logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 04/18

Wymagania standardu IATF 16949:2016

Termin i czas szkolenia: 30.01–31.01.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kroczyce
Cena szkolenia: 1440,00 zł netto / 1771,20 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • IATF16949:2016 + ISO9001:2015 – omówienie idei zmian
  • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje
  • Kontekst organizacji
   • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
   • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
   • Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów jako element systemu zarządzania jakością; omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP / VDA 4, PPAP / VDA 2, FMEA / VDA 4, SPC / VDA 4, MSA / VDA 5 w kontekście wymagań standardu IATF16949
   • System zarządzania jakością - zwiększony nacisk na podejście procesowe wg normy ISO9001, Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA na bazie wytycznych IATF i standardu IATF16949
  • Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia
  • Planowanie – ryzyka i szanse, plany awaryjne, cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia
  • Wspomaganie – zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko dla operowania procesów, zasoby do monitorowania i pomiarów, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją i wiedzą organizacji
  • Operacje – Planowanie, rozpoznanie wymogów klienta, projektowanie, nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja produkcji i usług, zwalnianie produktu i usługi, nadzór nad niezgodnymi wyjściami
  • Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – Ocena satysfakcji klienta, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania
  • Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie
  • Załączniki A (Plan kontroli-normatywny) oraz B (Bibliografia Automotive-wytyczne)
   • Wpływ zmian na proces certyfikacji/recertyfikacji
   • Omówienie wymagań podręcznika - Rules for achieving IATF recognition 5th edition for IATF 16949
   • Omówienie wytycznych podręcznika - IATF Guidance to IATF 16949
  • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz wymagania IATF 16949
  • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania Jakością
  • Zrozumiesz powiązania wymagań IATF 16949 z mapą procesów twojej organizacji
  • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników procesów w optymalnym zakresie

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym od pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)