logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 66/22

Monitorowanie i pomiar zadowolenia klienta w wytycznych PN-ISO 10004:2018

Termin i czas szkolenia: 19.09–20.09.2022, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 1650,00 zł netto / 2029,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Wprowadzenie
  • Kluczowe elementy dotyczące zadowolenia klienta
  • Zadowolenie klienta w wymaganiach ISO 9001
  • Terminy i definicje
  • Zasady przewodnie
  • Struktura ramowa monitorowania i pomiarów zadowolenia klienta
  • Planowanie, projektowanie i rozwój
  • Działania operacyjne
  • Analiza danych dotyczących zadowolenia klienta
  • Komunikowanie informacji o zadowoleniu klienta
  • Monitorowanie zadowolenia klienta
  • Utrzymanie i doskonalenie
  • Podsumowanie


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
   • Wytycznych dotyczących monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta zawartych w PN-ISO 10004:2018
   • Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
   • Ról, odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
   • Wykorzystania monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta do doskonalenia wyrobów, usług i procesów organizacji
   • Doskonalenia procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
   • Zdefiniować kluczowe elementy procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
   • Włączyć do procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta dobre praktyki zawarte w wytycznych PN-ISO 10004:2018
   • Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
   • Doskonalić proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
   • Audytować i dokonywać przeglądów procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
  • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
   • Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
   • Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta oraz zwiększania zadowolenia klienta
  • Celem szkolenia jest:
   • Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10004:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest do:
   • wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów zespołów zajmujących się monitorowaniem pomiarem zadowolenia klienta
   • uczestników zespołów zajmujących się lub mających wpływ na zadowolenie klienta oraz jego monitorowanie i pomiar
   • osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • bufet kawowy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)