logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 28/18

Metrologia długości i kąta

Termin i czas szkolenia: 23.04–24.04.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kraków
Cena szkolenia: 1440,00 zł netto / 1771,20 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Podstawowe zasady dotyczące pomiarów w procesie produkcji
  • Wymagania odnośnie pomiarów,
  • Dobór środków do mierzonych charakterystyk (racjonalny)
  • Praktyczne metody dokonywania pomiarów wielkości geometrycznych na wybranych detalach
  • Posługiwanie się podstawowymi środkami kontrolnymi do pomiarów
  • Pomiary wymiarów bezpośrednich i pośrednich, wewnętrznych, zewnętrznych, mieszanych
  • Czynniki wpływające na pomiar
  • Interpretacja otrzymanych wyników.
  • Walidacja metod pomiarowych.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zdobycie wiedzy niezbędnej do opracowywania planów kontroli i procedur odbiorczych,
  • Nabycie umiejętność doboru środków kontrolno-pomiarowych do mierzonej wielkości (charakterystyki)
  • Ograniczenie ryzyka błędnych pomiarów
  • Poznanie zasad optymalnego sterowanie procesem pomiaru
  • Poznanie zasad poprawy zdolności systemów pomiarowych w świetle obowiązujących wymagań MSA

Adresaci szkolenia:
  • personel jakości (kontrolerzy)
  • pracownicy techniczni (technologia, jakość, konstrukcja)
  • pracownicy produkcji

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)  
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)