logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 48/22

Negocjacje z trudnym klientem i dostawcą

Termin i czas szkolenia: 09.06–10.06.2022, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 1650,00 zł netto / 2029,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Klient – definicja, trudny klient, oczekiwania klienta
  • Podstawy negocjacji
   • definicja
   • etapy
   • cele
   • schemat
   • rady praktyczne
   • ĆWICZENIE: negocjacje w praktyce
  • Podstawy komunikacji:
   • dlaczego zaczynamy od psychologii
   • filtry (metaprogramy)
   • pierwsze wrażenie
   • syndrom windy
   • typy zachowania – prosty schemat podziału w oparciu o wybrane cechy
   • ĆWICZENIE: określenie własnego typu zachowania
   • komunikacja z klientami o różnych typach zachowania – rady praktyczne
   • ĆWICZENIE: rozmowa z klientami o różnych typach zachowania
  • Standard rozmowy z klientem
   • przygotowanie do rozmowy z klientem:
    • analiza sytuacji
    • sformułowanie celu
    • przygotowanie strategii
   • raport ze spotkania
   • analiza sytuacji po zakończeniu rozmowy
  • Rodzaje pytań: otwarte, zamknięte, sugerujące
  • Parafraza
  • Zawartość raportu ze spotkania z klientem
  • ĆWICZENIE: wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowie z klientem
  • Trudny partner i reklamacje:
   • definicja reklamacji
   • przyjmowanie reklamacji – podejście praktyczne
   • odrzucanie reklamacji – podejście praktyczne
    • zgromadzenie i analiza danych
    • standard rozmowy z klientem podczas odrzucania reklamacji


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat podstaw psychologii klienta
  • Dowiesz się, jak efektywnie negocjować z klientem i dostawcą w trudnych sytuacjach - np. w tracie zarządzania reklamacją
  • Dowiesz się, jak efektywnie gromadzić informacje i wykorzystywać je w kontakcie z klientem w celu uzyskiwania optymalnych rozwiązań

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za negocjacje z klientem zarówno we wczesnych fazach projektowych (RFQ, przygotowywanie umowy) jak i w trakcie działających projektów (obsługa reklamacji, zarządzanie zmianami).
  • Treści przekazywane w szkoleniu są adresowane zarówno dla osób kontaktujących się z klientami jak i dostawcami (np. SQA)

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, bufet kawowy)  
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)