logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 34/19

Audyt systemu zarządzania jakością dla dostawców usług w przemyśle motoryzacyjnym według VDA 6.2

Termin i czas szkolenia: 09.05–10.05.2019, 9:00 - 17:00   Miejsce: Skawina
Cena szkolenia: 1440,00 zł netto / 1771,20 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • VDA 6.2 + ISO9001:2015 – omówienie idei zmian
  • Zakres standardu VDA 6.2, powołania normatywne, terminy i definicje
  • Kontekst organizacji
   • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu dla usługodawstwa w przemyśle motoryzacyjnym
   • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych usługami
   • Działania marketingowe usługodawców
   • Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów jako element systemu zarządzania jakością; omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – jak VDA 6.3
   • System zarządzania jakością - zwiększony nacisk na podejście procesowe wg normy ISO9001, Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA
  • Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia
    • Procesy i odpowiedzialności do zdefiniowania przez najwyższe kierownictwo
  • Planowanie – ryzyka i szanse, plany awaryjne dla dostawców usług, cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia
  • Wspomaganie – zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko dla dostarczania usług, zasoby do monitorowania i pomiarów, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją i wiedzą organizacji
  • Operacje – Planowanie, rozpoznanie wymogów klienta, projektowanie, nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja usług, zwalnianie usługi, nadzór nad niezgodnymi wyjściami
  • Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – Ocena satysfakcji klienta, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania
  • Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie
  • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz wymagania dla usługodawców w przemyśle motoryzacyjnym wg VDA 6.2
  • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań VDA 6.2 i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania Jakością
  • Zrozumiesz powiązania wymagań VDA 6.2 i VDA 6.3 w kwestii audytu procesu dostarczania usług
  • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników dostarczania usług w optymalnym zakresie
  • Poznasz zasady i wymagania audytowania systemu i procesu dostarczania usług

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym w branży dostarczania usług od pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością , przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych i drugiej strony audytujących dostawców usług, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)