logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 52/20

Kaizen personalny – czyli jak zwiększyć swoją produktywność z wykorzystaniem zasad i instrumentów Lean

Termin i czas szkolenia: 11.08–12.08.2020, 9:00 - 17:00   Miejsce: Ustroń
Cena szkolenia: 1550,00 zł netto / 1906,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:

  Czy szkodzi mi nadmiar i skomplikowanie? Co wpływa na moją produktywność? Co mi ją zabiera? Na co marnuję najwięcej czasu? Czego marnuję najwięcej? Czy myślę tandetnie? Czy uczę się skutecznie? Co z moją organizacją pracy? Jak definiuję cele? Czy planuję? Czy wiem, w czym jestem dobry?

  Każdy z nas chciałby zapewne zmienić coś w swoim życiu, poprawić jakość życia, udoskonalić działania. Mamy marzenia, czasem przeradzają się one w cele i plany. Najczęściej jednak na „chciejstwie” kończą się nasze działania. Dlaczego? Bo boimy się zmian. Zmian jednak wcale nie trzeba się bać, należy tylko przyjąć odpowiednią strategię związaną z ich wprowadzaniem. Tutaj z odsieczą nadchodzi filozofia Kaizen, w podejściu personalnym, czyli Kaizen personalny.
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią Kaizen i możliwością jej stosowania w ustawicznym rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji własnych oraz umiejętności pracowników i współpracowników. Musimy jednak pamiętać o zmianie sposobu myślenia, bo świat, który stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia. Nie można go zmienić, bez zmiany naszego myślenia (A. Einstein).
  Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie ograniczeń oraz mechanizmu obaw przed zmianami, którego doświadczamy nader często. Podczas szkolenia słuchacze zapoznają się z zasadami oraz instrumentami zwiększania efektywności działań, aby mogli stworzyć swoją własną strategię rozwoju i trwałej poprawy efektywności pracy zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym. Nauczą się jak identyfikować i minimalizować marnotrawstwo i uczyć się skutecznie, dowiedzą się jak poprawić jakość myślenia oraz jak ważne jest, by zadbać o czas na odpoczynek.
  Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w zdalnych grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy własnego warsztatu pracy, zwiększania własnej kreatywności, poprawy myślenia oraz percepcji wiedzy.

  • Filozofia Kaizen – jak małe kroki prowadzą do trwałych efektów
   • Kaizen personalny – co to takiego?
   • Co wpływa na naszą produktywność?
   • Jak omijać lęk i naturalny wewnętrzny opór przed zmianą?
   • Holizm – bo całość to więcej niż suma jego części (Arystoteles)
   • Dlaczego warto być specjalistą w dwóch dziedzinach, ale projekty i zadania realizować po kolei?
   • Naucz się słuchać i pytać
  • Marnotrawstwo - zaprzeczenie gospodarności
   • Kategorie i rodzaje marnotrawstwa 
   • Jak nie marnotrawić nieodnawialnego zasobu, jakim jest czas? - identyfikacja największych złodziei czasu oraz efektywne zarządzanie czasem
   • Planowanie i realizacja celów w ujęciu Kaizen
   • Po pierwsze upraszczaj to, co się da, prostota wszak jest szczytem wyrafinowania (Leonardo da Vinci)
  • Instrumenty Kaizen personalnego 
   • Między innymi: przepływ i mój własny strumień wartości, check list, 5xDlaczego, 5S (6S, a nawet 7S), kanban i zarządzanie wizualne, diagram spaghetti, diagram Ishikawy, raport A3
  • O tym, jak tandetne bywa nasze myślenie i jak poprawić jakość myślenia
   • Mózg – arcyciekawa maszyna
   • Trening mózgu
   • Myślenie w kategoriach Lean – „szczupłe” myślenie
   • Myślenie kreatywne – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy
   • Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym, uporządkowanym, argumentacyjnym, o błędach i schematach rozumowania
  • Wspomaganie samodoskonalenia
   • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen
   • Jeżeli chcesz przyspieszyć, zwolnij – sztuka odpoczywania
   • Wiedza jest potęgą, ale wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy
   • Jak poradzić sobie z tsunami informacyjnym?
   • Jak uczyć się skutecznie?
   • Różne formy efektywnego notowania: notatki Cornella, mapowanie myśli w biznesie i w życiu osobistym, sketchnoting
   • Techniki zapamiętywania
   • Inteligentne czytanie
   • Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę (W. Churchill) - o zaletach psychologii pozytywnej
  • Strategia samorozwoju osobistego w duchu Kaizen
   • Diagnoza stanu istniejącego
   • Indywidualizacja podejścia Kaizen personalnego
  • Zakończenie szkolenia, podsumowanie


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz zasady filozofii Kaizen i możliwości jej stosowania w ustawicznym rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji własnych oraz umiejętności pracowników i współpracowników.
  • Dowiesz się jakie instrumenty można wykorzystywać do zwiększania efektywności działań, aby stworzyć swoją własną strategię rozwoju i trwałej poprawy efektywności pracy zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.
  • Nauczysz się identyfikować oraz minimalizować marnotrawstwo wszechobecne w życiu każdego z nas.
  • Dowiesz się jak poprawić jakość myślenia.
  • Rozwiniesz umiejętność prezentowania wyników swojej pracy zgodnie z filozofią Zen.
  • Dowiesz się dlaczego warto być specjalistą w dwóch dziedzinach, ale projekty i zadania realizować po kolei.
  • Dowiesz się dlaczego psychologia pozytywna jest motorem naszych działań.
  • Wspólnie odpowiemy sobie również między innymi na pytania: 
   • Jak rozwijać się, aby osiągać trwałe efekty, jednocześnie omijając lęk przed zmianą?
   • Jak zorganizować swój warsztat pracy, aby podnieść sprawność swoich działań i nie marnować najcenniejszego zasobu jaki posiadamy - czyli czasu?
   • Jak zmienić sposób myślenia, myśleć twórczo, ale i krytycznie?
   • Jak "walczyć" z uzależnieniem od napływu informacji i danych? 
   • Jak upraszczać to, co w naszym życiu (szczególnie zawodowym) najbardziej skomplikowane?
   • Jakie techniki pozwalają na zwiększenie kreatywności?
   • Jak usprawniać pamięć i percepcję wiedzy, a w efekcie uczyć się szybko i skutecznie? 

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie jest adresowane do każdego, kto chce zostać Zenkai - mistrzem samodoskonalenia, nieustannie rozwijającym własne kompetencje - niezależnie od wykonywanej pracy, wieku czy też pasji i zainteresowań. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, nie ciężej oraz nauczyć się radzić sobie z pandemią chronicznego zmęczenia i nie wieść życia człowieka marnotrawnego :) 
  • Szczególnie jednak dedykowane jest menedżerom. To od nich bowiem zależy czy powiodą za sobą pracowników i wyzwolą w nich chęć samodoskonalenia i podnoszenia własnych kompetencji, czy też skutecznie zniechęcą ich do pracy.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • nie dotyczy
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)