logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 38/18

VDA 5 - analiza systemów pomiarowych według wymagań rynku niemieckiego

Termin i czas szkolenia: 22.05.2018, 09:00 - 17:00   Miejsce: Kraków
Cena szkolenia: 780,00 zł netto / 959,40 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Podstawowe założenia i struktura normy VDA 5
  • VDA 5 a AIAG MSA – kluczowe podobieństwa i różnice
  • Podstawowe koncepcje
   • odchylenie standardowe oraz bias jako narzędzia statystyczne w ocenie niepewności pomiarowej
   • niepewność pomiarowa (standardowa, złożona, rozszerzona)
   • budżet niepewności pomiarowej
   • wyznaczanie niepewności pomiarowej a MPE
   • koncepcja systemu pomiarowego i procesu pomiarowego wg VDA 5
   • wskaźniki jakości systemu pomiarowego (QMS) oraz procesu pomiarowego (QMP) i ich kryteria akceptacji
  • Zastosowanie kryterium RE <= 5%*TOL do doboru systemów pomiarowych
  • Klasyfikacja procedur typu I, II, III zgodnie z wymaganiami rynku niemieckiego
  • Współczynniki Cg, Cgk a niepewność pomiaru
  • Badanie liniowości i stabilności systemu pomiarowego
  • Analiza algorytmu wyznaczania niepewności systemu pomiarowego (UMS)
  • Analiza algorytmu wyznaczania niepewności systemu pomiarowego (UMP)
  • Omówienie przykładowego arkusza kalkulacyjnego MS Excel do wyznaczania rozszerzonej niepewności pomiarowej (UMS, UMP) oraz wskaźników jakościowych systemu i procesu pomiarowego (QMS, QMP)
  • OPCJA: Narzędzia oceny systemów atrybutowych według VDA 5 (metoda detekcji sygnału i test Bowkera).
  • OPCJA: Wyznaczanie współczynnika GR&R metodą analizy wariancji (ANOVA) na potrzeby budżetu niepewności.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz kluczowe wymagania rynku niemieckiego w zakresie oceny systemów pomiarowych.
  • Zrozumiesz koncepcję oceny niepewności pomiarowej i jej wpływ na decyzje dotyczące wyrobów.
  • Dowiesz się, w jaki sposób konstruować budżet niepewności pomiarowej.
  • Zrozumiesz relację pomiędzy niepewnością pomiarową wg VDA 5 a metodologią AIAG MSA.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie jest skierowane pracowników odpowiedzialnych za analizę systemów pomiarowych (laborantów, inżynierów procesu, liderów procesu itp.), którzy w swojej pracy stykają się z klientami niemieckimi stosującymi wymagania VDA (np. Grupa VW, BMW).

   

  UWAGA: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych narzędzi i pojęć z zakresu MSA, takich jak: rozdzielczość systemu pomiarowego, dokładność pomiaru (bias), obliczanie i interpretacja współczynnika GR&R metodą średnich i rozstępów.


Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • materiały szkoleniowe
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, bufet kawowy)  
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)