logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 76/22

VDA 5 - analiza systemów pomiarowych według wymagań rynku niemieckiego

Termin i czas szkolenia: 11.10.2022, 09:00 - 17:00   Miejsce: Katowice
Cena szkolenia: 900,00 zł netto / 1107,00 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Podstawowe założenia i struktura normy VDA 5
  • Podstawowe koncepcje
   • odchylenie standardowe oraz bias jako narzędzia statystyczne w ocenie niepewności pomiarowej
   • niepewność pomiarowa (standardowa, złożona, rozszerzona)
   • budżet niepewności pomiarowej
   • wyznaczanie niepewności pomiarowej a MPE
   • koncepcja systemu pomiarowego i procesu pomiarowego wg VDA 5
   • rozróżnienie oceny systemu pomiarowego oraz procesu inspekcji
   • wskaźniki jakości systemu pomiarowego (QMS) oraz procesu pomiarowego (QMP) i ich kryteria akceptacji
  • Zarządzanie procesem kontroli
   • zadania procesu kontroli
   • role i kompetencje
   • wpływ niepewności pomiaru na proces wytwarzania
   • wpływ niepewności pomiaru na decyzje dotyczące wyrobu
   • zarządzanie procesami kontroli oparte na zarządzaniu ryzykiem
   • ocena zdolności systemu i procesu pomiarowego
   • transferowalność dowodu zdolności
  • Podstawowe wymagania dla doboru systemów pomiarowych (kryterium rozdzielczości)
  • Wyznaczanie niepewności standardowych – omówienie, metody wyznaczania, interpretacja
  • Wyznaczania niepewności systemu pomiarowego (UMS) i procesu pomiarowego (UMP) w oparciu o wyniki z badań metodami I, II lub III
  • Wyznaczanie wskaźników zdolności systemu i procesu pomiarowego (QMS, QMP)
  • STUDIUM PRZYPADKU: Wyznaczanie rozszerzonej niepewności pomiarowej (UMS, UMP) oraz wskaźników jakościowych systemu i procesu pomiarowego (QMS, QMP) w oparciu o oceny przykładowego systemu pomiarowego i dostępne wyniki metod typu I i II
  • Ocena poprawności kontroli atrybutywnej – metoda kappa, metoda detekcji sygnału
  • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

   


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz kluczowe wymagania rynku niemieckiego w zakresie oceny systemów pomiarowych.
  • Zrozumiesz koncepcję oceny niepewności pomiarowej i jej wpływ na decyzje dotyczące wyrobów.
  • Dowiesz się, w jaki sposób konstruować budżet niepewności pomiarowej.
  • Zrozumiesz relację pomiędzy niepewnością pomiarową wg VDA 5 a metodologią AIAG MSA.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie jest skierowane pracowników odpowiedzialnych za analizę systemów pomiarowych (laborantów, inżynierów procesu, liderów procesu itp.), którzy w swojej pracy stykają się z klientami niemieckimi stosującymi wymagania VDA (np. Grupa VW, BMW).

   

  UWAGA: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych narzędzi i pojęć z zakresu MSA, takich jak: rozdzielczość systemu pomiarowego, dokładność pomiaru (bias), obliczanie i interpretacja współczynnika GR&R metodą średnich i rozstępów.


Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • materiały szkoleniowe
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, bufet kawowy)  
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)