logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 20/18

Analiza potencjalnych wad i ich skutków w projekcie - DFMEA

Termin i czas szkolenia: 15.03–16.03.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kędzierzyn-Koźle
Cena szkolenia: 1440,00 zł netto / 1771,20 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka
   • Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie
   • Historia i rozwój metodyki FMEA
   • Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi (CFMEA / SFMEA / DFMEA / PFMEA / MFMEA)
   • Powiązanie PFMEA z APQP
  • Przygotowanie do DFMEA – narzędzia "robustness tools"
   • Boundary diagram
   • Interface matrix
   • Parametr diagram
  • Struktura system – podsystem - komponent
  • Identyfikacja funkcji
  • Opracowanie analizy DFMEA (dla wybranych funkcji danego produktu)
   • Określenie funkcji i wymagań
   • Identyfikacja potencjalnych wad
   • Określenie potencjalnych efektów i wagi
   • Zasady określania charakterystyk specjalnych w projektowaniu
   • Identyfikacja potencjalnych przyczyn i prawdopodobieństwa wystąpienia
   • Określenie bieżących metod kontroli w projektowaniu
   • RPN
   • Redukcja poziomu ryzyka
  • Powiązanie DFMEA i PFMEA
  •  Aktualizacja DFMEA
  • Podsumowanie

  Szkolenie jest realizowane w formie warsztatowej, w oparciu o wybrany przez uczestników przykładowy projekt.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zrozumiesz znaczenie analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu
  • Poznasz poprawne zasady tworzenia dokumentacji DFMEA w procesie projektowania wyrobu
  • Zrozumiesz powiązania DFMEA z pozostałą dokumentacją projektową (identyfikacja charakterystyk specjalnych i krytycznych, PFMEA)
  • Zrozumiesz rolę pracy zespołowej w procesie tworzenia DFMEA

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie adresowane jest do pracowników uczestniczących w procesach tworzenia, aktualizacji oraz weryfikacji DFMEA – projektantów, konstruktorów, inżynierów wyrobu, jak również dla członków zespołów analizy problemów, członków zespołów projektowych, audytorów wewnętrznych, audytorów dostawców itp.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)