logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 51/18

Analiza łańcuchów wymiarowych

Termin i czas szkolenia: 10.09.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Warszawa
Cena szkolenia: 1080,00 zł netto / 1328,40 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Łańcuchy wymiarowe – koncepcja, podstawowe definicje.
   • Łańcuchy proste i złożone, konstrukcyjne, montażowe i technologiczne.
   • Struktura łańcucha – wymiary niezależne i wymiar zależny.
   • Równanie łańcucha (funkcja wymiarowa).
   • Równanie wymiarów nominalnych, równania odchyłek i równanie tolerancji.
   • Kryteria ustalenia wymiaru zależnego.
  • Analiza wymiarowa. Obliczanie odchyłek granicznych.
   • Metody deterministyczne i stochastyczne.
   • Metoda minimum/maksimum.
   • Metoda rachunku różniczkowego – rozwinięcia funkcji wymiarowej w szereg Taylora.
   • Analiza łańcuchów wymiarowych na przykładach łańcuchów liniowych i płaskich. Zadanie proste i odwrotne. Obliczanie odchyłek wymiaru zależnego. Warunek rozwiązalności zdania analizy przy szukaniu odchyłek jednego z wymiarów niezależnych. Przykłady.
  • Synteza łańcuchów wymiarowych
   • Wyznaczanie tolerancji wymiarów niezależnych.
   • Metoda jednakowej klasy tolerancji. Zasady ustalania odchyłek n-1 wymiarów niezależnych oraz obliczanie odchyłek n-tego wymiaru niezależnego.
   • Zasada najkrótszych łańcuchów wymiarowych. Przykłady.
  • Zamienność
   • Zamienność montażowa pojedynczych części i zespołów.
   • Zamienność całkowita i częściowa.
   • Zamienność konstrukcyjna (ogniwa regulacyjne nastawne i wymienne), technologiczna (naddatek obróbkowy jako ogniwo regulacyjne) i selekcyjna. Przykłady.
  • Łańcuchy geometryczno-wymiarowe
   • Modelowanie łańcuchów geometryczno-wymiarowych – wprowadzanie tolerancji geometrycznych do równań łańcuchów. Przykłady.
  • Analiza rysunków przedstawionych przez uczestników
   • Dyskusja nad obliczeniami łańcuchów wymiarowych na przykładzie rysunków wskazanych przez uczestników szkolenia.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz najważniejsze wymagania związane z poprawnym definiowaniem i odczytywaniem łańcuchów wymiarowych.
  • Zrozumiesz wpływ poprawnego definiowania łańcuchów wymiarowych na spełnienie wymagań produktu.
  • Poznasz kluczowe problemy związane z formułowaniem łańcuchów wymiarowych i dowiesz się, jak je rozwiązywać w praktyce projektowej.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do konstruktorów, pracowników laboratoriów oraz inżynierów procesu i jakości, którzy w swojej praktyce zawodowej stykają się z tematyką łańcuchów wymiarowych i są odpowiedzialni za ich prawidłowe definiowanie lub pomiary.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)