logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 06/18

Odpowiedzialność producenta za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym

Termin i czas szkolenia: 05.02.2018, 9:00 - 15:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 780,00 zł netto / 959,40 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Odpowiedzialność producenta za wyrób
   • Podstawowe pojęcia i definicje – wyrób, wada, producent, odpowiedzialność
   • Pozycja konsumenta a wyrób niebezpieczny
   • Struktura prawodawstwa Unii Europejskiej a wyrób niebezpieczny
   • Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
   • Obrona producenta przed ponoszeniem odpowiedzialności
   • Organy nadzoru nad rynkiem i ich prawa
   • Odpowiedzialność producenta za wyrób w prawie polskim
   • Specyfika wymagań związanych z odpowiedzialnością producenta za wyrób w wybranych krajach spoza UE:
    • Stany Zjednoczone (prawo precedensowe)
    • Japonia, Chiny
  • Odpowiedzialność producenta za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym
   • ogólne zasady odpowiedzialności za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym
   • bezpieczeństwo produktu a system zarządzania jakością
   • wymagania rynku niemieckiego według VDA 6.1
  • Pełnomocnik ds bezpieczeństwa produktu (PSB) według wymagań VW
   • rola pełnomocnika PSB
   • wymagania wobec pełnomocnika PSB
    • niemiecka ustawa o bezpieczeństwie produktu (ProdSG) – najważniejsze wymagania
    • niemiecka ustawa o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (ProdHaftG)
    • metodologia oceny ryzyka – identyfikacja produktów niebezpiecznych
   • obowiązki pełnomocnika PSB – ocena oraz identyfikacja ryzyka w procesach
   • odpowiedzialności i uprawienia pełnomocnika PSB w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym, umiejscowienie w strukturze organizacji
   • dostosowanie systemu zarządzania jakością w celu spełnienia wymagań dotyczących pełnomocnika PSB
  • Ćwiczenie: audyt systemu zarządzania pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa wyrobu.
  • Dyskusja, uwagi, podsumowanie.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • zrozumiesz wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące bezpieczeństwa produktu
  • dowiesz się, jakie konsekwencje w łańcuchu dostaw może rodzić wystąpienie istotnego ryzyka związanego z bezpieczeństwem produktu
  • dowiesz się, jak komunikować się z dostawcami i klientami w celu minimalizacji strat oraz optymalizacji działań korygujących związanych z działaniami dotyczącymi produktu niebezpiecznego
  • poznasz specyficzne wymagania grupy VW dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz roli pełnomocnika PSB
  • poznasz specyfikę wymagań związanych z bezpieczeństwem produktu w najważniejszych państwach poza Unią Europejską

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie jest skierowane do pełnomocników ds. SZJ, pełnomocników do spraw bezpieczeństwa produktu (PSB), pracowników działów zapewnienia jakości, pracowników zapewniania jakości dostaw oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za jakość w projektowaniu i wytwarzaniu produktu.
  • Szkolenie obejmuje tematykę wymaganą dla pełnomocników PSB (zgodnie z wymaganiami grupy VW).

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • obiad, bufet kawowy 
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)