA
   • Sekcja 1 - Projektowanie Części
    • 1A - Pakiet sourcingowy & Przegląd techniczny
    • 1B - Design FMEA
    • 1C – Model projektu & zwolnienie projektu
    • 1D – charakterystyki specjalne
    • 1E - Zarządzanie zmianą
   • Sekcja 2 – Rozwój procesu
    • 2A -Program Management & Timingy
    • 2B –Flow Chart
    • 2D – Rozwój narzędzi oraz części pilotażowe
    • 1D – charakterystyki specjalne
    • 1E - Zarządzanie zmianą
   • Sekcja 3 – Kontrola Procesu
    • 3A – Plan Kontroli
    • 3B – Kontrole na wejściu oraz Audyt Wyrobu Gotowego
    • 3C - Error & Mistake Proofing
    • 3D – Sprawdziany i narzędzia pomiarowe
    • 3E – Safe Launch Plan
   • Sekcja 4 – Kontrola Procesu
    • 4A – Monitorowanie Procesu
    • 4B – Audyt warstwowy procesu (LPA)
    • 4C – Charakterystyki Bezpieczeństwa i Report
    • 4D – Zatwierdzenie pierwszej dobrej sztuki
   • Sekcja 5 – Operacje
    • 5A – Instrukcje Stanowiskowe
    • 5B – Utrzymanie Ruchu
    • 5C – Przeróbki / Naprawy
    • 5D – Szkolenia
    • 5E - Przepisy BHP
   • Sekcja 6 – Logistyka
    • 6A – Przemieszczanie materiału
    • 6B - Traceability i Identyfikacja części
    • 6C – Opakowanie
    • 6D - Sekwencyjna Dostawa Części (SPD)
    • 6E – CAPMAN
   • Sekcja 7 – Weryfikacja
    • 7A – Wolumen, wydajność, PDR
    • 7B – Wydajność procesu i zdolność (z angielskiego: process performance and capability)
    • 7C – Audit SQE (z angielskiego: SQE Audit)
    • 7D – Zatwierdzenie pod-komponentów
    • 7E - Coroczne Zatwierdzenie/Okresowa Recertyfikacja
    • Sekcja 8 – Systemy jakości
     • 8A - Zarządzanie Częściami Niezgodnymi/Działania korygujące
     • 8B – Zarządzanie poddostawcami
     • 8C - Lessons Learned
     • 8D – Gwarancja
     • 8E - Certyfikaty Jakości & Przechowywanie dokumentacjia
    • Sekcja 9 – Pełne zatwierdzenie
     • 9A – Planowanie Badań Autokwalifikacyjnych (AQF)
     • 9B – Planowanie Testów Integracyjnych (PI)
     • 9C – Planowanie montowalności oraz Benestare (PPAP zakładu klienta)
     • 9D - IMDS
   • 4. Ćwiczenia: Dla każdej sekcji wymagań będą przedstawiana część praktyczna w formie caesów symulujące (studia przypadku) punkty otwarte z audytów PPR oraz PA.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Będziesz prawidłowo interpretował wymagania z formularza PPA podczas przeprowadzania PPR’a oraz audytu procesu PA,
  • Dowiesz się, które normy FCA/AIAG/ISO są dokumentami odniesienia w przypadku audytu przeprowadzanego przez FCA SQE (dla PPR oraz PPA),
  • Prawidłowo wskazywał dokumenty jakie są potrzebne do uzyskania przez zakład produkcyjny dostawcy od inżynieringu organizacji, w celu optymalizacji wymagań dla procesu produkcyjnego w docelowej lokalizacji oraz dla produkowanego wyrobu,
  • Rozumiał powiązania między poszczególnymi osobami w strukturach FCA, które pomoże w poprawie komunikacji między organizacją, a klientem finalnym,
  • Będzie wiedział jak oceniać poszczególne punkty audytowe w fazie uruchomieniowej od sourcingu do VP przy użyciu PPR oraz od fazy VP do bieżącej produkcji przy użyciu PA.
  • Uczestnik dowie się:
   • Jakie są możliwości negocjacji z klientem punktów otwartych z audytu FCA SQE, w celu ich deeskalacji,
   • Dlaczego poprzez uczestnictwo w spotkaniach Process Planning Review reprezentanta z zakładu produkcyjnego można zminimalizować problemy w dalszym uruchomieniu projektu,
   • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie,
   • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FCA oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie po stronie dostawcy oraz zakładu klienta,
   • Kto jest odpowiedzialny za rozwój projektu oraz konsekwencje w przypadku problemów projektowych – codesign
  • Przedsiębiorstwo otrzyma korzyści:
   • Długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta,
   • Poprawę komunikacji między dostawcą a inżynieringiem klienta,
   • Skrócenie czasu otrzymania pełniej kwalifikacji wyrobu (AQF, PI) oraz procesu produkcyjnego (PA),
   • Skrócenie czasu przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przez zakład klienta, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób współpracujących z Fiatem jako dostawcy, a w szczególności do menedżerów projektów, inżynierów na wszystkich stanowiskach w grupach zajmujących się współpracą z Fiatem, właścicieli procesów, technologów, specjalistów ds. logistyki oraz kierownictwa.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, kolacja, obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)