logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 46/19

Wymagania normy ISO 14001:2015

Termin i czas szkolenia: 12.06.2019, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 780,00 zł netto / 959,40 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • ISO14001:2015 – omówienie idei zmian
  • Nowe podejście do systemu zarządzania środowiskowego i jego audytowania
  • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje
  • Kontekst organizacji
   • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
   • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
   • Zakres systemu zarządzania środowiskiem
   • System zarządzania środowiskowego - zwiększony nacisk na podejście procesowe wg normy ISO14001:2015,
  • Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia
  • Planowanie – ryzyka i szanse oraz działania w celu ich optymalizacji, aspekty środowiskowe, zobowiązania, cykl życia produktu a system środowiskowy
  • Wspomaganie – zasoby ludzkie, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją
  • Operacje – projektowanie produktów a kwestie środowiskowe, zarządzanie sytuacjami awaryjnymi
  • Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania
  • Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie
  • Definicja wymagań oraz cykl życia produktu - przykłady
  • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz wymagania ISO 14001:2015 z podkreśleniem najnowszych zmian
  • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • Zrozumiesz powiązania wymagań ISO 14001 z procesami twojej organizacji
  • Zrozumiesz konieczność dokumentowania procesów w optymalnym zakresie

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację ISO 14001 od osób tworzących i nadzorujących obszary systemu zarządzania środowiskiem, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)