logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 44/18

Audyt Procesu (PA) według FIAT (FCA) - FGP.14

Termin i czas szkolenia: 13.06–14.06.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 1440,00 zł netto / 1771,20 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
    • 1. Wprowadzenie do PPA.
    • 2. PPA – Process Planning and Audit:
      • Fazy wykonywania
      • Scoring
      • Timing oraz Kamienie Milowe
    • 3. Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPA
      • Sekcja 1 - Projektowanie Części
        • 1A - Pakiet sourcingowy & Przegląd techniczny
        • 1B - Design FMEA
        • 1C – Model projektu & zwolnienie projektu
        • 1D – charakterystyki specjalne
        • 1E - Zarządzanie zmianą
      • Sekcja 2 – Rozwój procesu
        • 2A -Program Management & Timingy
        • 2B –Flow Chart
        • 2D – Rozwój narzędzi oraz części pilotażowe
        • 1D – charakterystyki specjalne
        • 1E - Zarządzanie zmianą
      • Sekcja 3 – Kontrola Procesu
        • 3A – Plan Kontroli
        • 3B – Kontrole na wejściu oraz Audyt Wyrobu Gotowego
        • 3C - Error & Mistake Proofing
        • 3D – Sprawdziany i narzędzia pomiarowe
        • 3E – Safe Launch Plan
      • Sekcja 4 – Kontrola Procesu
        • 4A – Monitorowanie Procesu
        • 4B – Audyt warstwowy procesu (LPA)
        • 4C – Charakterystyki Bezpieczeństwa i Report
        • 4D – Zatwierdzenie pierwszej dobrej sztuki
      • Sekcja 5 – Operacje
        • 5A – Instrukcje Stanowiskowe
        • 5B – Utrzymanie Ruchu
        • 5C – Przeróbki / Naprawy
        • 5D – Szkolenia
        • 5E - Przepisy BHP
      • Sekcja 6 – Logistyka
        • 6A – Przemieszczanie materiału
        • 6B - Traceability i Identyfikacja części
        • 6C – Opakowanie
        • 6D - Sekwencyjna Dostawa Części (SPD)
        • 6E – CAPMAN
      • Sekcja 7 – Weryfikacja
        • 7A – Wolumen, wydajność, PDR
        • 7B – Wydajność procesu i zdolność (z angielskiego: process performance and capability)
        • 7C – Audit SQE (z angielskiego: SQE Audit)
        • 7D – Zatwierdzenie pod-komponentów
        • 7E - Coroczne Zatwierdzenie/Okresowa Recertyfikacja
        • Sekcja 8 – Systemy jakości
          • 8A - Zarządzanie Częściami Niezgodnymi/Działania korygujące
          • 8B – Zarządzanie poddostawcami
          • 8C - Lessons Learned
          • 8D – Gwarancja
          • 8E - Certyfikaty Jakości & Przechowywanie dokumentacjia
        • Sekcja 9 – Pełne zatwierdzenie
          • 9A – Planowanie Badań Autokwalifikacyjnych (AQF)
          • 9B – Planowanie Testów Integracyjnych (PI)
          • 9C – Planowanie montowalności oraz Benestare (PPAP zakładu klienta)
          • 9D - IMDS
      • 4. Ćwiczenia: Dla każdej sekcji wymagań będą przedstawiana część praktyczna w formie caesów symulujące (studia przypadku) punkty otwarte z audytów PPR oraz PA.


Uczestnicząc w szkoleniu:
    • Będziesz prawidłowo interpretował wymagania z formularza PPA podczas przeprowadzania PPR’a oraz audytu procesu PA,
    • Dowiesz się, które normy FCA/AIAG/ISO są dokumentami odniesienia w przypadku audytu przeprowadzanego przez FCA SQE (dla PPR oraz PPA),
    • Prawidłowo wskazywał dokumenty jakie są potrzebne do uzyskania przez zakład produkcyjny dostawcy od inżynieringu organizacji, w celu optymalizacji wymagań dla procesu produkcyjnego w docelowej lokalizacji oraz dla produkowanego wyrobu,
    • Rozumiał powiązania między poszczególnymi osobami w strukturach FCA, które pomoże w poprawie komunikacji między organizacją, a klientem finalnym,
    • Będzie wiedział jak oceniać poszczególne punkty audytowe w fazie uruchomieniowej od sourcingu do VP przy użyciu PPR oraz od fazy VP do bieżącej produkcji przy użyciu PA.
    • Uczestnik dowie się:
      • Jakie są możliwości negocjacji z klientem punktów otwartych z audytu FCA SQE, w celu ich deeskalacji,
      • Dlaczego poprzez uczestnictwo w spotkaniach Process Planning Review reprezentanta z zakładu produkcyjnego można zminimalizować problemy w dalszym uruchomieniu projektu,
      • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie,
      • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FCA oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie po stronie dostawcy oraz zakładu klienta,
      • Kto jest odpowiedzialny za rozwój projektu oraz konsekwencje w przypadku problemów projektowych – codesign
    • Przedsiębiorstwo otrzyma korzyści:
      • Długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta,
      • Poprawę komunikacji między dostawcą a inżynieringiem klienta,
      • Skrócenie czasu otrzymania pełniej kwalifikacji wyrobu (AQF, PI) oraz procesu produkcyjnego (PA),
      • Skrócenie czasu przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przez zakład klienta, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy.

Adresaci szkolenia:
    • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób współpracujących z Fiatem jako dostawcy, a w szczególności do menedżerów projektów, inżynierów na wszystkich stanowiskach w grupach zajmujących się współpracą z Fiatem, właścicieli procesów, technologów, specjalistów ds. logistyki oraz kierownictwa.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
    • uczestnictwo w szkoleniu
    • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, kolacja, obiad)
    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat
    • bufet kawowy

    • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)