logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 45/18

Wymagania normy IATF 16949 w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – kluczowe zmiany

Termin i czas szkolenia: 18.06.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kraków
Cena szkolenia: 780,00 zł netto / 959,40 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu (potrzeby stron zainteresowanych)
  • Podejście procesowe z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi:
   • hierarchiczny i procesowy opis organizacji (mapa procesów)
   • opis procesu
   • powiązania z innymi procesami
  • Przywództwo a zarządzanie personelem
   • zapewnienie zasobów ludzkich jako element biznesplanu
   • polityka motywacyjna zorientowana kompetencyjnie
   • komunikacja w organizacji
  • Definiowanie wymagań i kwalifikacji w odniesieniu do kadry pracowniczej 
   • kompetencyjny model zarządzania zasobami ludzkimi w orientacji procesowej
   • role organizacyjne wraz z określeniem odpowiedzialności i uprawnień a kompetencje
   • wiedza organizacji
   • matryca kompetencji - definiowanie wymogów kompetencyjnych (wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, szkolenia)
   • wiązanie matrycy kompetencji z wymaganiami specyficznymi klientów
   • wymagania w stosunku do audytorów wewnętrznych i drugiej strony
  • Ocena rezultatów i doskonalenie w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 
   • badanie świadomości i satysfakcji personelu
   • propozycje mierników dla procesu zarządzania zasobami ludzkimi
   • działania korygujące/doskonalące 
  • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zrozumiesz znaczenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie całej organizacji
  • Poznasz kluczowe wymagania dotyczące obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, uwzględniające nowe wymagania normy IATF 16949
  • Dowiesz się, jakie główne zmiany wnosi norma IATF 16949 w proces zarządzania zasobami ludzkimi
  • Dowiesz się, jak poprawnie definiować kompetencje pracowników, aby zapewnić zgodność z normą

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie jest skierowane do menadżerów oraz specjalistów działów zarządzania zasobami ludzkimi, odpowiedzialnych za zarządzanie profilami kompetencji pracowników, ich rekrutację oraz za nadzorowanie wymagań związanych z zapewnieniem i utrzymaniem odpowiednich kwalifikacji personelu.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)