logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 46/18

Audyt procesu realizacji wyrobu i audyt wyrobu według wymagań VDA 6.3 oraz 6.5

Termin i czas szkolenia: 20.06–21.06.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kraków
Cena szkolenia: 1440,00 zł netto / 1771,20 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:

  Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev3
  Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA - Modułu A (Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu)  i Modułu B (Audytowanie w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw).

  • Wprowadzenie
   • Struktura wymagań rynku motoryzacyjnego
   • Audyty – narzędzie oceny działania organizacji
   • System zarządzania - podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO, IATF, VDA) - Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia”
   • Podejście procesowe a audyt procesu wytwarzania
   • Wymagania norm IATF 16949 oraz ISO 19011 w kontekście audytu procesu wytwarzania
  • Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw
  • Identyfikacja ryzyk procesu – analiza ryzyka
  • Wymagania kompetencyjne dla wewnętrznych audytorów procesu i audytorów dostawców
  • Metodyka audytu procesu
   • Zasady organizacji audytów,
   • Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych,
   • Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej,
   • Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
  • Analiza potencjału – narzędzie kwalifikacji dostawców
  • Best practice / Lesson Learned – zbieranie i nformacji o dostawcy, wytyczne do oceny ryzyka
  • Ocena i klasyfikacja procesu wytwarzania dla produktu materialnego wg list katalogu od P2-P7
   • Ocena pytań i ocena zgodności
   • Przeszeregowania
   • Ocena grup produktowych
  • Omówienie List pytań P2-P7
  • Specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 – Formel Q Capability, VW
  • Test wiedzy
  • Podsumowanie i wnioski

  Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2

  • Strategia VDA
  • Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli
  • Wymagania norm IATF 16949:2016, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu
  • Planowanie audytu wyrobu
  • Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura VDA 6.5
  • Kluczowe wskaźniki oceny poziomu jakości – metodyka VDA 6.5
  • Prowadzenie oceny pod kątem charakterystyk: mierzalnych, funkcjonalnych, materiałowych oraz czasu życia produktu
  • Prowadzenie zapisów audytowych ocena wyników i sporządzanie raportu
  • Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
  • Test
  • Podsumowanie i wnioski


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zrozumiesz powiązania VDA 6.3 rev3 ze standardem IATF 16949:2016 w odniesieniu do procesu audytowego
  • Poznasz procedury i mechanizmy audytowe VDA 6.3 rev3
  • Zrozumiesz zasad doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 rev3
  • Poznasz specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 rev3

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.3 oraz VDA 6.5.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)