logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 56/22

Zarządzanie sprzętem kontrolno-pomiarowym

Termin i czas szkolenia: 23.06–24.06.2022, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 1650,00 zł netto / 2029,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Podstawowa terminologia metrologiczna - przypomnienie i ujednolicenie najważniejszych pojęć według słownika VIM:
   • rozdzielczość
   • dokładność
   • stabilność
   • liniowość
   • dryft
  • Nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego (SKP) zgodnie z wymaganiami normy IATF 16949:2016
   • oczekiwania klientów przemysłu motoryzacyjnego w zakresie nadzoru SKP
   • definiowanie zakresu laboratorium
  • Cele zarządzania sprzętem kontrolno - pomiarowym (SKP) z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania organizacji i spełniania wymagań klienta
  • Postępowanie z wyposażeniem niezgodnym
  • Wyposażenie pomiarowe a analiza MSA
  • Wymagania dotyczące laboratoriów wewnętrznych – warunki do kalibracji prostych urządzeń pomiarowych we własnym zakresie
  • Wymagania dotyczące laboratoriów zewnętrznych – omówienie najważniejszych postulatów
  • Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego zgodnie z PN/EN 10012:2004
  • Opracowanie karty obiegowej wyposażenia
  • Prowadzenie zapisów z wzorcowań, kalibracji, adjustacji
  • Ustalanie czasookresów wzorcowań, przeglądów, zgodnie z wytycznymi normatywnymi
  • Prawidłowa zawartość świadectw wzorcowania
  • Zarządzanie laboratorium zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025 – omówienie najważniejszych postulatów
  • Przykładowe metody wzorcowania SKP – omówienie wybranych przyrządów


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Dowiesz się, jak efektywnie zarządzać sprzętem kontrolno pomiarowym, spełniając jednocześnie wymagania klientów.
  • Poznasz zasady planowania przeglądów.
  • Dowiesz się, czego powinieneś oczekiwać od zewnętrznych laboratoriów wzorcujących.

Adresaci szkolenia:
  • pracownicy izb pomiarowych i laboratoriów oraz pozostały personel pomiarowy
  • pracownicy nadzorujący sprzęt kontrolno pomiarowy

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • bufet kawowy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)