logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 03/22

Metodyka Global 8D - techniki poszukiwania przyczyn źródłowych i zarządzanie reklamacjami

Termin i czas szkolenia: 27.01–28.01.2022, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kraków
Cena szkolenia: 1650,00 zł netto / 2029,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Wprowadzenie do metodologii rozwiązywania problemów:
   • narzędzia jakości według normy IATF 16949:2016,
   • cykl PDCA,
   • różnice pomiędzy metodami EPS,
   • G8D – sekwencyjny plan działań.
  • Identyfikacja i definiowanie problemu:
   • analiza problemu (poprzednie raporty),
   • Emergency Response Actions,
   • multidyscyplinarny zespół, ustalenie celu,
   • opisanie problemu: proces flow diagram, VSM, gromadzenie i prezentacja danych,
   • definiowanie problemu: 5W2H.
  • Tymczasowe działania zaradcze – plan działań.
  • Poszukiwanie przyczyn źródłowych:
   • identyfikacja przyczyn źródłowych (burza mózgów, wykres Ishikawy),
   • klasyfikacja hipotez (analiza Pareto),
   • rozwinięcie hipotezy (5why, elementy drill deep),
   • weryfikacja przyczyny źródłowej.
  • Trwałe działania korygujące:
   • poszukiwanie, określenie i weryfikacja działań korygujących (EP, MP),
   • plan wdrożenia działań korygujących (budowanie harmonogramów i przydzielanie zasobów),
   • walidacja działań korygujących.
  • Standaryzacja uzyskanych rozwiązań:
   • utrwalenie rozwiązań,
   • przeniesienie rozwiązań na inne obszary organizacji,
   • uaktualnienie dokumentacji,
   • szkolenia i zapisy (lesson learnt).
  • Informacja zwrotna – ocena pracy zespołu.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Dowiesz się kiedy i jak należy reagować na błędy.
  • Nauczysz się sprawnie identyfikować przyczynę źródłową.
  • Przekonasz się, że korzystne jest eliminowanie przyczyny źródłowej a nie skutków jej występowania.
  • Zauważysz jak zastosowanie G8D wpływa na polepszenie procesów a tym samym na wyniki firmy.
  • Będziesz umiał zmotywować zespół do utrzymania i polepszania ustalonych standardów.
  • Podniesiesz swoje kwalifikacje jako lidera zespołów reagowania na błędy.
  • Zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane głównie do managerów średniego szczebla, liderów zespołów pracowniczych, liderów oraz członków zespołów poprawy jakości, liderów oraz członków zespołów ciągłych zmian oraz wszystkich realnie zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, szkolenie może być przygotowane do pracy z pracownikami produkcyjnymi.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w efektywne rozwiązywanie problemów, nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną lub praktyczną.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • bufet kawowy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)