logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 84/21

Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev.3

Termin i czas szkolenia: 21.10–22.10.2021, 9:00 - 17:00   Miejsce: Ustroń
Cena szkolenia: 1600,00 zł netto / 1968,00 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • VDA 6.3 – omówienie idei zmian
  • Audytowanie procesu według IATF 16949
  • System Zarządzania – organizacja procesowa
  • Proces wytwarzania – działania operacyjne
  • Strategia jakości VDA
  • Obszar zastosowania audytu procesu
  • Klasyfikacja audytu procesu – analiza potencjału
  • Identyfikacja ryzyk procesu – analiza ryzyka
  • Wymagania dla audytorów procesu
  • Analiza potencjału (P1)
  • Audyt procesu dla produktów materialnych
  • Proces audytowania
  • Przygotowanie i planowanie audytu procesu
  • Prowadzenie zapisów audytowych ocena wyników i sporządzanie raportu
  • Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
  • Ćwiczenia:
   • Analiza listy pytań dla każdego paragrafu
   • Przygotowanie przykładowego diagramu żółwia dla każdego z paragrafów
   • Dyskusja nad specyficznymi uwarunkowaniami zależnymi od rodzaju organizacji
  • Różnice w pytaniach audytowych 2010 i 2016
  • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zrozumiesz specyficzne wymagania niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego dotyczące audytowania procesu.
  • Zrozumiesz elementy podejścia procesowego akcentowane przez VDA.
  • Poznasz sposoby przygotowania i przeprowadzenia audytu.
  • Zrozumiesz jakie przykładowe wymagania stawia VDA procesowi produkcji.

Adresaci szkolenia:
  • Osoby, które przygotowują się do audytowania procesów lub doskonalą swoją wiedzę potrzebną do audytowania procesów produkcji.
  • Osoby, które definiują i nadzorują procesy przygotowania i prowadzenia produkcji dla przemysłu niemieckiego.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)