logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 74/22

Specyficzne wymagania BMW dla dostawców przemysłu samochodowego

Termin i czas szkolenia: 06.10–07.10.2022, 9:00 - 16:00   Miejsce: Kraków
Cena szkolenia: 1650,00 zł netto / 2029,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Wprowadzenie do wymagań BMW Group w świetle norm IATF: 16949:2016 oraz VDA
   • Wymagania BMW do specyfikacji IATF: 16949:2016
   • „Lastenheft” jako podstawowa specyfikacja techniczna
   • LSV czyli źródło specyficznych wymagań BMW
  • Zarządzanie projektem:
   • charakterystyka faz projektowych na podstawie BMW flayer (od BBG do seryjnej produkcji)
   • wymagania jakościowe na poszczególną fazę projektową
   • dodatkowe wymagania dla poszczególnych milestonach (status części, Cpk, gotowość procesu itd.)
   • interpretacja planu projektu na podstawie „STPPP„
  • Statystyczne sterowanie procesem na podstawie GS 98000 (VDA 5)
   • wymagania stawiane zdolnością procesowym (Cm;Cmk / Pp;Ppk / Cp;Cpk)
   • analiza systemów pomiarowych (MSA / R&R)
  • PPAP na portalu klienta według specyfikacji VDA volume 2
   • fazy PPAP
   • charakterystyka dokumentów oraz procesu na portalu IPQ
  • Zarządzanie reklamacjami w bazie TQP (Part Quality Production and Logistics):
   • Proces eliminacji problemu bazując na standardzie GS 95015
   • Metodologia tworzenia raportu 8D oraz jego punktacja
   • Charakterystyka platformy TQP (wyszukiwanie reklamacji, raportów CR oraz sprawdzianie poziomów PPM)
  • Omówienie formularzy i dokumentacji klienta:
   • GS 90017 - Ciągła walidacja niezawodności produktu w fazie produkcji seryjnej
   • GS 91008 – FMK
   • GS 91001/2/4 – Oznakowanie wyrobów
  • Zarządzanie dostawcami na podstawie bazy LPKM
  • Platformy wspomagające kontakt, wymianę plików oraz informacji (TEREG, PARS II, PANAMA)
   • archiwizacja plików na platformie PARS II
   • wyszukiwanie aktualnych specyfikacji BMW na platformie TEREG
   • wymiana plików między dostawcą, a BMW na platformie PANAMA
  • Rekwalifikacja produktu i procesu zgodnie z GS 90018-1/2
  • Audit produktu i procesu w kontekście wymagań klienta (PZS – Process Series)
  • Supplier Warranty Status -zasady zarządzania serwisem i reklamacjami


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz wymagania specyficzne BMW obowiązujące dostawców przemysłu motoryzacyjnego.
  • Poznasz oczekiwania BMW w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą.
  • Zrozumiesz, jak skutecznie implementować te wymagania w systemach zarządzania swojej organizacji.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie adresowane jest dla inżynierów, platform projektowych, zespołów audytujących oraz właścicieli poszczególnych procesów w organizacji.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • bufet kawowy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)