logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 90/22

Wymagania przemysłu motoryzacyjnego wobec efektywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi jakości zgodnych z podręcznikiem CQI-20

Termin i czas szkolenia: 28.11–29.11.2022, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kraków
Cena szkolenia: 1650,00 zł netto / 2029,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:

  Szkolenie w formie uzupełnionego teorią treningu, opartego o warsztaty wykonywane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, oparte na realnych przykładach problemów jakościowych występujących w procesie produkcyjnym uczestników szkolenia. Szkolenie ma na celu wypracowanie gotowych narzędzi efektywnego rozwiązywania problemów zgodnych z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego zapisanymi w normie IATF 16949 oraz podręczniku CQI-20.

  • Wprowadzenie do metodologii rozwiązywania problemów: narzędzia jakości w EPS wg normy IATF 16949:2016, cykl PDCA, różnice pomiędzy metodami EPS (G8D, QRQC, A3…), G8D – sekwencyjny plan działań.
  • Identyfikacja problemu oraz działania natychmiastowe:
   • analiza problemu, problem w ujęciu procesowym, poziomy eskalacji problemu, wybór narzędzia do rozwiązywania problemu,
   • reklamacje wewnętrzne oraz zewnętrzne a działania powstrzymujące symptomy,
   • multidyscyplinarny zespół, ustalenie celu.
  • Definiowanie problemu:
   • zasada San Gen Shugi,
   • zbieranie danych: PFC, VSM, PFMEA, CP, SWI,
   • charakterystyki produktowe i procesowe oraz ich podział, wada w ujęciu procesowym,
   • analiza wady i jej efektów według zapisów PFMEA,
   • definiowanie problemu: 5W2H w ujęciu x2 oraz is/is not,
   • analiza czynników w podejściu 5M, diagram Ishikawy dla czynników – opis wytypowanych procesów.
  • Tymczasowe działania zaradcze – plan działań.
  • Identyfikacja przyczyn źródłowych:
   • definicja pojęcia „przyczyna źródłowa”, przyczyny źródłowe w ujęciu procesowym,
   • poszukiwanie przyczyn źródłowych w podejściu 5M, HERCA,
   • klasyfikacja hipotez (analiza Pareto),
   • rozwinięcie hipotezy (5why, elementy drill deep),
   • weryfikacja przyczyny źródłowej.
  • Trwałe działania korygujące:
   • poszukiwanie, określenie i weryfikacja działań korygujących (EP, MP),
   • plan wdrożenia działań korygujących (budowanie harmonogramów i przydzielanie zasobów),
   • walidacja działań korygujących.
  • Standaryzacja uzyskanych rozwiązań:
   • utrwalenie rozwiązań,
   • przeniesienie rozwiązań na inne obszary organizacji,
   • uaktualnienie dokumentacji,
   • szkolenia i zapisy (lesson learnt).
  • Informacja zwrotna – uznanie pracy zespołu.

   

  UWAGA: W przypadku utrzymywania się sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 zastrzegamy możliwość zmiany formy szkolenia stacjonarnego na szkolenie zdalne.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Przejdziesz pełną procedurę efektywnego rozwiązywania problemów dla problemu wybranego przez Twój zespół.
  • Dowiesz się kiedy i jak należy reagować na błędy.
  • Nauczysz się sprawnie identyfikować przyczynę źródłową.
  • Przekonasz się, że korzystne jest eliminowanie przyczyny źródłowej a nie skutków jej występowania.
  • Zauważysz jak zastosowanie metod efektywnego rozwiązywania problemów wpływa na polepszenie procesów a tym samym na wyniki firmy.
  • Będziesz umiał zmotywować zespół do utrzymania i polepszania ustalonych standardów.
  • Podniesiesz swoje kwalifikacje jako lidera zespołów reagowania na błędy.
  • Zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane głównie do członków zespołów efektywnego rozwiązywania problemów, managerów, liderów zespołów pracowniczych, liderów oraz członków zespołów poprawy jakości, liderów oraz członków zespołów ciągłych zmian oraz wszystkich realnie zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, szkolenie może być przygotowane do pracy z pracownikami produkcyjnymi.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w efektywne rozwiązywanie problemów, nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną lub praktyczną.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, kolacja, obiad)
  • bufet kawowy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)