logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 50/19

Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2

Termin i czas szkolenia: 26.06.2019, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 780,00 zł netto / 959,40 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Kryteria wymagań dla audytu produktu: IATF 16949, ISO19011:2018, VDA 6.x, IATF/AIAG.
  • Podstawowe wymagania: podejście procesowe, doskonalenie procesu i produktu.
  • Audyty wyrobu a audyty procesów i systemu -różnice.
  • CSR - specyficzne wymagania klientów.
  • Specyfika podejścia w/g VDA 6.5
  • Program audytów - wejścia, metody przygotowania.
  • Kwalifikacje osób planujących i audytorów
  • Planowanie audytów: dokumenty wejściowe, kluczowe narzędzia,
  • Przeprowadzanie audytu: dokumenty (audytowane i audytora), pobieranie próbek i identyfikacja, kontrola, badania próbek, charakterystyki specjalne, zwracanie próbek na produkcję, pakowanie, magazynowanie, transport, klasyfikacja niezgodności, raport po audycie, zapisy/sprawozdania.
  • Działania poaudytowe: zasady przeprowadzania działań korygujących,
  • Ocena audytu, zamknięcie audytu.
  • Ćwiczenia:
   • Przygotowanie do programowania audytów produktu
   • Zaplanowanie audytów produktu
   • Przeprowadzenie przykładowych, szkoleniowych audytów produktów.
   • Przygotowanie wniosków, raportów
  • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zrozumiesz specyficzne wymagania niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego dotyczące audytowania produktu
  • Zrozumiesz elementy podejścia procesowego akcentowane przez VDA w audycie produktu
  • Poznasz sposoby przygotowania i przeprowadzenia audytu produktu
  • Zrozumiesz jakie przykładowe wymagania stawia VDA produktom

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które przygotowują się do audytowania produktów lub doskonalą swoją wiedzę potrzebną do audytowania produktów
  • Osoby definiujące i nadzorujące procesy przygotowania i prowadzenia audytu produktu dla przemysłu niemieckiego

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)