logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 22/21

Kaizen personalny – czyli jak zwiększyć swoją produktywność z wykorzystaniem zasad i instrumentów Lean

Termin i czas szkolenia: 25.03–26.03.2021, 9:00 - 17:00   Miejsce: szkolenie zdalne
Cena szkolenia: 1250,00 zł netto / 1537,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:

  Poprzednia cena szkolenia: 1600,00 zł netto / 1968,00 zł brutto.
  Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu.

  Czy szkodzi mi nadmiar i skomplikowanie? Co wpływa na moją produktywność? Co mi ją zabiera? Na co marnuję najwięcej czasu? Czego marnuję najwięcej? Czy myślę tandetnie? Czy podejmuję dobre decyzje? Czy uczę się skutecznie? Co z moją organizacją pracy? Jak definiuję cele? Czy planuję? Czy wiem, w czym jestem dobry? Czy znam swoje ograniczenia?

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią Kaizen i możliwością jej stosowania w ustawicznym rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji własnych oraz umiejętności pracowników i współpracowników. Musimy jednak pamiętać o zmianie sposobu myślenia, bo świat, który stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia. Nie można go zmienić, bez zmiany naszego myślenia (A. Einstein). Zadziwiające jest też, że tak wielu ludzi wstydzi się swojego ciała, a tak niewielu umysłu. (A. Saramonowicz)
  Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie ograniczeń oraz mechanizmu obaw przed zmianami, którego doświadczamy nader często. Podczas szkolenia słuchacze zapoznają się z zasadami oraz instrumentami zwiększania efektywności działań, aby mogli stworzyć swoją własną strategię rozwoju i trwałej poprawy efektywności pracy zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym. Nauczą się jak identyfikować i minimalizować marnotrawstwo i uczyć się skutecznie, dowiedzą się jak poprawić jakość myślenia oraz jak ważne jest, by zadbać o czas na odpoczynek.
  Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w zdalnych grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy własnego warsztatu pracy, zwiększania własnej kreatywności, poprawy myślenia oraz percepcji wiedzy.

  W trakcie szkolenia będą omawiane następujące zagadnienia:

  • Filozofia Kaizen – jak małe kroki prowadzą do trwałych efektów 
   • Kaizen personalny – co to takiego?
   • Co wpływa na naszą produktywność?
   • Jak omijać lęk i naturalny wewnętrzny opór przed zmianą?
   • Holizm i kontekst – bo całość to więcej niż suma jego części (Arystoteles)
   • Dlaczego warto być specjalistą w dwóch dziedzinach, ale projekty i zadania realizować po kolei?
   • Naucz się słuchać, pytać i obserwować
   • Diagnozowanie stanu istniejącego i definiowanie wymaganych kompetencji
  • Marnotrawstwo - zaprzeczenie gospodarności
   • Kategorie i rodzaje marnotrawstwa 
   • Jak nie marnotrawić nieodnawialnego zasobu, jakim jest czas? - identyfikacja największych złodziei czasu oraz efektywne zarządzanie czasem
   • Planowanie i realizacja celów w ujęciu Kaizen
  • Instrumenty Kaizen personalnego 
   • Między innymi: przepływ i mój własny strumień wartości, check list, 5xDlaczego, 5S (6S, a nawet 7S), kanban i zarządzanie wizualne, diagram spaghetti, rozwiązywanie problemów (5Why, diagram Ishikawy, A3 Thinking)
  • O tym, jak tandetne bywa nasze rozumowanie i jak poprawić jakość myślenia
   • Myślenie w kategoriach Lean – myślenie „szczupłe” i wizualne
   • Myślenie kreatywne – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy
   • Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym, uporządkowanym, argumentacyjnym, o błędach i schematach rozumowania
   • Myślenie zwinne (agile)
  • Wspomaganie samodoskonalenia
   • Aktywne uczenie się i budowanie strategii rozwijania kompetencji (w tym między innymi: Jak uczyć się skutecznie? Różne formy efektywnego notowania: notatki Cornella, mapowanie myśli w biznesie i w życiu osobistym, sketchnoting; techniki zapamiętywania)
   • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen
   • Jak poradzić sobie z tsunami informacyjnym?
   • O koncentracji i zarządzaniu uważnością
   • Jeżeli chcesz przyspieszyć, zwolnij – sztuka odpoczywania
  • Zakończenie szkolenia, podsumowanie


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz zasady filozofii Kaizen i możliwości jej stosowania w ustawicznym rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji własnych oraz umiejętności pracowników i współpracowników.
  • Dowiesz się jakie instrumenty można wykorzystywać do zwiększania efektywności działań, aby stworzyć swoją własną strategię rozwoju i trwałej poprawy efektywności pracy zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.
  • Nauczysz się identyfikować oraz minimalizować marnotrawstwo wszechobecne w życiu każdego z nas.
  • Dowiesz się jak poprawić jakość myślenia.
  • Rozwiniesz umiejętność prezentowania wyników swojej pracy zgodnie z filozofią Zen.
  • Dowiesz się dlaczego warto być specjalistą w dwóch dziedzinach, ale projekty i zadania realizować po kolei.
  • Wspólnie odpowiemy sobie również między innymi na pytania: 
   • Jak rozwijać się, aby osiągać trwałe efekty, jednocześnie omijając lęk przed zmianą?
   • Jak zorganizować swój warsztat pracy, aby podnieść sprawność swoich działań i nie marnować najcenniejszego zasobu jaki posiadamy - czyli czasu?
   • Jak zmienić sposób myślenia, myśleć twórczo, ale i krytycznie.
   • Jak "walczyć" z uzależnieniem od napływu informacji i danych.  
   • Jak upraszczać to, co w naszym życiu (szczególnie zawodowym) najbardziej skomplikowane?
   • Jakie techniki pozwalają na zwiększenie kreatywności?
   • Które błędy poznawcze obniżają wartość procesów poznawczych i decyzyjnych?
   • Jak usprawniać pamięć i percepcję wiedzy, a w efekcie uczyć się szybko i skutecznie?

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie jest adresowane do każdego, kto chce zostać Zenkai - mistrzem samodoskonalenia, nieustannie rozwijającym własne kompetencje - niezależnie od wykonywanej pracy, wieku czy też pasji i zainteresowań. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, nie ciężej oraz nauczyć się radzić sobie z chronicznym zmęczeniem i nie wieść życia człowieka marnotrawnego :)
  • Szczególnie jednak dedykowane jest menedżerom. To od nich bowiem zależy czy powiodą za sobą pracowników i wyzwolą w nich chęć samodoskonalenia i podnoszenia własnych kompetencji, czy też skutecznie zniechęcą ich do pracy.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • nie dotyczy
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)