logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 41/20

Analiza wad i ich efektów w procesie produkcyjnym – PFMEA AIAG&VDA first edition (wydanie: 2019)

Termin i czas szkolenia: 08.06–10.06.2020, 9:00 - 14:00   Miejsce: szkolenie zdalne
Cena szkolenia: 1150,00 zł netto / 1414,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:

  Szkolenie piętnastogodzinne w formie warsztatów – wykład oraz ćwiczenia do kolejnych etapów analiz. Ćwiczenia polegają na opracowywaniu kolejnych etapów analizy na własnych przykładach produkcyjnych uczestników szkolenia (uczestnicy muszą być przygotowani do zajęć). Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia dokumentacji procesowej według wytycznych przemysłu motoryzacyjnego, przedstawienie najlepszych praktyk oraz przeprowadzenie dynamicznej oceny dokumentacji przygotowywanej przez uczestników.

  Moduł 1 - Wprowadzenie do FMEA Procesu (08.06.2020 9:00-14:00)

  • Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne i techniczne
  • Wprowadzenie, historia, rodzaje analiz w przemyśle
  • Planowanie 5T
  • Zasady przejścia na nowy standard AIAG-VDA FMEA
  • Krok 1: Planowanie
  • Krok 2: Analiza struktury (podział, idea 4M)
  • Krok 3: Analiza funkcji
  • Charakterystyki produktowe i procesowe
  • Charakterystyki specjalne – idea, typowe metody nadzoru

  Moduł 2 - Realizacja FMEA Procesu wg AIAG-VDA FMEA (09.06.2020 09:00-14:00)

  • Krok 4: Analiza błędów (efekt – wada – przyczyna)
  • Krok 5: Analiza ryzyka (prewencja i detekcja, omówienie tabel rankingowych, error proofing vs mistke-proofing vs Poka-Yoke, ocena ryzyka (AP)

  Moduł 3 - Realizacja FMEA Procesu wg AIAG-VDA FMEA  procesie (10.06.2020 09:00-14:00)

  • Krok 6: Optymalizacja (działania prewencyjne, detekcyjne, ponowna ocena)
  • Krok 7: Dokumentacja wyników
  • Powiązanie PFMEA z planem kontroli
  • Podsumowanie

  Warunki uczestnictwa:

  • Liczba miejsca ograniczona!
  • O kwalifikacji do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na powyższej stronie nie jest równoznaczna z zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu. Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika zostanie przesłana osobnym mailem.
  • W trakcie szkolenia uczestnik powinien posiadać dostęp do komputera z włączoną kamerą, mikrofonem, oprogramowaniem MS Excel lub podobnym i dostępem do stron internetowych.
   UWAGA: Włączona kamera służy zapewnieniu lepszej komunikacji z uczestnikami i jest potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu.
  • Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem platformy Zoom. Szczegółowe zasady logowania i korzystania zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu procesu kwalifikacji.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zrozumiesz znaczenie analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesu.
  • Zrozumiesz powiązania FMEA z pozostałą dokumentacją projektową (proces flow diagram, control plan).
  • Zrozumiesz rolę pracy zespołowej w procesie tworzenia FMEA.
  • Poznasz poprawne zasady tworzenia dokumentacji FMEA w procesie projektowania procesu.
  • Nauczysz się dokonywać analizy ryzyka i interpretować jej wyniki.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie adresowane jest do pracowników uczestniczących w procesach tworzenia, aktualizacji oraz weryfikacji FMEA – członków zespołów planowania jakości (APQP), pracowników działów jakości, członków zespołów analizy i efektywnego rozwiązywania problemów, członków zespołów projektowych, audytorów wewnętrznych, audytorów dostawców itp.
  • Szkolenie adresowane jest do osób mających wiedzę na temat procesu produkcyjnego i mających podstawowe wiadomości na temat dokumentacji procesowej.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • nie dotyczy
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)