logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 33/20

Metodyka Global 8D – techniki efektywnego rozwiązywania problemów w przemyśle motoryzacyjnym

Termin i czas szkolenia: 25.05–29.05.2020, 9:00 - 14:00   Miejsce: szkolenie zdalne
Cena szkolenia: 1150,00 zł netto / 1414,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:

  Szkolenie piętnastogodzinne w formie uzupełnionego teorią treningu, opartego o warsztaty wykonywane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, oparte na realnych przykładach problemów jakościowych występujących w procesie produkcyjnym uczestników szkolenia. Szkolenie ma na celu wypracowanie gotowych narzędzi efektywnego rozwiązywania problemów.

   

  Moduł 1 (25.05.2020 9:00-14:00)

  • Wprowadzenie do metodologii rozwiązywania problemów:
   • narzędzia jakości wg normy IATF 16949:2016,
   • efektywne rozwiązywanie problemów a cykl PDCA,
   • różnice pomiędzy metodami EPS (G8D, QRQC, A3…),
   • G8D – sekwencyjny plan działań.
  • Identyfikacja i definiowanie problemu:
   • definicja pojęcia „problem” w procesie sterowania jakością,
   • działania natychmiastowe (ERA),
   • analiza problemu, poziomy eskalacji problemu,
   • multidyscyplinarny zespół, ustalenie celu,
   • opisanie problemu: proces flow chart/diagram, VSM, gromadzenie i prezentacja danych,
   • definiowanie problemu: 5W2H.
  • Opracowanie analiz przez uczestników szkolenia oraz ocena pracy uczestników.

  Moduł 2 - (27.05.2020 09:00-14:00)

  • Tymczasowe działania zaradcze (ICA) – plan działań.
  • Poszukiwanie przyczyn źródłowych:
   • identyfikacja przyczyn źródłowych (burza mózgów, wykres Ishikawy dla wszystkich czynników wpływających na poprawnie
   • przeprowadzony proces produkcyjny),
   • klasyfikacja hipotez (analiza Pareto),
   • rozwinięcie hipotezy (5why, elementy drill deep),
   • weryfikacja przyczyny źródłowej.
  • Opracowanie analiz przez uczestników szkolenia oraz ocena pracy uczestników.

  Moduł 3 - (29.05.2020 09:00-14:00)

  • Trwałe działania korygujące:
   • poszukiwanie, określenie i weryfikacja działań korygujących (EP, MP),
   • plan wdrożenia działań korygujących (budowanie harmonogramów i przydzielanie zasobów),
   • walidacja działań korygujących.
  • Standaryzacja uzyskanych rozwiązań:
   • utrwalenie rozwiązań,
   • przeniesienie rozwiązań na inne obszary organizacji,
   • uaktualnienie dokumentacji,
   • szkolenia i zapisy (lesson learnt).
  • Informacja zwrotna – ocena pracy zespołu.
  • Ewaluacja analiz wykonanych przez uczestników szkolenia.

   

  Warunki uczestnictwa:

  • Liczba miejsca ograniczona!
  • W trakcie szkolenia uczestnik powinien posiadać dostęp do komputera z włączoną kamerą, mikrofonem, oprogramowaniem MS Excel lub podobnym i dostępem do stron internetowych.
   UWAGA: Włączona kamera służy zapewnieniu lepszej komunikacji z uczestnikami i jest potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu.
  • Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem platformy Zoom. Szczegółowe zasady logowania i korzystania zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu procesu kwalifikacji.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Dowiesz się kiedy i jak należy reagować na błędy,
  • Nauczysz się sprawnie identyfikować przyczynę źródłową,
  • Przekonasz się, że korzystne jest eliminowanie przyczyny źródłowej a nie skutków jej występowania,
  • Zauważysz jak zastosowanie G8D wpływa na polepszenie procesów a tym samym na wyniki firmy,
  • Będziesz umiał zmotywować zespół do utrzymania i polepszania ustalonych standardów,
  • Podniesiesz swoje kwalifikacje jako lidera zespołów reagowania na błędy,
  • Zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane głównie do managerów średniego szczebla, liderów zespołów pracowniczych, liderów oraz członków zespołów poprawy jakości, liderów oraz członków zespołów ciągłych zmian oraz wszystkich realnie zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, szkolenie może być przygotowane do pracy z pracownikami produkcyjnymi,
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w efektywne rozwiązywanie problemów, nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną lub praktyczną.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • nie dotyczy
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)