logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 60/22

Dobre praktyki postępowania z reklamacjami i zwiększania zadowolenia klienta na podstawie wytycznych PN-ISO 10002:2018

Termin i czas szkolenia: 05.09–06.09.2022, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 1650,00 zł netto / 2029,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Wprowadzenie
  • Reklamacja – co to jest i czyj jest to problem?
  • Kluczowe elementy postępowania z reklamacjami
  • Wytyczne PN-ISO 10002:2018
   • Terminy i definicje
   • Zasady przewodnie
   • Struktura ramowa postępowania z reklamacjami
   • Planowanie, projektowanie i rozwój
   • Kroki w procesie postępowania z reklamacjami
   • Utrzymanie i doskonalenie
   • Załączniki
  • Podstawy komunikacji
  • Podstawy negocjacji
  • Oczekiwania klienta związane z reklamacją
  • PDCA w zarządzaniu reklamacjami
  • Wprowadzenie do procesu rozwiązywania problemów
  • Przyjmowanie reklamacji
  • Odrzucanie reklamacji
  • Podsumowanie


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
   • Wytycznych dotyczących postepowania z reklamacjami zawartych w PN-ISO 10002:2018
   • Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego postępowania z reklamacjami
   • Ról, odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu postępowania z reklamacjami
   • Podstaw komunikacji i negocjacji
   • Doskonalenia procesu postępowania z reklamacjami i zwiększania zadowolenia klienta
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
   • Zdefiniować kluczowe elementy procesu postępowania z reklamacjami
   • Włączyć do procesu postępowania z reklamacjami dobre praktyki zawarte w wytycznych PN-ISO 10002:2018
   • Oceniać oraz wybierać lidera i osoby do zespołu zajmującego się reklamacjami
   • Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie postępowania z reklamacjami
   • Doskonalić proces postępowania z reklamacjami
   • Audytować i dokonywać przeglądów proces postepowania z reklamacjami
  • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
   • Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie postępowania z reklamacjami
   • Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces postępowania z reklamacjami
  • Celem szkolenia jest:
   • Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10002:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu postępowania z reklamacjami.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest do:
   • wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów zespołów zajmujących się reklamacjami
   • uczestników zespołów zajmujących się reklamacjami
   • osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • bufet kawowy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)