logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 53/18

SMED - redukcja czasów przezbrojeń

Termin i czas szkolenia: 11.09.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 780,00 zł netto / 959,40 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:

  Szkolenie jednodniowe w formie uzupełnionego teorią treningu, opartego o pracę w grupie, case studies oraz krótkie warsztaty. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z elementami filozofii szczupłego zarządzania w zakresie techniki SMED: 

  • Miejsce SMED w Lean Management.
  • Czas przezbrojenia stanowiska:
   • definicja, sposób obliczania,
   • wpływ czasu przezbrojenia na elastyczność firmy i jej konkurencyjność na rynku. 
  • Skrócenie czasu przezbrojeń – ustalenie celu:
   • bezpieczeństwo podstawą wszystkich działań,
   • aktywność prac,
   • kolejność wdrażania – wybór stanowiska pilotażowego,
   • etapy i plan pracy.
  • Analiza procesu przezbrojenia:
   • multidyscyplinarny zespół,
   • rejestracja procesu przezbrojenia,
   • poszczególne kroki procesu przezbrojenia,
   • analiza wymaganych zasobów,
   • analiza ruchów operatora w postaci tzw. „diagramu spaghetti”,
   • karta przebiegu przezbrojenia,
   • wykonanie dokumentacji.
  • Identyfikacja przygotowania zewnętrznego i wewnętrznego.
  • Przekształcenie przygotowania wewnętrznego na zewnętrzne.
  • Usprawnianie czynności wewnętrznych i zewnętrznych:
   • metody organizacyjne,
   • metody techniczne,
   • technik eliminacji regulacji,
   • kodowanie oraz systemy narzędziowe i magazynowania,
   • klarowne instrukcje postępowania.
  • Utrzymanie systemu i ciągłe doskonalenie: 
   • szczegółowy plan pracy, nadzór nad wykonaniem prac,
   • spotkania ciągłej poprawy,
   • szkolenia,
   • audyty,
   • systemy automatycznego rejestrowania czasu pracy maszyny.
  • Zastosowanie SMED we wszystkich procesach przedsiębiorstwa.

   


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • dowiesz się jak sprawnie wdrożyć technikę SMED we wszystkich procesach przedsiębiorstwa,
  • przekonasz się jak zastosowanie SMED wpływa na skrócenie cyklów produkcyjnych a tym samym na wyniki firmy,
  • będziesz umiał zmotywować zespół do utrzymania i polepszania ustalonych standardów,
  • zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.

Adresaci szkolenia:
  • szkolenie skierowane głównie do managerów średniego szczebla, liderów zespołów pracowniczych, liderów oraz członków zespołów poprawy jakości, liderów oraz członków zespołów ciągłych zmian oraz wszystkich realnie zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, szkolenie może być przygotowane do pracy z pracownikami produkcyjnymi,
  • w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w filozofię szczupłego zarządzania procesami: nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, bufet kawowy)  
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)