logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 64/18

Specyficzne wymagania FIAT (FCA) dla dostawców przemysłu samochodowego

Termin i czas szkolenia: 08.10–09.10.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kędzierzyn-Koźle
Cena szkolenia: 1440,00 zł netto / 1771,20 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Wymagania normy IATF 16949:2016 w odniesieniu do specyficznych wymagań klientów
  • Specyficzne wymagania klienta Fiat (FCA) w powiązaniu ze specyfikacją IATF 16949:2009
   • Statement of Requirements (SOR) – Zestawienie Wymagań 
   • Basic Requirements – Podstawowe Wymagania 
   • Aditionall Quality Requirements (AQR) – Dodatkowe Wymagania Jakościowe 
   • Forever Requirements 
   • Manufacturing Feasability Assessment (MFA) – Ocena Wykonalności Produkcji 
   • Zarządzanie rozwojem Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System – QMS) dostawcy 
   • Kryteria eskalacyjne: “OEM Performance Complaint”,  “Top Problem Supplier Location Reporting” oraz “Quality New Business Hold” 
   • Layered Process Audits (LPA) – Audyty Wielopoziomowe 
  • 07740 – Kwalifikacja nowych wyrobów oraz wyrobów w eksploatacji   
   • Proces zamawiania wzorców pod Benestare przez zakład klienta oraz postępowanie przy negatywnym wyniku  
   • Tworzenie planu badań autokwalifikacji (AQF) pod kątem definiowania i zatwierdzania badań rekwalifikacyjnych  
   • Przekazywanie oraz sprawdzanie wyników testów prób integratywnych (PI)  
  • 08090 – Odstępstwo – teoria a praktyka  
  • FGP13 - PPA przeprowadzane jako Process Planning Review  
  • FGP14 - Audyt Procesu (PA) i SEA (ex-PSA)  
  • FGP15 - PDR – Product Demonstration Run   
  • 9.01102 – Jakość Dostaw  
  • 9.01103 – CQC  
  • 07171 – Plan Wzmocnionej Kontroli (Safe Launch Plan – SLP)  
  • FGP 16 – CSL NBH  
  • 9.01120 - Charakterystyki report. Wybór, kryteria rejestrowania i przechowywania dokumentacji kontroli  
  • 08018 – Monitorowanie Jakości Dostawców:  
   • Podział wskaźników reklamacyjnych 
   • Omówienie reguł dla oceny jakościowej dostawców  
   • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross-out’ów  
  • Uwagi praktyczne:  
   • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em  
   • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi  
   • Praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.  
   • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Dowiesz się, jak prawidłowo interpretować wymagania FCA w odniesieniu do normy IATF. 
  • Zrozumiesz, jak prawidłowo przeprowadzać audyt PA z przykładami dla różnych punktów otwartych w przypadku przeprowadzania PPR oraz PA  
  • Zapoznasz się z głównymi normami obowiązującymi przy współpracy pomiędzy klientem, a dostawcą  
  • Poznasz praktyczne zasady przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.  
  • Poznasz zasady Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich  
  • Zrozumiesz, jakie są różnice między teorią a praktyką dla Odstępstwa  
  • Poznasz fazy uruchomieniowe występujące w terminologii FIAT’a oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie uruchomieniowej po stronie dostawcy oraz zakładu klienta.  
  • Dowiesz się, czym jest Codesign  i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em  
  • Zrozumiesz zasady stosowania kodu dostawcy i jego powiązanie z kodami alfanumerycznymi dla zakładów klienta zlokalizowanych w różnych państwach.   Korzyści dla firmy:

  • Zrozumienie zasad funkcjonowania przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przyczyni się do uzyskania w optymalnym czasie wyniku pozytywnego z prób Benestare, a co za tym idzie, zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy  
  • Zapoznanie się z zasadami wypisywania wniosku o anulowanie wskaźnika (Non Conformity Ticket – NCT) lub częściowego wniosku o anulowanie wskaźnika  
  • Pozytywny wpływ na długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta poprzez praktyczną znajomość specyficznych
  • Przyspieszenie czasu reakcji w przypadku zgłaszania problemów jakościowych w zakładach klienta poprzez zdobycie wiedzy na temat rezydentów, którzy mają zbudowane bardzo dobre relacje z działami jakości klienta.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących lub pragnących współpracować z Fiatem jako dostawcy, a w szczególności do managerów projektów, inżynierów na wszystkich stanowiskach w grupach zajmujących się współpracą z Fiatem.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, kolacja, obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)